Şahıs Şirketi Nedir? Nasıl Kurulur?

2024-05-08T13:32:43

Şahıs Şirketi Nedir?

Şahıs şirketi gerçek kişiler tarafından kurulan şirkete verilen isimdir. Bu şirket türü tek ya da birden fazla ortakla kurulabilir. Ortakların sorumluluklarının sınırsız olduğu şahıs şirketlerinde şirketin borçlarından da ortaklar sorumlu tutulur. Ortaklık devri, devir aşamasında her bir ortaktan onay alınmasını gerektirdiği için diğer şirket türlerine nazaran daha zordur. Açılması ve kapanması ise diğer şirketlerden daha kolaydır ve daha kısa sürer. Şahıs Şirketinin Tüzel Kişiliği Var mıdır? Şahıs şirketi ortak ve kurucuları dilerlerse bir tüzel kişilik oluşturabilir. Fakat tüzel kişiliklerin işleyiş şekli şahıs şirketlerde diğer şirket türlerinden daha farklıdır. Şahıs şirketlerinde tüzel bir kişilik olsa da şirketin borçlarından ve yönetiminden her zaman hem kurucular hem de ortaklar sorumludur. Bu sorumluluk ortakların ve kurucuların bütün mal varlığını içerir.

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Gerekli belgeler hazırlandıktan sonra vergi dairesine müracaat edilmelidir. Belgeler eksiksiz ve doğru bir durumda ise şahıs şirketi 2 gün içerisinde kurulabilir. Bu süreci şirketi kurmak isteyen kişi tek başına yönetebileceği gibi profesyonel yardım da alabilir. Mali müşavir ya da muhasebe görevlileri şahıs şirketi kuruluş aşamasında yardımcı olabilir ve sürecin daha sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlayabilir.

Şahıs Şirketi Hangi Vergileri Öder?

Şahıs şirketi diğer birçok şirket türü gibi vergiye tabi tutulur. Şahıs şirketinin gelirle orantılı vergilendirilmesi ilk etapta avantajken gelir arttıkça dezavantaja dönüşür. Bu şirket türünün ödemekle yükümlü olduğu vergiler %15 ve %40 arasında değişim gösterir.

Şahıs şirketinin ödemekle yükümlü olduğu vergi çeşitleri şu şekildedir:

● Damga vergisi

● Katma Değer Vergisi (KDV)

● Geçici vergi

● Gelir vergisi

Şahıs Şirketi Kurmanın Maliyeti Nedir?

Şahıs şirketi kurmanın maliyeti, kurucunun bulunduğu ile, çalıştığı muhasebeciye ve şirketin hacmine göre değişiklik gösterebilir. Şahıs şirketi kurmanın maliyeti konusunda şu rakamlar ortalama olarak verilebilir:

● İmza beyannamesi – 100 TL

● İşyeri açılış hizmet bedeli – 625 TL

● Muhasebeci ya da mali müşavir ile çalışılıyorsa verilecek vekalet ücreti – 200 TL

● Vergi dairesinde imzalanacak sözleşmelere ait damga vergileri – 50 TL Kuruluş maliyeti çokça faktöre göre değişiklik gösterebileceği gibi ortalama olarak 600-1000 TL arası bir maliyet oluşabilir.

Şahıs Şirketi Açmak İçin Hangi Evraklar Gereklidir?

Şahıs şirketi açmak için şu evrakların eksiksiz bir şekilde vergi dairesine götürülmesi şirketin 2 gün gibi kısa bir süre içerisinde açılabilmesi için yeterlidir:

● Şahıs şirketi kuruluşu başvuru formu (Bu form vergi dairesinden ya da internet üzerinden temin edilebilir.)

● 2 adet nüfus cüzdanı sureti (Nüfus cüzdanı sureti nüfus cüzdanında yer alan bütün bilgileri içeren bir belgedir ve e-Devlet üzerinden alınabilir.)

● 2 adet şirket sahibinin vesikalık fotoğrafı

● 2 adet imza beyannamesi (Noterden alınabilir.)

● 2 adet ikametgâh belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir.)

● Kira kontratı ya da tapu fotokopisi.

Şahıs şirketinizi kurdunuz, alış ve satışa başladınız ve gelir gideriniz de oluştu. İşletmenizi iyi yönetebilmenin ana kuralı gelir gider takibini ve alacak borç takibini etkin bir şekilde gerçekleştirebilmekten geçiyor. Logo Yazılım’ın web tabanlı ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile ister cep telefonunuzdan isterseniz de bilgisayarınızdan kolayca e fatura ve e arşiv faturanızı kesin ve gelir-giderinizi takip edin. Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği Logo İşbaşı’nı Ücretsiz deneyebilirsiniz. Ücretsiz Dene

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Şahıs Şirketi Kurmanın Avantajları Nelerdir?

● Kurulması oldukça kolaydır. Belgelerin eksiksiz olması durumunda şahıs şirketi 1 günde bile kurulabilir.

● Kuruluş maliyeti diğer şirket türlerine nazaran daha düşüktür.

● Şirket yönetiminde bütün ortaklar hak sahibi olduğu için esnek kararlar alınır.

● Şahıs şirketleri yatırımcıların müdahalesi olmadan kendi içerisinde kendi amacını gerçekleştirmeye devam edebilir.

● Kurulumu kolay olduğu gibi kapatması da kısa sürede gerçekleşir.

Şahıs Şirketi Kurmanın Dezavantajları Nelerdir?

● Diğer şirket türlerine göre daha küçük hacimli olduğundan itibarları daha azdır. Örneğin şahıs şirketi ve limited şirketi bankalardan POS cihazı almak istediğinde limited şirketi daha büyük ölçekli olduğu için daha önceliklidir.

● Ödenmesi gereken vergi oranı elde edilen gelire göre belirlenir. Bu bir avantaj gibi görünse de geliri artan şahıs şirketlerinde vergi oranları %40’a kadar çıkabilir.

● Şahıs şirketi küçük ölçekli olduğu için kredi alınmak istendiğinde banka süreçleri çetrefilli olabilir.

Şahıs Şirketi Vergi Oranları

● 24.000 TL’ye kadar olan gelirler %15 vergilendirilir.

● 53.000 TL’nin 24.000 TL’si 3600 TL şeklinde vergilendirilir. 24.000 TL’den daha fazlası ise %20 vergi alınır.

● 130.000 TL’nin 53.000 TL’si 9400 TL şeklinde vergilendirilir. 53.000 TL’den daha fazlası ise %27 şeklinde vergilendirilir.

● 650.000 TL’nin 130.000 TL’si 30.190 TL şeklinde vergilendirilir. 130.000 TL’den daha fazlası ise %35 oranında vergilendirilir.

● 650.000 TL’nin 650.000 TL’si 212.190 TL olarak vergilendirilir. 212.190 TL’den daha fazlası ise %40 oranında vergilendirilir.

Şahıs Şirketi Vergi Hesaplama

Şahıs şirketleri ödemekle yükümlü oldukları vergileri ilgili vergi tablosuna bakarak hesaplayabilir. Şahıs şirketleri 4 farklı vergiyi ödemek zorundadır. Bu 4 farklı verginin de kendi tablosu ve vergi dilimleri bulunur. Şahıs şirketi ortakları ellerinde bulunan brüt değerleri kullanarak, vergi tablolarındaki vergi dilimleriyle vergi hesaplaması yapabilir. Şahıs şirketlerinin elindeki değerlere göre kesilecek vergi oranları vergi türüne göre değişiklik gösterir.

Şahıs Şirketi Vergi Türleri

Şahıs şirketleri kuruluşlarından itibaren 4 farklı vergiye tabi tutulur. Bu şirket türünün tabi tutulacağı ilk vergi Katma Değer Vergisi’dir. Bu vergi şahıs şirketinin gerçekleştirdiği çeşitli ticari faaliyetlere yansıtılır. Şahıs şirketlerinin bu ticari faaliyetlerini yerine getirirken imzaladığı birçok anlaşma ve sözleşme damga vergisine tabi tutulur. Bu şirketlerin elde ettiği gelirlerin bir bölümü gelir vergisine tabi tutulur. Gelir vergisi de yıl içerisinde farklı tarihlerde geçici vergi olarak ödenir.

Şahıs Şirketi POS Cihazı Alabilir mi?

Şahıs şirketleri bankalardan POS cihazı alabilir. Şahıs şirketlerinin küçük ölçekleri ilk etapta bankaların nezdinde itibar oluşturmasa da POS cihazı almak oldukça mümkündür. Bankalardan POS cihazı almak isteyen şahıs şirketlerinin götürmesi gereken belgeler şu şekildedir:

● Vekâletname (Noter şubelerinden alınabilir.)

● Şirket kurucusunun nüfus cüzdanı fotokopisi

● Vergi levhası (İnternet vergi dairesi, yeminli mali müşavir ya da bağlı olunan esnaf/sanatkarlar odasından alınabilir.)

● İmza sirküleri (Noter şubelerinden alınabilir.)

● Oda kayıt belgesi (Şirketin kayıtlı olduğu oda şubesinden alınabilir.)

Şahıs Şirketi İthalat Yapabilir mi?

Şahıs şirketleri ithalat yapabilir. Bazı durumlarda ithalat yapabilmek için çeşitli belgeler gerekir. Kimi durumlarda da şahıs şirketleri hiçbir işlem yapmadan ithalata başlayabilir. Şahıs şirketleri aynı zamanda ihracat da yapabilir. İlk olarak gümrük beyanında bulunulması gerekir. Gümrük beyannamesi ile ihracata başlanabilir.

Şahıs Şirketi İle Limited Şirketi Arasındaki Farklar Nelerdir?

● Limited şirketin kurulması 2-3 gün sürebilir. Şahıs şirketi 1 gün içinde bile kurulabilir.

● Limited şirketler kuruluş için 10.000 TL maliyet gerektirir. Şahıs şirketinin maliyeti çok daha azdır.

● Limited şirketler %15 vergi öderken şahıs şirketleri %15-40 oranında gelir vergisi öder.

Şahıs Şirketi Unvan Değişikliği Nasıl Yapılır?

Şahıs şirketi unvan değişikliği için şu evrakların Ticaret Sicil Müdürlüğüne götürülmesi gerekir:

● Firma sahibi tarafından imzalanan dilekçe

● Taahhütname

● Vergi levhası

● Şubeler ile ilgili beyan

Amazon Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Bir şahıs şirketinin Amazon üzerinden şirket kurup satış yapabilmesi için şu belgelerle Amazon’a müracaat etmesi gerekir:

● Mersis numarası

● Türkiye vergi numarası

● E-posta hesabı

● Banka hesabı

● T.C. kimlik numarası

● Şirket vergi numarası

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Şahıs Şirketleri E-Fatura Kullanabilir Mi?
Şirket Kurarken Nelere Dikkat Edilmeli?
Şirket Kurarken Verilecek Vekaletname Nasıl Olur?
14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez