Yansıtma faturası nedir? Muhasebe kaydı nasıl yapılır?

2024-03-12T13:32:04

Yansıtma faturası işletmelerin arasında, mal veya hizmetin maliyetinin alıcı işletmeden satıcı işletmeye yansıtıldığı fatura türüdür. Yani bir işletme, yaptığı harcamayı müşterisine yansıtmak istediğinde yansıtma faturası düzenler. Bu tür faturalar genellikle vergi ve diğer yasal yükümlülüklerin doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılır. Yansıtma faturası düzenleme, işletmeler arası maliyet paylaşımında önemli bir rol oynayarak işletmelerin finansal süreçlerinin düzenli ve şeffaf şekilde yürütülmesine yardımcı olur.

Yansıtma Faturası Nedir?

Yansıtma faturası ticari işlemlerde önemli rol oynayan, mal ve hizmet ödemelerinin gerçekleştirilmesi sürecinde kullanılan özel bir fatura türüdür. Yansıtma faturası, mal veya hizmetin ödemesini gerçekleştiren tarafın bu işlem bedelini asıl muhataba yansıtması ihtiyacını karşılamak amacıyla kesilen faturadır.

Örneğin, şirket A bir hizmet için şirket B’ye ödeme yapar. Ancak hizmet aslında şirket C tarafından alınmıştır. Bu durumda şirket A, ödediği bedeli yansıtmak için yansıtma faturası keser. Burada önemli olan nokta, faturanın kim adına kesildiği ve mal veya hizmetin bedelini ödemesi gereken tarafın bilgilerinin yerine, ticari ilişki içinde olduğu karşı tarafın bilgilerinin bulunmasıdır. Yani şirket A’nın kesmiş olduğu yansıtma faturasında şirket C’nin bilgileri yer alır.

Yansıtma faturası kesilirken ödenen bedel, KDV ve diğer ilgili bilgilerin doğru ve eksiksiz şekilde belirtilmesi gerekir. Bu fatura, muhasebe kaydında da doğru şekilde işlenmelidir. Hizmet yansıtma faturası muhasebe kaydı yapılırken, alacaklı hesap olarak şirket A, borçlu hesap olarak ise şirket C gösterilir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Yansıtma Faturası Nasıl Düzenlenir?

Yansıtma faturası düzenlenirken, faturanın üzerine satıcı işletmenin ve alıcı işletmenin bilgileri, faturanın tarihi, fatura numarası, yansıtılan mal veya hizmetin detayları ve yansıtılan tutar net bir şekilde yazılmalıdır. Ayrıca yansıtma faturası, yasal düzenlemelere uygun olarak KDV ve diğer vergi detaylarını içermelidir. Faturanın her iki tarafça da onaylanması, olası anlaşmazlıkları önlemek açısından önemlidir. Yansıtma faturası örneği düzenlendiğinde, fatura ödemesi alıcı işletme tarafından yapıldığı için düzenleyen işletme bu faturayı gelir kaydederken alıcı işletme ise gider olarak kaydeder.

Yansıtma faturasının düzenlenmesi sürecinde, tüm işlem detaylarının açık ve anlaşılır bir şekilde ifade edilmesi esastır. Bu sayede her iki taraf da üzerine düşen maliyetleri, vergileri ve yükümlülükleri tam olarak anlar. Düzenlenen yansıtma faturasının bir kopyası hem satıcı hem de alıcı işletme tarafından muhafaza edilmelidir. Böylece olası bir denetim ya da anlaşmazlık durumunda ilgili belgelere kolayca ulaşılabilir. İki işletme arasındaki ticari ilişkinin doğruluğu ve güvenilirliği için yansıtma faturasının doğru ve zamanında düzenlenmiş olması, her iki tarafın da bu faturayı usulüne uygun şekilde kaydetmiş olması büyük bir önem taşır.

Yansıtma Faturası Nasıl Kesilir?

Yansıtma faturası çeşitli durumlarda, genellikle ticari ilişkilerde bir tarafın ödediği mal veya hizmet bedelini asıl borçlu tarafa yansıtmak için kesilir. Yansıtma faturasının kesildiği durumlar aşağıdaki gibidir:

 • Birden fazla şirket arasında ortak kullanılan hizmetlerin masrafının paylaştırılması durumunda yansıtma faturası kesilebilir.
 • Ortak anlaşmalar gereği bir tarafın ödeme yaptığı, fakat bedelin diğer tarafa yansıtılması gerektiği durumlarda kullanılır.
 • Yanlışlıkla bir mal veya hizmetin bedeli bir tarafa kesildiğinde, doğru tarafa yansıtmak için kullanılır.

Yansıtma Faturası Düzenlerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Yansıtma faturası, dikkatli ve doğru şekilde düzenlenmelidir. Yansıtma faturası örneği keserken dikkat edilmesi gereken noktalar şu şekilde özetlenebilir:

 • Yansıtma faturasındaki bedel, yansıtılan asıl fatura bedeliyle aynı olmalıdır.
 • Bedelin, ticari ilişkinin taraflarından biri adına, diğer tarafa yansıtılmak üzere ödenmiş olması gerekir.
 • Anlaşmazlık yaşanmaması için faturada bu belgenin bir “yansıtma faturası” olduğu açıkça belirtilmelidir.
 • Yansıtma faturasının konu olduğu mal veya hizmetin karşılandığını belgeleyen asıl fatura, yansıtma faturası ile birlikte saklanmalıdır.

Profesyonel muhasebe programı denince akla on binlerce kişinin tercih ettiği Logo İşbaşı akıllara gelir! Logo İşbaşı ile kolaylıkla ön muhasebenizi yönetir göndereceğiniz e-fatura ve e-arşiv faturalar için aylık 175/ yıllık 2100 kontöre kadar kullanım HEDİYE! Üstelik ücretsiz e-faturaya geçiş danışmanlığı ile yerinizden kalkmadan, 15 dakikadan daha az bir zamanda hızlı ve kolayca e-faturaya geçebilirsiniz. Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği Logo İşbaşı’nı 14 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz.

Yansıtma Faturası Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?

Yansıtma faturasının muhasebe kaydı yapılırken özellikle dikkat edilmesi gereken husus, faturanın, şirket tarafından yapılmış bir harcama olmadığıdır. Yani bir şirket adına kesilen yansıtma faturası, şirketin harcaması olarak görülmemelidir. Dolayısıyla yansıtma faturası düzenlenirken, bu fatura doğrudan bir gelir kaydı olarak değil, alacak kaydı olarak muhasebeleştirilmelidir. Yansıtma faturası muhasebe kaydı genel olarak şu şekilde yapılır:

Yansıtma Faturası Düzenlendiğinde:

 • Alacaklı Hesap (Müşteri/Alacaklar)
 • Borçlu Hesap (Yansıtılan Fatura/Tahakkuklar)
 • Bu durumda şirket, yansıtma faturasını düzenleyerek karşı tarafa bir alacak kaydetmiş olur.

Yansıtma Faturası Tahsilatı Yapıldığında:

 • Alacaklı Hesap (Banka/Kasa)
 • Borçlu Hesap (Müşteri/Alacaklar)

Tahsilat yapıldığında, alacaklar hesabındaki bakiye sıfırlanır ve bu meblağ banka veya kasa hesabına kaydedilir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

e-Defter Geçiş Hadleri Nelerdir?

İstisna Fatura Nedir? Nasıl Kesilir?

Bedelsiz İhracat Nedir? Bedelsiz İhracat Faturası Nasıl Kesilir?

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez