Şirket Kurmadan Fatura Kesmek Mümkün Müdür? Nasıl Yapılır?

2024-05-10T09:29:18

Şirket Kurmadan Fatura Kesmek

Günümüzde, özellikle serbest meslek sahipleri ve küçük ölçekli girişimciler için şirket kurma süreci hem zaman hem de maliyet açısından oldukça zorlayıcı olabilir. Bireyler ticari faaliyetlerini yasal bir zeminde yürütmek ve işlemlerini resmiyete dökmek istiyorsa, fatura kesmek zorundadır.

Peki, şirket kurmadan fatura kesmek mümkün müdür? Eğer serbest meslek sahibi olarak freelance çalışıyor ya da bir şirkete sahip olmadan e-ticaret faaliyetleri yürütüyorsanız, müşterilerinize serbest meslek makbuzu düzenleyebilir ya da onlardan gider pusulası alabilirsiniz.

Serbest Meslek Makbuzu (SMM) Nedir ve Nasıl Düzenlenir?

Serbest meslek sahipleri için özellikle önemli olan Serbest Meslek Makbuzu (SMM), şirket sahibi olmayan bireylerin ekonomik faaliyetler sonucunda elde ettikleri kazançları resmiyete dökmesini sağlar.

Şirket kurmadan da resmi belge düzenleyebilmek adına SMM, fatura yerine geçen yasal bir belge olarak kabul edilir. SMM, hem KDV hem de stopaj (gelir vergisi) içerir. Bu sayede freelance çalışanların vergisel yükümlülüklerini yerine getirmelerine olanak tanır.

SMM, serbest meslek sahibi kişiler tarafından iki nüsha halinde düzenlenir. Bir nüshası müşteriye verilirken diğer nüshası kayıt amaçlı saklanır.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

SMM Düzenleme Adımları:

  • İlk olarak, vergi dairesine giderek serbest meslek mükellefiyeti açtırılması gerekmektedir.
  • Serbest meslek mükellefiyeti açtırdıktan sonra, anlaşmalı bir matbaada SMM bastırmalıdır.
  • SMM düzenlerken, hizmet veya ürün bedeli üzerinden %18 KDV ve %20 stopaj (gelir vergisi) hesaplaması yapılmalıdır. KDV serbest meslek sahibi tarafından, stopaj ise müşteri tarafından ödenir.
  • Hesaplamaları tamamlandıktan sonra, makbuz detaylı bir şekilde doldurulmalı ve müşteriye sunulmalıdır. Elektronik serbest meslek makbuzu (e-SMM) seçeneği de elektronik ortamda bu işlemlerin kolayca yapılmasına olanak tanır.

Gider Pusulası Nedir ve Nasıl Düzenlenir?

Şirket kurmadan vergi gerekliliklerini yerine getirebilen ve fatura yerine geçen bir başka belge de gider pusulasıdır. Gider Pusulası, vergi mükellefi olmayan satıcılardan mal veya hizmet satın alan fakat vergi mükellefi olan alıcıların bu işlemleri resmiyete dökülmesi için kullandıkları bir belgedir. Fatura kesme yükümlülüğü olmayan satıcılardan alışveriş yapıldığında, alıcı tarafından düzenlenir ve fatura yerine geçer.

İki nüsha olarak hazırlanan gider pusulasının bir kopyası satıcıya diğeri ise alıcıya verilir.

Gider Pusulası Düzenleme Adımları:

  • Gider pusulası düzenleyebilmek için ilk olarak vergi dairesinden izin belgesi alınması gerekir.
  • İzin belgesi alındıktan sonra, gider pusulası noterden veya maliye ile anlaşmalı matbaalardan temin edilmelidir.
  • Gider pusulası malın cinsi, miktarı, fiyatı ve tarafların adı gibi bilgileri içerecek şekilde doldurulur.
  • Stopaj oranı işlemin niteliğine göre değişiklik gösterebilir. Bu oran, genellikle %2 ile %20 arasında değişir ve alıcı tarafından satıcı adına vergi dairesine yatırılır.

Serbest meslek makbuzu ve gider pusulasının fatura hükmünde evraklar olması, şirket kurmadan fatura kesmek isteyenlerin yaptıkları işleri yasal bir çerçeveye koymasını sağlar.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Gider Pusulası Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?

e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) Nedir? Avantajları Nelerdir?

Freelance Çalışanlar Nasıl Serbest Meslek Makbuzu (SMM) Keser?

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez