E-Ticaret Yapanların Ödemesi Gereken Vergiler Nelerdir?

2022-04-16T21:34:17

E-Ticaret, günümüzde en çok kullanılan alışveriş yöntemlerinden. Tüketiciler, E-Ticareti, geniş ürün çeşitliliğine kolayca ulaşabildikleri için tercih eder. Satıcılar ise, kira gibi, fiziksel bir alışveriş merkezinin oluşturduğu gider kalemlerinden kaçınmak için tercih eder. Her iki taraf için de, standart alışveriş usulünden daha avantajlı olan E-Ticaret, son yıllarda kullanımı iyice artan, önümüzdeki yıllarda da bu şekilde devam etmesi gereken uygulamalardan. Standart alışveriş işlemlerinde de olduğu gibi, E-Ticarette de, satıcılar fatura kesmekle yükümlü. Bu faturalar sayesinde hem satıcı satışlarını takip edebilir, hem de belirli periyotlarla ödeyeceği vergilerin miktarını hesaplayabilir. E-Ticaret yoluyla satış yapanların ödemekle yükümlü olduğu 5 çeşit vergi vardır.

Siz de cari hesap programı Logo İşbaşı’nın alanında uzman danışanların ücretsiz desteği ile e-Faturaya geçişyapabilir, faturalarınızı hızlı ve kolayca anında gönderebilirsiniz. Üstelik aylık 100 kontöre kadar kullanım da hediye!

E-Ticaret Vergileri Nelerdir?

Her türlü ticarikazanç işleminden sonra yapılması gerektiği gibi, E-Ticarette de, satıcılarsatış oranlarına bağlı olarak vergi ödemek zorunda. Günümüzde E-Ticaretüzerinden satış yapan satıcıların ödemek zorunda olduğu vergiler şu şekilde;

KDV (Katma Değer Vergisi)

KDV, satışı yapılan her türlü mal ya da hizmetin satıldığı andaki fiyatına göre belirlenir. Vergi mükellefi E-Ticaret satıcıları, yarattıkları katma değer oranında KDV’yi aylık olarak ödemekle yükümlüdür. Katma Değer Vergisi, yüzde 1, 8 ya da 18 olabilir. Bir mal ya da hizmetten ne kadar Katma Değer Vergisi alınacağı, mal ya da hizmetin ne kadar tercih edildiğine, zorunlu olup olmadığına bakılarak, ilgili bakanlar tarafından belirlenir.

Siz de on binlerce kullanıcısı olan e Fatura ve e arşiv fatura programı Logo İşbaşı ile gelir gider takibinizi her yerden gerçekleştirebiliriz.

Damga Vergisi

E-Ticaretüzerinden satış yapan birçok firma bulunur. Bu firmaların kendi aralarındaalışveriş yaparken, birbirlerini doğrulayarak bir güven ilişkisi oluşturmalarıgerekir. Bu doğrulamayı yapabilmek için de, damga vergisinin ödenmesi gerekir.Taraflar, damga vergisini ödemeleri durumunda, oluşturdukları her sözleşme gibibelgeler oranında devlete vergi öderler.

Geçici Vergi Beyannamesi

Geçici vergibeyannamesi, üç aylık periyotlarla ödenen, E-Ticaret satıcılarının ödemekleyükümlü olduğu bir vergi çeşididir. Geçici vergi beyannamesi, E-Ticaretsatıcılarının kar ve zarar oranlarına göre belirlenir. Geçici vergi beyannamesikapsamında, oluşan kar, gelir vergisi ve kurumlar vergisinden düşülür.

Basit Usulde Yıllık Gelir Vergisi

Basit usuldeyıllık gelir vergisi, E-Ticaret satıcılarının yılda bir kereye mahsus olmaküzere ödemekle yükümlü oldukları vergi çeşididir. Yıl sonunda E-Ticaretsatıcılarının kazançlarına göre yüzde 15 ila yüzde 35 arasında bir oran olarakhesaplanır. Basit usulde yıllık gelir vergisinin, iki taksit şeklinde ödenmesigerekir. İlk taksit şubat ayında, ikinci taksit ise Haziran ayında ödenir.

Yıllık Gelir Vergisi

E-Ticaretüzerinden satış yapan satıcıların mükellefe olduğu, yılda bir kere ödenen vergiçeşididir. Her yıl 25 Mart tarihine kadar, yıllık gelir vergisinin ödenmişolması gerekir. Yıllık gelir vergisi, artan oranlı olarak hesaplanır ve buoran, yüzde 15 ila yüzde 30 arasında değişebilir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Şahıs Firmaları veya Şirketler Hangi E-Ticaret Vergilerini Ödemekle Yükümlüdür?

Şahıs şirketleriya da firmalarının ödemekle yükümlü olduğu vergi çeşitleri şu şekildedir:

 • Gelir vergisi
 • Geçici vergi
 • Katma Değer Vergisi (KDV)
 • Muhtasar Beyannamesi (Stopaj vergileri)

E-Ticarette Vergi Ne Zaman Ödenir?

E-Ticaretüzerinden satış yapan satıcıların, belirli vergiler ödemesi gerekir. Buvergilerinin de, her birinin ayrı bir ödeme programı vardır. E-Ticaretsatıcıları vergilerini aşağıdaki tarihlere göre ödeyebilirler:

 • Damga Vergisi: Sürekli ödemekle mükellef olanlar,ertesi ayın 26. gününe kadar ödemek zorundadır. Sürekli mükellef olmayanlarise, işlem tarihini takiben 15 gün içerisinde ödeme yapmalıdır.
 • Stopaj Vergisi (Muhtasar Beyannamesi): Stopaj vergisi,mükellefin çalıştırdığı kişi sayısına göre belirlenir. Aylık ya da 3 aylıkolarak, işlem tarihinin ertesi ayının 26. gününe kadar ödenmelidir.
 • KDV: İşlem tarihini takiben ertesi ayın 26. gününekadar ödenir.
 • Geçici Vergi: Üçer aylık olarak ödenir ve ayın 17.gününe kadar ödenmesi gerekir.
 • Gelir/Kurumlar Vergisi: Yılın Mart ayının başındansonuna kadar olan zaman diliminde ödenir.

E-Ticarette Vergi Muafiyeti Var Mı?

E-Ticaretüzerinden satış yapan birçok satıcı vergi mükellefi olsa da, bazı şartlarıtaşıyan E-Ticaret satıcıları vergi ödemek zorunda değildir. Bu satıcıların şuşartları taşıması gerekir:

 • Bir işyerinin olmaması
 • Satılan ürünlerin evde üretilmesi
 • Vergiden muaf esnaf belgesinin olması
 • Sanayi tipi, seri üretim makinelerinin kullanılması
 • Bütün hasılatın ticari bir hesaptan yapılması

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

e-Ticaret e-Fatura Entegrasyonu Nedir? En Kolay Nasıl Yapılır?

Hizmet İhracatı Nedir? Hizmet İhracatı Faturası Nasıl Kesilir?

E-Fatura Nasıl İptal Edilir? e-Arşiv Fatura Nasıl İptal Edilir?

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez