Vergi Ziyaı Ne Demek?

2023-01-18T10:08:19

Vergiler birçok devletin farklı ölçeklerde değişiklik gösteren faaliyetler üzerinden elde ettiği gelir kaynakları olarak açıklanabilir. Vergiler yasa ile belirtildiği şekilde sadece belirli bir kesimi ilgilendirir ve muhatap alır. Vergi ödemekle yükümlü olan kişi ya da kurumlara mükellef adı verilir.

Mükelleflerin yasal çerçeveler içerisinde her ne olursa olsun vergileri zamanında ve tam şekilde gerekli vergi dairesine ödemesi gerekir. Aksi takdirde mükellef sorumluluğunu yerine getirmemiş olur ve bu durumlarda çeşitli yaptırımlar uygulanır. Mükellefin vergiyi ödememesi durumunda aşamalı şekilde farklı ölçeklerde cezai uygulamalar yürürlüğe sokulabilir. Ödenmeyen vergi kayıp statüsünde yer alır. Bir şekilde ödenmeyen ya da eksik ödenen vergilere vergi ziyaı adı verilir. En basit anlatımı ile vergi ziyaı mükellefin zamanında ödemediği vergidir, aynı zamanda eksik ödenen vergi de ziyaı vergi statüsünde yer alır. Vergi ziyaı kayıp vergi anlamına gelir ve devamında çeşitli cezai yaptırımlar uygulanabilir.

Kullanan her 10 kişiden 9’unun önerdiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile e fatura ve e-arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir ve saniyeler içinde gönderebilirsiniz. Oturduğunuz yerden 15 dakika gibi çok kısa bir sürede ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçebilir Yıllık 1800 e fatura kontör hediyesinden yararlanabilirsiniz.

Vergi Ziyaı Nedir?

Kayıp vergi anlamına gelen vergi ziyaı adından da anlaşılabileceği üzere verginin kayıp durumda olduğunu, gereken şekilde ödenmediğini ifade eder. Mükellef kişi ya da kurumların vergilerini ödememesi verginin kayıp durumda olmasına, vergi ziyaı olarak adlandırılmasına yol açar. Aynı zamanda mükelleflerin eksik ödediği vergiler de kayıp statüsüne düşer ve vergi ziyaı adını alır. Mükelleflerin vergilerinin ne kadarını, kaç adetini eksik ödediği önemli değildir ve ödemesi zamanında tamamlanmamış her vergi vergi ziyaı adını alır. Kayıp vergi ibaresi verginin devlet tarafında kayıp olduğunu, esasında ödenmesi gereken verginin ödenmeyip kayıp duruma düştüğünü ifade eder. Bu nedenle vergi kaçırmak da vergi ziyaı durumları arasında yer alır. Vergi ziyaı durumları ne olursa olsun vergi kaçırma faaliyeti olarak görülür ve bu doğrultuda yasal yaptırımlar uygulanır.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Vergi Ziyaı Cezası Ne Demek?

Vergi ziyaı cezası ödenmeyen, kayıp durumuna düşen, kaçırılan ya da eksik ödenen vergiler sonucu mükellef taraf ya da taraflardan alınan cezayı ifade eder. Bu cezaların niteliği vergi ziyaı durumuna ve hükümlerine göre değişiklik gösterebilir. Kimi durumlarda mükellefin ödemediği vergi miktarında ceza alınır. Kimi durumlarda verginin birden fazla sayıda katının ceza olarak ödenmesi gerekir. Kimi durumlarda ise vergi ziyaı durumu sonucu mükellefin hürriyetini bağlayıcı hapis cezaları dahi yürürlüğe konabilir. Vergi ziyaı cezası şartları ve uygulanma biçimleri Vergi Usul Kanunu ile keskin çerçeveler içerisinde belirtilmiştir.

Logo İşbaşı ile işleriniz oldukça kolaylaşıyor! Gelir gider takibinizi internet erişimi olan her yerden yapabileceğiniz ön muhasebe programı ile siz de rahat edin!

Vergi Ziyaı Hükümleri Nelerdir?

Verginin uygun olmayan miktarda ödenmesi vergi ziyaı durumuna yol açar. Aynı zamanda verginin belirtilen tarihe kadar beyan edilmeyip ödenmemesi de vergi ziyaı olarak adlandırılır. Vergi kaçırmak ve devletin vergi kaybetmesine sebep olmak vergi ziyaı durumları arasında yer alır. Vergi ziyaı durumlarının gidişatını belirleyen bazı hükümler bulunur. Vergi ziyaı hükümleri hangi durumların vergi kaybı olarak adlandırılacağını ve sonraki süreçte cezai yaptırımların uygulanıp uygulanmayacağını belirler.

Mükellef taraf ya da tarafların şahsi durumu, hali hakkında asılsız, gerçeğe aykırı beyanlarda bulunması ve bu beyanları verginin eksik ödenmesi, ödenmemesi, yanlış şekilde, yanlış yere ödenmesi durumları için bir bahane olarak kullanması vergi ziyaı durumları arasında yer alır.

Kişilerin medeni hallerini ve medeni hallerden dolayı oluşan şartları vergi ya da vergilerin eksik tahakkuk ettirilmesinde, ödenmemesinde veya yanlış şekilde ödenmesinde bahane olarak kullanması verginin vergi ziyaı durumuna düşmesi için yeterlidir. Aynı şekilde aile durumu ve aile durumundan sebep ortaya çıkan şartların verginin eksik ödenmesi, yanlış ödenmesi, kaçırılması durumlarında bahane olarak kullanılması da vergi ziyaı sürecinin başlatılmasına zemin hazırlar.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Vergi Çarpanı Nedir?

KDV Matrah Hesaplama Nasıl Yapılır?

Dijital Hizmet Vergisi Nedir?

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez