Birleşme Duyurusu

Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş.’nin %100 iştiraki olan Logo Kobi Dijital Hizmetler A.Ş.’nin Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. tarafından devralınması suretiyle Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. çatısı altında birleşmesine ilişkin Birleşme Kararı linktedir.

Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş.’nin %100 iştiraki olan Logo Kobi Dijital Hizmetler A.Ş.’nin Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. tarafından devralınması suretiyle gerçekleştirilmekte olan kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz duyuru metninin onaylanmasına ilişkin başvurumuz "olumlu" sonuçlanmıştır. Onaylanan duyuru metni, SPK'nın 15/10/2021 tarih ve E-29833736-106.01.01-11853 sayılı yazısı ile birlikte tebliğ alınmış olup onaylanan duyuru metnine, duyuru metni eklerine ve birleşmeye taraf tüm şirketlerin Yönetim Kurullarınca imza edilen birleşme sözleşmesine tıklayarak erişebilirsiniz.

Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş.’nin %100 iştiraki olan Logo Kobi Dijital Hizmetler A.Ş.’nin Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. tarafından devralınması suretiyle Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. çatısı altında birleşmesine ilişkin Birleşme Sözleşmesi’nin imzasına dair yönetim kurulu kararı linktedir.

Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş.’nin %100 iştiraki olan Logo Kobi Dijital Hizmetler A.Ş.’nin Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. tarafından devralınması suretiyle Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. çatısı altında birleşmesine dair yönetim kurulu kararı linktedir.


14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez