Tahakkuk Fişi Nedir?

2024-03-08T11:35:52

Öncelikletahakkukun ne olduğundan bahsedelim. Tahakkuk kelime anlamı olarak gerçekleşmeve yerine getirme anlamına gelmektedir. Vergi tahakkuku ise tarh ve tebliğedilen bir verginin ödenmesi gereken bir safhaya gelmesine denir. Beyanüzerinden alınan vergiler tahakkuk fişi ile tahakkuk ettirilir.

Tebliğ edilen vergi ödeme safhasına geldiğinde mükellefin vergiye herhangi bir itirazı olmamışsa işlem vergi mükellefine çeşitli belgeler ile belirtilir. Vergi mükellefine verilen bu bilgilere tahakkuk fişi adı verilir. Özetle vergi bedelinin ödenmesi gerektiğini belirten belgedir. Borçlu olan kimseye bu belge gönderilir. Eğer belirtilen tarihe kadar ödeme yapılmazsa haciz işlemeye başlar. Peki tahakkuk fişinde yer alan bilgiler nelerdir ?

Tahakkuk Fişinde Yer Alan Bilgiler

Aşağıdatahakkuk fişinde olan, olması gereken bilgileri listeledik.

  • Fişin sıra numarası
  • Verginin nevi
  • Vergi beyannamesi tarihi
  • Tanzim tarihi
  • Mükellefin adı soyadı, adresi
  • Beyannamenin vergilendirme dönemi
  • Verginin hesabı, matrahı ve miktarı
  • Vergi mahkemesinde dava açılması ve düzeltme ile ilgili kısa bir bilgi

Tahakkuk Fişi Örneği

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Vergi Tarhı Nedir ?

Verginintarhı, tahsili ve tebliği önemli konulardır. Vergi tarhı mükellefin vergi borcuvar ve bunu ödeyebilmesi için gereken miktar hesaplanır ve ya bu miktarı bulur.Bu işleme vergi tarhı işlemi adı verilir. Vergi sistemlerinde başlıca 5 tanetarh usulü vardır. Bunlar; beyanname usulü, kesim usulü, idarece takdir usulü,karine ve ya dış belirtiler usulü ve kaynakta vergileme usulüdür.

Ençok tercih edilen tarh usulü ise beyanname usulüdür. Beyanın doğru olupolmadığı önemli olandır. Mükellef bilgilerini vergi idaresine iletir ve idarebunu kontrol eder.

Kesimusulü; aynı duruma ait konuların vergi mükellefleri için miktarın genel olarakbelirlenmesi usulüne kesim usulü denir.

İdaretakdir usulü; daha az tercih edilmektedir. Vergi idaresinin her mükellefinborcunun hesaplanmasına ilişkin matrahı ayrı ayrı belirlediği yöntemdir.

Karineveya dış belirtiler usulünde; vergi borcu bazı dış belirtilere göre yapılır.Bugünlerde neredeyse hiç kullanılmayan usullerden biridir.

Kaynaktavergileme usulü; gelir vergisinde, özellikle maaş ve ücretlilerin vergiborçlarının ödenmesinde ve gelirin kişinin eline geçmeden önce kaynaktankesilerek tahsil edilmesini olarak ifade edilmektedir.

On binlerce işletme sahibinin tercih ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nda göndereceğiniz e fatura ve e arşiv faturalar için aylık 175/ yıllık 2100 kontöre kadar HEDİYE! Üstelik ücretsiz e-faturaya geçiş danışmanlığı ile yerinizden kalkmadan, 15 dakikadan daha az bir zamanda hızlı ve kolayca e-faturaya geçebilirsiniz. Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği Logo İşbaşı’nı 14 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz.

Vergi Tebliği Nedir ?

Mükellefinborcu ödeyebilmesi için vergi dairesinin tarh etmiş olduğu vergiyi bildirmesidemektir.

Vergi Tahsili Nedir ?

Vergi borcunun ödenmesi ve verginin tahsil edilmesine vergi tahsili adı verilir. Başlıca 5 farklı yöntemi bulunmaktadır. Bunlar; emanet usulü, verginin mükellef tarafından ödenmesi usulü, ihale yöntemi, halk temsilcileri ve iltizam usulüdür.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Tahsilat Makbuzu Nedir?Nasıl Kesilir?
e-Serbest Meslek Makbuzu Logo İşbaşında!
Serbest Meslek Makbuzu ve Fatura Arasındaki Farklar Nelerdir?
14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez