Vergi Dilimi Nedir? Güncel Vergi Dilimi Nasıl Hesaplanır?

2020-04-29T12:37:28

Bir gelire sahip olan herkes, gelir vergisi ödemekle yükümlüdür. Ancak, gelir vergisi sabit bir tutara sahip değildir ve alınan ücret tutarına oranla işçiden işçiye değişiklik gösterir. Bu noktada, her çalışan gelir vergisi adı altında ne ödediğini bilmelidir. Ayrıca vergi dilimi ve gelir vergisi hesaplarının nasıl yapıldığını bilmekte fayda vardır. Bunlar için de her yıl değişen parametreleri takip etmek gerekir.

Vergi Dilimi Nedir?

Vergi dilimi; çalışanların emekleri karşılığında elde ettikleri ücret üzerinden alınacak vergi oranını belirleyen ve elde edilen gelir toplamının belirli bir yüzde üzerinden vergiye tabi olacağını gösteren artan oranlı bir tarifedir. Kısaca vergi dilimi, devletin çalışanların gelirleri üzerinden yaptığı oransal bir kesintidir.

Vergi matrahı ise işçinin brüt ücreti üzerinden SGK işçi payı ile işsizlik sigortası işçi payının düşülmesi ile birlikte oluşan yeni tutardır. Bu tutar gelir vergisi matrahı olarak adlandırılır. Gelir vergisi matrahı, esas olan tutardır.

2020 Vergi Dilimleri

Gelir vergisi tarifesi iki türlü uygulanır. Bunlar; ücretliler için uygulanacak gelir vergisi tarifesi ve ücret dışı gelirler için uygulanacak gelir vergisi tarifesidir.

Ücret harici için uygulanacak 2020 yılı gelir vergisi tarifesi:

  • 22.000 TL’ye kadar %15
  • 49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL, fazlası %20
  • 120.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL, fazlası %27
  • 600.000 TL’nin 120.000 TL’si için 27.870 TL, fazlası %35
  • 600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 195.870 TL, fazlası %40

Ücretliler için uygulanacak 2020 yılı gelir vergisi tarifesi:

  • Vergi dilimi: 0 – 22.000 TL için %15
  • Vergi dilimi: 22.000 TL – 49.000 TL için %20
  • Vergi dilimi: 49.000 TL – 180.000 TL için %27
  • Vergi dilimi: 180.000 TL – 600.000 TL için %35
  • Vergi dilimi: 600.000 TL üzeri için %40 olacak şekilde belirlenmiştir.

Belirlenen vergi dilimlerine göre asgari ücretlinin vergi dilimi kesintisi 2020 yılında, işçinin ücreti dışında başka ek geliri yok ise Eylül ayına kadar %15 oranında olacaktır. Eylül’den sonra ise vergi dilimi bir üst tarifeye geçerek devlet tarafından kesilir.

Binlerce işletme sahibi gibi, siz de Logo İşbaşı‘yla ön muhasebenizi internet erişiminizin olduğu her yerden hızlı ve kolayca takip edin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Gelir Vergisi Dilimleri Nasıl Hesaplanır?

Gelir vergisi hesap yöntemi aynı olsa da oranlar her yıl değişebilmektedir. Her yıl vergi oranlarının kazanca göre dağılımı Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanarak bilgilendirme yapılır. Bunlar, gelir vergisi dilimleridir. Gelir vergisi diliminin hesaplanması için öncelikle o senenin elde edilen toplam kazancı hesap edilir. Kazancınıza göre vergi kesinti oranınız değişebilir. Yani, kaçıncı vergi dilimine gireceğiniz hususu, elde ettiğiniz kazanca göre belirlenir. Kazancınız arttıkça vergi kesintisi oranınız da artar.

Gelir vergisi dilimini, işçinin brüt ücretinden işsizlik sigortası işçi payı ve SGK işçi payını düştükten sonra tespit edebilirsiniz.

Gelir vergisi dilimi hesabını örneklendirelim:

Bir işçinin 5.000 TL brüt ücret aldığını düşünelim. Bu 5.000 TL üzerinden işsizlik sigortası işçi payı ve SGK işçi payı düşülür.

SGK işçi payı: 5000 x %14 = 700 TL

İşsizlik sigortası işçi payı: 5000 x %1 = 50 TL

Bu iki kesinti brüt ücretten düşülür.

Gelir vergisi matrahı: 5000 – 700 – 50 = 4.250 TL

4.250 TL 22.000 TL’nin altında olduğundan 1. vergi dilimine girer. Bu sebeple gelir vergisi %15 oranında düşülür.

Gelir vergisi: 4250 x %15 = 637,50 TL olur.

Gelir Vergisi Dilimleri Ne Zaman Sıfırlanır?

Sigortalı çalışanların yıl içinde mevcut işinden ayrılıp farklı işverene bağlı bir iş yerinde çalışması halinde gelir vergisi matrahı sıfırlanır. Uygulama genel olarak bu yönde olmakla birlikte bunun doğru bir uygulama olup olmadığı da tartışmalı bir konudur.

Eğer işçi aynı işverene ait başka bir iş yerinde işe başlıyor ise işçinin kümülatif vergi matrahı yeni iş yerinde sıfırlanmaz. İşçinin önceki iş yerinde çalışırken elde ettiği vergi matrahı üzerinden yeni iş yerinde hesaplanmaya devam eder.

İşçi emeklilik ya da askerlik sebepleri ile işten ayrılıp sonrasında tekrar aynı iş yerinde çalışmaya başlamış ise vergi matrahı sıfırlanmaz.

Binlerce işletme sahibi gibi, siz de Logo İşbaşı‘yla ön muhasebenizi internet erişiminizin olduğu her yerden hızlı ve kolayca takip edin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Geçici Vergi Nedir? Nasıl Hesaplanır?
Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır?
Vergi Levhası Nedir ve Nasıl Alınır?
14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan onbinlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez