İstisna Fatura Nedir? Nasıl Kesilir?

2024-03-12T12:55:27

Son güncellemelerle birlikte Vergi İdaresi tarafından yeni bir fatura tipi olan “İstisna faturası” hayata geçirildi. Eskiden KDV muafiyetli faturalar satış faturası olarak adlandırılırken, bu yeni düzenlemeyle isim değişikliği yapılarak “İstisna faturası” terimi kullanılmaya başlandı. Bu değişiklik nedeniyle insanların akıllarında “İstisna faturası nedir?” sorusu ile detayları oluşmaya başladı. Gelin, detaylara birlikte göz atalım.

İstisna Fatura Nedir?

İstisna faturası, Vergi Kanunu’nda belirtilen bazı durumlar için KDV’siz olarak düzenlenen bir fatura türüdür. KDV muafiyeti özellikle ihracat yapan işletmeler için önemli bir konudur. İhracat işlemlerinde, mal veya hizmetler yurt dışına satıldığından dolayı KDV tahsil edilmez ve bu durumu belgelemek amacıyla istisna faturası kullanılır.

İhracat yapan bir işletme, satışını gerçekleştirdiği mal veya hizmet için bir istisna faturası düzenler. Bu faturaya, Vergi Usul Kanunu’nun şartlarına uygun şekilde “3065 sayılı KDV Kanununun (11/1-c) maddesi hükümlerine göre, ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden, KDV tahsil edilmemiştir.” gibi bir ibare eklenir. Bu ibare, faturanın KDV’siz olduğunu ve malın ihracat amacıyla teslim edildiğini belirtir.

İstisna faturasında ayrıca işlem tutarı, mal veya hizmetin ayrıntıları, satıcı ve alıcının bilgileri gibi standart fatura bilgileri yer alır. Ancak KDV tutarı yerine “KDV istisnası” ifadesi kullanılır ve işlem tutarı üzerinden sadece KDV hariç tutar belirtilir.

İhracat yapan işletmeler, istisna faturasını vergi iadesi almak için kullanır. Bu fatura, ihracat işlemlerinin belgelendirilmesi ve vergi idaresine sunulması için önemli bir rol oynar. İstisna faturası sayesinde işletmeler, devletten KDV iadesi talep edebilir ve ihracatla ilgili vergisel avantajlardan yararlanabilir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

İstisna Fatura Nasıl Kesilir?


İstisna faturası kesmek için belirli adımları izlemek gerekir. İlk olarak fatura kesilecek işlemle ilgili tüm bilgilerin toplanması önemlidir. Bu bilgiler arasında alıcının ve satıcının adı, adresi, vergi kimlik numaraları, fatura tarihi, fatura numarası, işlem detayları gibi detaylar bulunur.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan istisna kodlarına göz atarak, işlem tipinize uygun olan istisna kodunu belirlemek önemlidir. İstisna kodları, tam istisna, kısmi istisna veya iade hakkı doğuran diğer işlemler başlıkları altında gruplanmıştır. Doğru istisna kodunu seçmek, faturanın doğru şekilde düzenlenmesini sağlar.

Fatura düzenleme programı veya elektronik fatura sistemini kullanarak istisna faturasının formatını oluşturmak gerekir. Fatura formatında, gerekli alanları doldururken istisna kodunu ilgili alana eklemek önemlidir.

Siz de kullanan 10 kişiden 9’unun önerdiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile e-fatura ve e-arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir ve saniyeler içinde gönderebilirsiniz. Oturduğunuz yerden 15 dakika gibi çok kısa bir sürede ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçebilir Yıllık 2100 e fatura kontör hediyesinden yararlanabilirsiniz.

İstisna Faturası Neden Kesilir?

İstisna faturası, genellikle KDV muafiyeti olan işlemlerde kullanılan bir fatura türüdür. İstisna faturası aşağıdaki durumlarda kesilebilir:

  • İhracat İstisnası: İhracat yapan işletmeler, mal veya hizmetlerini yurt dışına sattıklarında KDV tahsil etmezler. Bu durumu belgelemek için istisna faturası keserler. İhracat kayıtlı satışlar için kesilen faturalarda KDV dahil edilmez ve istisna faturası kodu kullanılır.
  • Araçlar, Petrol Aramaları ve Teşvik Belgeli Yatırımlar: Bazı özel durumlarda, araç satışları, petrol aramaları veya teşvik belgeli yatırımlar gibi işlemlerde istisna uygulanabilir. Bu tür işlemlerde KDV istisnası uygulandığı için istisna faturası düzenlenir.
  • Taşımacılık İstisnası: Belirli taşımacılık işlemleri, örneğin uluslararası yolcu taşımacılığı veya denizyolu taşımacılığı gibi durumlarda KDV istisnası uygulanabilir. Bu durumlarda istisna faturası kullanılır.
  • Diplomatik İstisnalar: Diplomatik misyonlar veya uluslararası kuruluşlar gibi bazı kurumlar, belirli mal ve hizmetlerden KDV istisnası alabilir. Bu durumlarda da istisna faturası düzenlenir.
  • İthalat İstisnası: Belirli malların ithalatı, özellikle serbest bölgelerde veya serbest ticaret bölgelerinde yapılan işlemlerde KDV istisnası uygulanabilir. Bu durumlarda da istisna faturası kullanılır.
  • Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalar: Bazı sosyal hizmetler, askeri harcamalar veya kamu yararına yapılan işlemler KDV istisnası kapsamında olabilir. Bu tür işlemlerde de istisna faturası düzenlenir.

İstisna Faturası Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?

İstisna faturalarının muhasebe kaydının doğru ve düzenli bir şekilde tutulması, işletmelerin KDV muafiyeti olan satış işlemlerini takip etmeleri açısından önemlidir. İşletmeler, bu tür satışları izlemek ve beyan etmek için ayrı bir bölüm veya hesap açarak işlerini kolaylaştırabilirler.

İlk adım olarak, KDV muafiyeti olan satışlar için ayrı bir hesap veya bölüm oluşturulmalıdır. Bu hesap veya bölüm, istisna faturalarının muhasebe kaydının takip edileceği ve raporlanacağı bir yer olarak kullanılır. İstisna faturalarıyla ilişkili satış gelirleri bu hesapta artırılırken, KDV hesabı etkilenmez veya sıfıra yakın bir değerde gösterilir.

İstisna faturalarının muhasebe kaydında vergi kodu ve istisna kodu da belirtilmelidir. Vergi kodu, işlemi tanımlarken, istisna kodu ise KDV muafiyeti nedenini belirtir. Bu kodlar, muhasebe kaydında açıklama bölümünde veya ilgili kod alanlarında belirtilir.

KDV beyannamesi düzenlenirken, istisna faturalarıyla ilişkili KDV tutarları ayrı bir bölümde beyan edilmelidir. İlgili istisna türü doğru şekilde beyan edilmeli ve KDV beyannamesi bu bilgilere göre düzenlenmelidir.

Web tabanlı e-fatura ve ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile alış/satış faturalarınızı internet erişimi olan her yerden hızlı ve kolayca kaydedip, saniyeler içinde müşterilerinize gönderebilirsiniz. Üstelik fatura takibi ile istediğiniz her yerden fatura detaylarına ulaşabilirsiniz.

İstisna Faturası Elektronik Faturalarda Kesilir mi?

Evet, istisna faturası, elektronik faturalar aracılığıyla da kesilebilir. Elektronik fatura uygulamaları, günümüzde birçok işletme için kâğıt faturaya kıyasla daha hızlı, verimli ve çevreci bir alternatif haline gelmiştir. E arşiv istisna faturası, elektronik fatura uygulamalarında, standart bir elektronik faturadan farklı olarak belirli istisna bilgilerini içerir.

Elektronik fatura sistemleri, mükelleflerin, istisna fatura bilgilerini kolayca girebilmeleri ve bu bilgilere dayalı olarak doğru ve hızlı bir şekilde fatura oluşturabilmeleri için gerekli araçları sağlar. E arşiv KDV istisna fatura örneği, elektronik fatura sistemlerinde bu tür bir fatura oluştururken hangi bilgilerin ve formatın kullanılması gerektiği konusunda mükelleflere yardımcı olur.

Elektronik ortamda kesilen istisna faturaları, yine elektronik ortamda muhafaza edilebilir ve gerektiğinde vergi denetimleri için yetkili mercilere sunulabilir. Elektronik fatura, kâğıt faturaya göre daha kolay yönetilebilir, arşivlenebilir ve paylaşılabilir olduğundan, işletmeler için iş süreçlerini kolaylaştırıcı bir etkisi bulunur.

Bu bağlamda istisna fatura, işlemlerin ve işletmenin finansal durumunun doğru ve şeffaf bir şekilde belgelenmesi için hayati bir araçtır. Hem elektronik hem de fiziksel ortamlarda kesilebilmesi ile işletmelere farklı seçenekler sunar. Uygulamanın seçimi işletmenin ihtiyaçları, tercihleri ve teknolojik altyapısına bağlı olarak değişebilir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Fatura Türleri Nelerdir? Kaç Çeşit Fatura Vardır?

Geriye Dönük e-Fatura Nedir? Geriye Dönük e-Fatura Nasıl Kesilir?

e-Belge Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez