Tahsilat Makbuzu Nedir? Nasıl Kesilir?

2022-04-21T16:59:22

Ticari işletmelerin tümü, bütün alım satımişlerinin ardından makbuz kesmelidir. Bu makbuz, tahsilatıngerçekleştiğinin kanıtı niteliğindedir. Peki, tahsilat makbuzu nedir vetahsilat makbuzu kesilirken nelere dikkat edilmesi gerekir? 

Tahsilat Makbuzu Nedir?

Tahsilat makbuzu; kıymetli evrak, mal, para ya dabuna benzer değerlerin teslim alındığını kanıtlamak amacı ile düzenlenen makbuzçeşididir. Bu makbuz çeşidi ile;

 • Müşterinizin işletmenizden aldığı hizmet veya ürünün karşılığında gerekli ödemeyi yaptığını belgeleyebilirsiniz.
 • Müşteri ve sahip olduğunuz işletme arasında söz konusu ürün ya da hizmet ile alakalı olumsuz bir durum olması halinde ibraz edebilir, iki tarafı da hukuki olarak güvence altına alabilirsiniz.

Ayrıca tahsilat makbuzu kesmeye gerek olmayanhaller şunlardır:

 • Yazar kasadan nakit para ile ödeme yapıldığında fiş kesilmesi sonucu elde edilen satış fişi,
 • Kredi kartı ile ödeme yapıldığında elde edilen kredi kartı slibi,
 • Banka üzerinden yapılan havale ya da EFT ile ödeme yapıldığında elde edilen banka dekontu tahsilat makbuzu yerine geçen belgeler varsa ayrıca tahsilat makbuzu kesmeye gerek olmaz.

Tahsilat makbuzu kesildiği durumlarda, bu makbuzunorijinali müşteriye teslim edilirken sureti işletmeye aittir. Tahsilatmakbuzuna ‘’alındı belgesi’’ adı da verilebilir.

Tahsilat makbuzu ile tediye makbuzu birbirinekarıştırılabilmektedir. Tahsilat makbuzu ve tediye makbuzu arasındaki en temelfark makbuzu hazırlayan taraftır. Ödemeyi yapan tarafın makbuzu kesmesihalinde, hazırlanan makbuz bir tediye makbuzu olur. Ancak, ödemeyi alan tarafmakbuzu kesiyor ise o makbuz bir tahsilat makbuzu olur. Ticari işletmeler heriki makbuzu da kullanabilir. Ancak, makbuz çeşitlerini ayırt etmeleri gerekir.Pratikte ticari işletmeler en çok tahsilat makbuzu keserek işlemlerinigerçekleştirir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Tahsilat Makbuzu Nerelerde Kullanılır?

Tahsilat makbuzu, tüm ticari faaliyetlerde,işletmeniz tarafından mal ya da hizmet satıldığı durumlarda ödemeningerçekleşmesi halinde kullanılan ispat nitelikli bir belgedir. Yani,işletmenize para giriş – çıkışı olduğu hallerde tahsilat makbuzu kesilir.Tahsilat makbuzu kestiğiniz bir alım – satım işlemi ile ilgili ilerikidönemlerde olumsuz bir iddia ile karşılaşmanız halinde, bu makbuzu ödemeninyapıldığına dair belge olarak kullanabilirsiniz.

Tahsilat makbuzu, ticari alım – satım işlemlerindealınan ya da ödenen paranın kaydının tutulması için hazırlanır. Bu ödemelerelden nakit olarak yapılabildiği gibi çekle de yapılması mümkündür. Bunlarındışında tahsilat işlemi havale, EFT gibi işlemler yolu ile dijital ya dabankadan yapılabildiği gibi kredi kartı ya da banka kartıyoluyla da tahsilatın gerçekleşebilmesi mümkün olur. Tüm buişlemlerin sonucunda elde edilen belge farklı olsa da özünde hepsi tahsilatınyapıldığına dair birer kanıttır ve tahsilat makbuzu olarak kullanılabilir.

Tahsilat Makbuzu Nasıl Kesilir?

Ödeme gerçekleştikten sonraki aşama olan tahsilatmakbuzu kesimi sırasında, belgenin üzerinde belirtilmesi zorunlu tüm alanlarözenle doldurulmalıdır. Peki, bu alanlar hangileridir?

 • Makbuz düzenleyen tarafın adı, soyadı, unvanı,
 • Makbuzun düzenlendiği tarih,
 • Parayı yatıran tarafın adı ve soyadı,
 • Hem yazı hem de rakam ile yatırılan tutarın ne kadar olduğu,
 • Ödemenin yapılma sebebi,
 • Çek kullanılması halinde çek numarası ve çekin hangi bankaya ait olduğu,
 • Parayı alan tarafın adı, soyadı ve imzası.

Ödeme yapan tarafın tahsilat makbuzunda geçenbilgilerin doğruluğunu teyit ve kabul ettiğini gösteren onayının, yaniimzasının bulunması önemlidir.

Ayrıca makbuz üzerinde zaten basımı sırasında varolması gereken birtakım bilgiler de mevcuttur. Bunlar;

 • Firma logosu,
 • Adres bilgileri,
 • Tahsilat makbuzu seri – numara alanları matbu evrak üzerinde mevcuttur.

Doldurulması gereken alanlar kesik çizgilerden oluşan boşluklara girilecek şekilde oluşturulur. Gerekli tüm bilgiler doldurulduktan sonra iki nüsha halinde bulunan tahsilat makbuzu, firma kaşesi vurulduktan sonra tahsilatı yapan tarafça kaşe üstü imzalanarak ilk nüsha ödemeyi gerçekleştiren müşteriye verilirken ikinci nüshayı kişi kendi işletmesi adına muhasebe departmanına teslim eder.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Serbest Meslek Makbuzu Nedir? Serbest Meslek Makbuzu Nasıl Kesilir?
Fatura Nasıl Kesilir?
İade Faturası Nasıl Kesilir?
14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez