Vergi Dilimi Nedir? Güncel Vergi Dilimi Nasıl Hesaplanır?

2024-05-07T10:30:16

Vergi Dilimi Nedir?

Vergiler çeşitli şartlarla, farklı oranlarla devletlere ödenmesi gereken ödemelere verilen isimdir. Çok sayıda farklı vergi çeşidi bulunur. Bir vergi türü olan gelir vergisi, çalışan bir kişinin elde ettiği kazançtan kesilen ödemedir. Günümüzde herhangi bir kişi, çalışarak kazandığı paranın belirli bir bölümünü devlete vergi olarak ödemek zorundadır. Gelir vergisinin oranları, söz konusu gelire göre değişebilir. Gelir vergisi oranlarına ise ‘vergi dilimi’ adı verilir. Vergi dilimleri her yıl değişir, çünkü elde edilen gelirler de sürekli olarak değişir.

Vergi Dilimleri Nasıl Hesaplanır?

Vergi dilimi hesaplamada yıllık geliriniz hesaba katılır. Burada her dilim ayrıca uygulanır. Toplam yıllık kazancınıza vergi oranı direk uygulanmaz. Gelir limitleri her aşamada ayrı ele alınır.

Vergi dilimi oranları %15, %20, %27, %35 ve %40 şeklindedir. Vergi dilimleri yıl içerisindeki verilerde belirlenen oranlar sabit iken gelir tutarları her yıl bir önceki yılın Yurt İçi Fiyat Endeksi üzerinden belirlenir. Ücret dışı vergi dilimi ise, maaşınız dışında ki gelirlerinizdir. İki vergi dilimi türüde belirli aralıklar ile değişir. Bu değişim enflasyon, asgari ücret gibi ekonomik göstergelere göre olur.

Ücret Gelirleri Vergi Dilimleri;

Yıllık gelir 110.000 TL altında ise vergi oranı,%15

Yıllık gelir 230.000 TL altında ise 110.000 TL’ye kadar %15 ,geri kalan tutar için %20

Yıllık gelir 870.000 TL altında ise 110.000 TL’ye kadar %15 , geri kalan 230.000 TL’ye kadar (120.000 için)%20, son miktar için %27

Yıllık gelir 3 milyon TL’ye kadar ise 870.000 Tl’lik kısım için yukarıdaki işlemler ve sonraki kalan kısım için %35

Yıllık geliriniz yukarıdaki miktarların daha üstündeyse 3 milyon TL’lik kısım için yukarıdaki işlemler , geri kalan tutar için %40 uygulanır.

Ücret Dışı gelirler için vergi dilimleri:

 110.000 TL’ye kadar %15

230.000 TL’nin 110.000 TL’ye kadar olan kısmı için 16.500 TL, fazlası için %20

580.000 TL’nin 230.000 TL’ye kadar olan kısmı için 40.500 TL, fazlası için %27

3.000.000 TL’nin 580.000 TL’ye kadar olan kısmı için 135.000 TL, fazlası için %35

3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’ye kadar olan kısmı için 982.000 TL, fazlası için %40

Örnek ile açıklayalım:

Yıllık geliriniz 600.00 TL olsun. Yukarıdaki bilgilere göre vergi dilim oranınız doğrudan %35. Ancak artık öğrendiğimiz üzere vergi dilimleri doğrudan değil kademeli uygulanıyor. Hadi uygulayalım.

110.000*%15= 16.500 TL…………………………….,(110.000 Tl olan kısıma %15 oran uygulandı

230.000-110.000=120.000*%20=24.000 TL…………(230.000’a kadar kalan miktara %20 oran uygulandı.)

600.000-230.000=370.000*%27= 99.900 TL………..(870.000 TL’ye kadar kalan miktara %27 uygulandı.)

Toplam= 16.500 TL+24.000 TL+99.900 TL=140.400 TL vergi tutarınız bulunuyor.

2023 Vergi Dilimleri

2023 yılında vergi dilimleri ücretli vergi dilimi ve ücret dışı vergi dilimi olarak ikiye ayrılır. Adından da anlaşılacağı üzere ücretli vergi dilimi, bir çalışanın çalışması karşılığında elde ettiği ücretten kesilen vergiyi belirtir. Ücret dışı vergi dilimi ise bir kişinin çalıştığı yerden aldığı maaştan farklı olarak sağladığı gelirlerden alınan vergiyi belirtir. Hem ücretli hem de ücret dışı vergi dilimleri belirli aralıklarla değişir. Söz konusu yılın asgari ücreti, enflasyon oranı vs. gibi parametrelere göre vergi dilimleri belirlenir. 2023 yılı için ücretli ve ücret dışı vergi dilimleri şu şekildedir:

Ücret Gelirlerine İlişkin Vergi Dilimleri Ve Oranları

Ücret gelirlerine, yani maaşa ilişkin vergi dilimi oranları %15’ten %40’a kadar çıkabilir. Bir çalışanın çalışması karşılığı elde ettiği ücretin oranına göre bu yüzdelerden birisi ile vergilendirilir. Ücret gelirlerine ilişkin vergi dilimleri ve oranları şu şekildedir:

70 bin TL’ye kadar: %15

150 bin TL’nin 70 bin TL’si için 10.500 TL ve fazlası için: %20

550 bin TL’nin 150 bin TL’si için 26.500 TL ve fazlası için: %27

1.900.000 TL’nin 550 bin TL’si için 134.500 TL ve fazlası için: %35

1.900.000 TL’den fazlasının 1900000 TL’si için 607.000 TL ve fazlası için: %40

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Ücret Dışı Gelirlere İlişkin Vergi Dilimleri Ve Oranları

Ücret dışı gelirler adından da anlaşılacağı üzere maaş dışı gelirleri kapsar. Bu vergi dilimleri bir çalışanın çalışması karşılığı aldığı maaşın dışında elde ettiği gelirlere yansıtılır. Ücret dışı gelirlere ilişkin vergi dilimleri ve oranları şu şekildedir:

70 bin TL’ye kadar: %15

150 bin TL’nin 70 bin TL’si için 10.500 TL ve fazlası için: %20

370 bin TL’nin 150 bin TL’si için 26.500 TL ve fazlası için: %27

1900000 bin TL’nin 370 bin TL’si için 85.900 TL ve fazlası için: %35

1900000 bin TL’den fazlasının 1900000 bin TL’si için 621.400 TL ve fazlası için: %40

Özel Sektör Vergi Dilimi Nasıl Hesaplanır?

Özel sektör vergi dilimi hesaplaması yapılırken çalışanın birden fazla işverenden elde ettiği gelirlerin toplamı dikkate alınır. İş dönemi içerisinde işçi işinden ayrılarak başka bir işte çalışmaya başladığında, söz konusu işçinin birden fazla işverenden gelir elde ettiği hükmü geçerlidir. Bu ücretlerden işsizlik sigortası, işçi payı ve SGK payı düşülür.

Memur Vergi Dilimi Nasıl Hesaplanır?

Memur vergi hesaplamasında bir çalışanın vergi dilimi hesaplanırken önceki ayların matrahı da dikkate alınır.

Vergi Türleri Nelerdir?

Günümüzde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafındanaktif olarak tahsil edilen 7 farklı vergi türü şu şekildedir:

  • Gelir Vergisi
  • Kurumlar Vergisi
  • Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)
  • Damga Vergisi
  • Katma Değer Vergisi (KDV)
  • Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)
  • Emlak Vergisi

Vergi Muafiyeti İle E-Ticarete Başlayın

Vergiler küçük ya da büyük işletmelerin en büyük masraf kalemlerinden birisidir. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren e-Ticaret üzerinden satış yapan firma ve işletmeler vergilerden muaf tutulur. Bu sayede e-Ticaret satıcıları vergi ödemek zorunda kalmadan gelirlerini artırabilir, işlerini büyütebilir.

Gelir Vergisi Nereye Ve Ne Zaman Ödeniyor?

Gelir vergisini ödemek isteyen kişi, şuseçeneklerle vergisini ödeyebilir:

  • İkametgâhın bağlı olduğu vergi dairesi
  • İş yerinin bağlı olduğu vergi dairesi
  • Bankalar

Gelir vergisi iki taksit şeklinde ödenir. Söz konusu gelirler basit usuldeki ticari kazançlardan oluşuyorsa verginin ilk taksidi şubat ayının sonuna kadar ödenir, bir sonraki taksit de Haziran ayının sonuna kadar ödenmelidir. Basit usuldeki ticari kazançlardan oluşmayan vergiler için ise ilk taksit Mart ayının sonuna kadar, ikinci taksit de Temmuz ayının sonuna kadar ödenmelidir.

Gelir Vergisi Dilimleri Ne Zaman Sıfırlanır?

Sigortalı çalışanların yıl içinde mevcut işinden ayrılıp farklı işverene bağlı bir iş yerinde çalışması halinde gelir vergisi matrahı sıfırlanır. Eğer işçi aynı işverene ait başka bir iş yerinde işe başlıyor ise işçinin kümülatif vergi matrahı yeni iş yerinde sıfırlanmaz. İşçinin önceki iş yerinde çalışırken elde ettiği vergi matrahı üzerinden yeni iş yerinde hesaplanmaya devam eder. İşçi emeklilik ya da askerlik sebepleri ile işten ayrılıp sonrasında tekrar aynı iş yerinde çalışmaya başlamış ise vergi matrahı sıfırlanmaz.

İşletmeler için karşılaşacakları herhangi bir olumsuz durumu önlemek için gelir gider takibi yapmak oldukça önemlidir. Ön muhasebenin önemli bir parçası olan gelir gider takibi şirketin tüm girdi ve çıktılarının düzenli bir şekilde tutulmasına yardımcı olur. Kullanımı oldukça basit olan Ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile işletmeniz için gerekli olan tüm muhasebe işlemlerinizi yaparken aynı zamanda e fatura ve e arşiv faturalarınızı da saniyeler içinde kesersiniz!

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Basit Usulde Vergilendirme Nedir, Şartları Nelerdir?

E-Ticaret Yapanların Ödemesi Gereken Vergiler Nelerdir?

Vergi Çarpanı Nedir?

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez