Bedelsiz İhracat Nedir? Bedelsiz İhracat Faturası Nasıl Kesilir?

2024-03-12T13:03:41

Son yıllarda küreselleşme ve teknolojik gelişmeler ile sınır ötesi ticaretler büyük bir ivme kazanmıştır. İhracat, dünya genelinde birçok girişimcinin hedeflediği bir iş modeli haline gelmiştir. Bu süreçte, ihracat ile ilgili farklı kavramlar ve yöntemler ortaya çıkmıştır. Bedelsiz ihracat da bu kavramlardan biridir ve birçok girişimcinin dikkatini çeken bir konudur.

Bedelsiz ihracat, adından da anlaşılacağı üzere, herhangi bir bedel talep edilmeden gerçekleştirilen bir ihracat türüdür. Bu tür ihracatta, ürünler yurtdışına satılır ve karşılığında herhangi bir ödeme alınmaz. Bedelsiz ihracat genellikle stratejik pazarlara giriş, müşteri kazanma, marka bilinirliği oluşturma gibi amaçlarla kullanılır.

Siz de on binlerce işletme sahibinin tercih ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nda göndereceğiniz e-fatura ve e arşiv fatura için aylık 175/ yıllık 2100 kontöre kadar kullanım HEDİYE! Üstelik ücretsiz e-faturaya geçiş danışmanlığı ile yerinizden kalkmadan, 15 dakikadan daha az bir zamanda hızlı ve kolayca e-faturaya geçersiniz. Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği Logo İşbaşı’nı 14 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz.

Bedelsiz İhracat Nedir?

Bedelsiz ihracat, ihracatçı firmaların ihracat işinde ödenmesi gereken harç, vergi ve diğer masrafları ödememesi anlamına gelir. Bu tür bir ihracatta, ürünün ihraç edilmesi için gerekli belge ve izinler alınırken, ihracat sürecinde ödenen vergi ve diğer masraflar devlet tarafından muaf tutulur.

Bedelsiz ihracatın amacı, ihracatçı firmalara finansal rahatlık sağlayarak ülke ekonomisini geliştirmek ve ihracatı teşvik etmektir. Böylece firmalar ürünlerini daha ucuza ihraç edebilmekte ve rekabet güçlerini artırabilir. Bedelsiz ihracat birçok ülkede ve çoğunlukla ihracatın teşvik edilmesi gereken sektörlerde uygulanır. İhracatçı firmalar, bedelsiz ihracat sayesinde maliyetlerini düşürebilir, yeni pazarlara girebilir ve rekabet avantajı elde edebilir. Ayrıca bedelsiz ihracat ile ihracatçı firmaların uluslararası alanda tanınırlığı artar ve daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşma imkânı sağlanır.

Bedelsiz ihracat, genellikle devlet destekli teşvik programları çerçevesinde gerçekleştirilir. Devlet, ihracatçı firmalara vergi muafiyeti, finansal destek, ihracat kredisi gibi teşvikler sunarak bedelsiz ihracatı teşvik eder. Böylece ihracatçı firmaların rekabet gücü artar ve ülke ekonomisine katkı sağlanır.

Ancak bedelsiz ihracatın bazı sınırlamaları ve kuralları da vardır. İhracatçı firmalar, bedelsiz ihracat için belirli koşulları yerine getirmeli ve devletin belirlediği yönergeleri takip etmelidir. Öte yandan bedelsiz ihracatta vergi muafiyeti gibi teşvikler belirli bir süreyle sınırlı olabilir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bedelsiz İhracat İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Bedelsiz ihracat yapmak isteyen ihracatçıların belirli belgeleri tamamlamaları gerekir. Bu kapsamda gerekli belgeler şunlardır:

 • Fatura: Bedelsiz ihracatta da diğer ihracat türlerinde olduğu gibi bir fatura düzenlenir. Bu fatura, ihracatçı tarafından hazırlanır ve ürünlerin adını, miktarını, fiyatını, ihracatçı ve ithalatçı bilgilerini içerir.
 • İhracat Beyannamesi: Bedelsiz ihracatta da bir ihracat beyannamesi düzenlenir. Bu belge, malın ihracının gümrüğe bildirildiğini gösterir ve resmi bir belgedir.
 • Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) gümrük onaylı belgesi: Bedelsiz ihracat yapmak isteyen bir ihracatçının TİM üyesi olduğunu ve bedelsiz ihracat yapmak istediğini gösteren belgeyi temin etmesi gerekir.
 • Banka Dekontu: Bedelsiz ihracat işlemleri genellikle banka aracılığıyla gerçekleştirilir. İhracatçının bedelsiz ihracat işlemlerini tamamladığını gösteren ve banka tarafından onaylanan bir işlem dekontu sağlanması gerekmekir.
 • Taşıma Belgesi: Ürünlerin taşınması ile ilgili bilgileri içeren belgedir. Bedelsiz ihracatta da taşıma belgesi düzenlenir ve ihracatçı tarafından sağlanır.
 • Ürün Belgeleri: İhraç edilen ürünlere göre farklı belgelerin gerekebileceği unutulmamalıdır. Örneğin, gıda ihracatında sağlık sertifikası, kimyasal ürünlerin ihracatında güvenlik veri sertifikası gibi belgeler talep edilebilir.

Bedelsiz İhracat Faturası Nedir?

Bedelsiz ihracat faturası, ihracatçı firmaların malın teslimi karşılığında yurt dışından bir ödeme alınmadan malın satışını ve teslimatını yapmaları durumunda düzenlenen bir faturadır. İhracatçı firmaların bu tür bir ihracat yapmaları için öncelikle ilgili düzenlemelere ve belgelere uygun olmaları gerekir.

Bedelsiz ihracat, belirli malların bedelsiz olarak ihraç edilmesine izin verilen durumlarda gerçekleşir. Bedelsiz olarak ihraç edilebilecek mallar, Resmî Gazete’de yayımlanan Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ’de listelenmiştir. Bu kapsamda gerçek veya tüzel kişiler tarafından götürülen veya gönderilen hediyeler, numuneler, reklam ve tanıtım malzemeleri, ithal edilmiş mal ve ambalaj malzemeleri gibi ürünler bedelsiz ihracat kapsamına girebilir. Ayrıca, daha önce ihraç edilen malların bedelsiz olarak gönderilmesi, garanti süresi içinde yenilenmesi gereken parçaların bedelsiz olarak gönderilmesi, yabancı misyon mensuplarının, Türkiye’de çalışan yabancıların ve kamu görevlilerinin yurt dışına götürecekleri veya gönderecekleri mal ve taşıtlar gibi durumlar da bedelsiz ihracata örnek olarak verilebilir.

Profesyonel muhasebe programı denince akla on binlerce kişinin tercih ettiği Logo İşbaşı akıllara gelir! Logo İşbaşı ile kolaylıkla ön muhasebenizi yönetir göndereceğiniz e-fatura ve e-arşiv faturalar için aylık 175/ yıllık 2100 kontöre kadar kullanım HEDİYE! Üstelik ücretsiz e-faturaya geçiş danışmanlığı ile yerinizden kalkmadan, 15 dakikadan daha az bir zamanda hızlı ve kolayca e-faturaya geçebilirsiniz. Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği Logo İşbaşı’nı 14 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz.

Bedelsiz İhracat Faturası e-Fatura Kapsamında Mıdır?

Bedelsiz ihracatta, fatura gönderme gerekliliği gümrük beyannamesine göre belirlenir. Eğer gümrük beyannamesi ekinde düzenlenmemişse, e-arşiv kullanıcıları e-arşiv faturası göndermekle yükümlüdür. Vergi mükellefi olmayan kişiler ise kağıt fatura düzenleyebilirler.

Ancak bedelsiz gönderilen malların Gümrük ve Çalışma Bakanlığı ile çıkış yapacağı durumlarda kesilen faturanın e-fatura olma zorunluluğu bulunur. e-Fatura sisteminde de kağıt fatura ile aynı şekilde bedelsiz fatura düzenlemek mümkündür. Bedelsiz ihracat fatura örneği ile kendilerine özel fatura düzenleyen mükellefler, “payableamount” yani ödenecek tutar alanına “sıfır” değerini yazmalı ve Bilgi Sistemi’nde beyanname düzenlerken “bedelsiz” kategorisini seçmelidirler.

Bedelsiz İhracat e-Faturası Nasıl Düzenlenir?

Bedelsiz ihracat işlemlerinde artık sadece ticari fatura düzenlemek yeterli olmaz. Yönetmelikte yapılan bir değişiklikle, bedelsiz ihracatlarda ticari fatura dışında bir belgeyle işlem yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

Bu güncelleme çerçevesinde, bedelsiz ihracat yapılan mal veya hizmetin bedelinin sıfır veya bedelsiz olduğunu belirten bir fatura düzenlenmesi gerekir. Bu bedelsiz ihracat faturası, ilgili firmanın tam adını, adresini, vergi kimlik numarasını ve firma yetkilisinin imzasını içermelidir. Bu belge, ilgili gümrük idaresine ibraz edilmelidir.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre, bilanço esasına göre defter tutan vergi mükellefleri, belirli bir tutarı aşan mal ve hizmet alımlarını “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile bildirmekle yükümlüdürler. Aynı şekilde, mal ve hizmet satışlarını da “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” ile bildirmeleri gerekir. Yani bedelsiz ihracat faturası Ba/Bs bildirimlerini gerektiren bir faturalama türüdür.

Yapılan ihracat işlemlerinde Türkiye sınırları dışındaki mal hareketlerinde katma değer vergisi hesaplanmamış olsa da 5.000 TL’yi aşan mal veya hizmet alış/satışlarının Ba-Bs formlarında beyan edilmesi gerekir.

Bedelsiz Olarak İhraç Edilen Mallar Nelerdir?

Ticaret Bakanlığı, bedelsiz ihracat konusunda yasal düzenlemeler yapmış ve hangi ürünlerin bedelsiz ihracat kapsamında değerlendirilebileceğini belirlemiştir. Bu düzenlemelere göre, bedelsiz ihracat kapsamında aşağıdaki ürünler değerlendirilebilir:

 • Gerçek veya tüzel kişiler tarafından götürülen veya gönderilen hediyeler, ticari teamüllere uygun numuneler, reklam ve tanıtım malzemeleri, yeniden kullanıma veya geri dönüşüme konu olan ithal edilmiş mal ve ambalaj malzemeleri,
 • Daha önce usulüne uygun olarak ihraç edilmiş malların bedelsiz olarak gönderilmesi, ticari örf ve adetlere uygun parçaları ve fireleri ile garantili olarak ihraç edilen malların garanti süresi içinde yenilenmesi gereken parçaları,
 • Yabancı misyon mensuplarının, Türkiye’de çalışan yabancıların, yurt dışına hane nakli suretiyle gidecek Türk vatandaşlarının, daimî veya geçici görevle yurt dışına giden kamu görevlilerinin, ilgili mercilerce belgelenmiş durumlarına göre beraberlerinde götürecekleri ürünler,
 • Yurt dışında yerleşik tüzel kişilerin, yabancı turistlerin ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının beraberlerinde götürecekleri, gönderecekleri veya adlarına gönderilecek mal ve taşıtlar,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının, belediyelerin ve üniversitelerin, görevleri veya anlaşmalar gereği gönderecekleri ürünler,
 • Savaş, deprem, sel, salgın hastalık, kıtlık ve benzeri afet durumlarında kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, üniversiteler, Kızılay ve kamu yararına çalışan dernek ve vakıfların gönderecekleri insani yardım malzemeleri.

Bu ürünlerin bedelsiz ihracat faturaları düzenlenirken, ilgili belgelerle birlikte gümrük idaresine ibraz edilmelidir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Fatura Türleri Nelerdir? Kaç Çeşit Fatura Vardır?

E-Fatura Özel Entegratörümü Nasıl Değiştirebilirim?

E-Fatura Kurulumu Nasıl Yapılır?

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez