Şirketlerde Adres Değişikliği Nasıl Yapılır?

2022-07-27T12:37:00

Her ölçek ve türden şirket, büyüme, küçülme, yeni pazarlara açılma, şehir değiştirme, yenilenme gibi birçok sebepten dolayı adres değişikliğine gider. Şirketlerin resmi adresleri Ticaret Sicil kütüğünde yer alır ve yazışma adresi olarak kabul edilir. Birçok farklı sebepten dolayı şirketlerin adreslerini doğru şekilde göstermesi, değişiklik durumlarında da gerekli işlemleri tamamlaması gerekir.

Şirketler Neden Adres Göstermelidir?

Her türden şirket için bir adrese sahip olmak kritik önem taşır. Şirket kuruluşunda belirtilen adres Ticaret Sicil kütüğünde yer alır. Bütün otoriteler şirketi muhatap almak için bu adresi kullanır. Bütün önemli yazışmalar, bildirimler bu adrese yapılır. Eğer şirketin adresi doğru değilse önemli olan birçok yazışma ve bildirim kaçırılmış olabilir. Şirketlerin adres göstermesi gerekmesinin bir diğer sebebi de resmi kurumlar tarafından yapılan kontrollerdir. Bu kontroller belirli aralıklarla yapılır ve şirketin faaliyetini denetler. Adresin yanlış olması kontrol memurunun gerekli kontrolleri yapamamasına ve şirketin cezaya tabi tutulmasına yol açabilir. Şirket adresi şirketin faaliyetini resmi düzleme taşıyan önemli noktalardan birisidir.

Limited Şirketlerde Adres Değişikliği Nasıl Yapılır?

Limited şirketlerde adres değişikliği için şu adımlar takip edilebilir:

● Merkezi Sicil Kayıt Sistemi üzerinden adres değişikliği başvurusu yapılır, yeni adres detaylarıyla eklenir ve talep numarası alınır.

● Bölge temsilciliğine adres değişikliğine dair dilekçe verilir. Dilekçenin şirket yetkilisi tarafından imzalanması ve şirket kaşesi taşıması zorunludur. Dilekçe vekil tarafından imzalanmışsa vekaletin aslının ya da onaylı suretinin dilekçe dosyasına eklenmesi gereklidir.

● Genel kurul kararının noter onaylı nüshası ile hazirun cetveli dosyaya eklenmelidir.

● Bu aşamadan sonra başvuru tamamlanır ve onaylanması beklenir. Başvurunun onaylanması durumunda şirket 1 hafta içerisinde yeni adresine taşınır ve Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanır.

Anonim Şirketlerde Adres Değişikliği Nasıl Yapılır?

Anonim şirketler için adres değişikliği şu adımlarla yapılabilir:

● MERSİS sistemi üzerinden adresi değiştirilecek şirket seçilir ve yeni adres detaylarıyla girilir. Talep numarası alınır.

● Bölge temsilciliğine adres değişikliğine dair şirket yetkilisi tarafından imzalanan, şirket tarafından kaşelenen dilekçe verilir. Dilekçe vekil tarafından imzalanmışsa vekaletin aslının ya da onaylı suretinin dilekçe dosyaya eklenir. Genel kurul kararının noter onaylı nüshası ve hazirun cetveli de bu dosyaya eklenir.

● Ticaret Sicil’in başvuruyu onaylaması durumunda şirket 1 hafta içerisinde yeni adresine taşınır. Yeni adres Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanır.

Farklı Şehirlerden Şirket Adres Değişiklikleri Nasıl Yapılır?

Farklı şehirler için de şirket adres değişikliği süreci aynı adımlarla ilerler. Tek fark vergi dairesi, bağlı olunan oda gibi resmi kurumların değişmesidir. Bu durumda resmi kurumlar da adres değişikliğinden haberdar edilmeli, gerekli durumlarda bu kurumlarda yeni kayıt açılması, başvuru yapılması gereklidir.

Şirket Adres Değişikliklerinde Gereken Evraklar Nelerdir?

Adres değişikliği için şu evrakların temin edilmesi gerekir:

● İşe başlama / bırakma formu

● Şirket yöneticilerinin noter onaylı nüfus cüzdanı sureti

● Şirket adresine ait kira kontratı

● İmza sirküleri

● Adres değişikliğine dair Ticaret Sicil Gazetesi

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Adres Değişikliğiyle İlgili SGK İşlemleri Nelerdir?

Şirket adresi değiştiğinde vergilendirmelerin tekrar yeni adreste sorunsuzca devam edebilmesi için adres değişikliğine dair dilekçe hazırlanmalı ve yeni adresli vergi levhası ile verilmelidir. Belediye, bağlı olunan oda gibi resmi kurumların adres değişikliğinden haberdar edilmesi gerekir. Tedarikçi, banka ve satıcı gibi muhatap tarafların değişiklikten haberdar olması gerekir.

Adres Değişikliğiyle İlgili Vergi Dairesi İşlemleri Nelerdir?

Yeni adreste de vergi dairesi değişmeyecek ise 30 gün içerisinde adresin değiştiği bildirilmelidir. Aynı kalan vergi dairesine adres kodu ile dilekçe yazılır, yeni kira kontratı ile götürülür. Bu işlem internet üzerinden de yapılabilir. Eğer yeni adreste vergi dairesi değişecek ise şu belgelerle başvuru gerekir:

● İş başlama / bırakma formu

● Yöneticilerin noter onaylı nüfus cüzdanı sureti

● Adres değişikliğini belirten Ticaret Sicil Gazetesi

● İmza sirküleri

● Kira kontratı

Bu belgelerle yeni adresteki vergi dairesine başvuru yapılır. Bu başvuru da internet üzerinden yapılabilir.

Adres Değişikliğiyle İlgili Ticaret Odası İşlemleri Nelerdir?

Adresi değişen şirket için Ticaret Odası işlemleri şirketin nereye taşındığına göre değişiklik gösterir. İstanbul içinde taşınan şirket adresi için:

● MERSİS üzerinden adresi değiştirilmek istenen şirket seçilir, yeni adres ve karar numarası girilir.

● MERSİS sistemi üzerinden alınan onay numarası ile

● Adres değişikliği dilekçesi, MERSİS onay numarası, Yönetim Kurulu ya da Ortaklar Kurulu kararı (noter onaylı) belgeleri ile Ticaret Sicil’e başvuru yapılır.

İstanbul dışından İstanbul’a taşınan şirket adresleri için ise MERSİS numarasının da yazılı olduğu dilekçe, önceki adresteki Sicil Müdürlüğü’nden Sicil Yönetmeliğinin 111. maddesine ilişkin alınmış belge, anonim şirketler için Genel Kurul kararı, limited şirketler için Ortaklar Kurulu kararı, varsa hazirun cetveli, önceki sicil müdürlüğünden alınan kararlara ait Ticaret Sicil Gazetesi, yetkili kişinin imza beyannamesi, yabancı ortak var ise Kuruluş Bildirimi Formu ve oda kayıt beyannamesi ile Ticaret Sicil’e başvuru yapılır.

Adres Değişikliğinde MERSİS Numarası Değişir Mi?

Şirketin adresi resmi olarak değiştiğinde MERSİS numarası değişmez. Ticari sicil değişir fakat ticari kimliğin bağlı olduğu MERSİS numarası değişmez.

Adres Değişikliğinde Vergi Levhası Değişir Mi?

Şirket adres değişikliklerinde vergi levhası da değiştirilmelidir. Yeni adrese dair vergi levhası internet üzerinden düzenlenebilir.

Sanal Ofis Şirket Adresi Olarak Gösterilebilir Mi?

Sanal ofis şirket adresi olarak gösterilebilir. Hem limited hem anonim şirketlerde sanal ofis şirket adresi olarak kullanılabilir.

Ev Adresi İş Adresi Olarak Gösterilebilir Mi?

Ev adresi şirket adresi olarak gösterilebilir. Ev tapusunda şirket kurucusunun ismi yer alıyorsa anonim ve limited şirketler için ev adresi resmi iş adresi olabilir.

Siz de on binlerce kullanıcısı olan ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile e fatura ve e arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir ve anında gönderebilirsiniz. Ön Muhasebe Programı Logo İşbaşı’nın ücretsiz GİB e arşiv portal entegrasyonuyla saniyeler içinde e arşiv faturanızı kesin ve anında müşterinizle paylaşın.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez