Gider Pusulası Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?

2022-07-21T09:56:21

Fatura herhangi bir satın alma işlemi sonrasında oluşturulan, alışveriş işlemine dair birçok detaylı bilgiyi içeren resmi bir belgedir. Fatura oluşturabilmek için vergi mükellefi olmanız gerekir. Günümüzde fatura düzenleme yetkisi bulunan bütün satıcılar vergi ödemekle yükümlüdür. Defter tutmayan yani vergi mükellefi olmayan satıcılardan alınan malların faturalandırılması durumunda ise gider pusulası kullanılır.

Vergi mükellefi olmak için gerekli şartları karşılayamayan dolayısıyla da fatura düzenleyemeyen satıcılardan satın alınan malların kayıt altına alınması için gider pusulası kullanılır. Resmi olarak geçerliliği bulunan ve bir fatura yerine geçen gider pusulasında satın alım işlemine dair birçok bilgi detaylı bir şekilde yer alır. Aynı zamanda gider pusulası satın alınan ürünlerin iade işlemleri sırasında da kullanılır.

Gider Pusulası Nasıl Hesaplanır?

Gider pusulasının hesaplanması için iki farklı yöntem bulunur. Kişiler kendi düzenlemek istedikleri gider pusulasının niceliğine göre bu yöntemlerden birini seçerek gider pusulası hesaplaması yapabilir. Günümüzde kullanılmakta olan gider pusulası hesaplama yöntemleri şu şekildedir:

  • Brütten Nete Gider Pusulası Hesaplama: Bu yöntemde ürün ya da hizmetin brüt tutarından vergi oranları çıkarılarak ödeme yapılır. Bu sayede ödemeyi yapan kişi vergi olarak ödeyeceği miktarı karşı tarafa ödememiş olur ve zamanı geldiğinde vergi olarak ödeyebilir.
  • Netten Brüte Gider Pusulası Hesaplama: Netten brüte gider pusulası hesaplaması yönteminde, karşı tarafın talep ettiği ücretten yola çıkılarak ödemeyi yapan tarafın ne kadar vergi ödemesi gerektiğini ortaya çıkarır.

Gider Pusulası Hesaplama Örneği

Brütten Nete Gider Pusulası Hesaplama örneği şu şekildedir:

Bir boyama ustası boyadığı işyeri karşılığında 5.000 TL ücret ister. Buna göre işyeri sahibi boyama ustasına 5.000 TL ödeme yapar. Fakat işyeri sahibinin 5.000 TL ücret içerisinden %10 oranına vergi kesintisi yapıp çıkan miktarı boyama ustasına ödemesi gerekir.

Brüt ücret: 5.000 TL

Gelir vergisi stopajı = Brüt ücret x Gelir vergisi stopajının oranı

Gelir vergisi stopajı = 5.000 x %10 = 500 TL

Ödenecek Net Ücret = Brüt ücret – Vergi kesintilerinin toplamı (Gelir vergisi stopajı)

Boyama ustasına ödenecek olan net ücret :4.500 TL

Netten Brüte Gider Pusulası Hesaplama Örneği şu şekildedir:

Boyacı ustasının talep ettiği net ücret: 4.500TL

Brüt ücret = Net ücret 7/ (1 – Gelir vergisi stopaj oranı)

Brüt ücret = 4.500 / (1 – %10) = 5.000 TL

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Gider Pusulası Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?

Gerçekleştirilen hizmet karşılığında talep edilen 4.500 TL ücretin gider pusulasının muhasebe kaydı şu şekildedir:

Hizmet Toplam Gideri: 5.000 TL

Ödenen Gelir Vergisi: 500 TL

Hizmet Alımı: 4.500 TL

Stopaj Nedir?

Stopaj en basit anlatımıyla bir mal ya da hizmetin satış bedelinden vergi dairesine ödenmek amacıyla kesilen miktardır.

Gider Pusulası Stopaj Oranları Nedir?

Gider pusulasında uygulanacak olan stopaj oranları kişinin muafiyet durumuna göre değişiklik gösterebilir.

Esnaf muafiyeti olan kişiler için gider pusulası stopaj oranları:

  • Emtia bedelleri ya da emtianın üretimi için harcanan hizmet bedellerinde ve hurda alımlarında %2
  • Diğer mal alımlarında %5
  • Diğer hizmet alımlarında %10

Esnaf muafiyeti olmayanlar için gider pusulası stopaj oranları:

  • Düzenli olarak mal satan ve işyerinin bordrolu çalışanı olan işçinin stopaj oranı artan oranlı vergiye bağlanır ve verginin oranı %15, %20, %27 ya da %35 olabilir.
  • Söz konusu kişi serbest meslek erbabı ise ve yaptığı iş kanunun 18. maddesinde yer alıyorsa %18, yer almıyorsa %20

Gider Pusulası Stopaj Hesaplama Nasıl Yapılır?

Gider pusulalarında stopaj hesaplamaları için şu formül kullanılabilir:

Gelir vergisi stopajı = Brüt ücret x Gelir vergisi stopaj oranı

Bununla birlikte, bir hizmet ya da mal karşısında ödediğiniz ücretin %10’u stopaj oranının belirtir.

Ön muhasebenin önemli bir parçası olan gelir gider takibi şirketin tüm girdi ve çıktılarının düzenli bir şekilde tutulmasına yardımcı olur. Kullanımı oldukça basit olan muhasebe programı Logo İşbaşı ile işletmeniz için gerekli olan tüm muhasebe işlemlerinizi yaparken aynı zamanda e fatura ve e arşiv faturalarınızı da saniyeler içinde kesersiniz!

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Kısa Çalışma Ödeneği Nedir?

Matrah Artırımı Nedir?

Satış maliyeti nedir? Nasıl hesaplanır?

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez