Şirket Değerlemesi Nasıl Yapılır?

2024-03-13T09:47:58

Şirket değerlemesi yapılırken şirketlerin faaliyet alanları, hitap ettikleri müşteri grupları vb. konular üzerinde de durularak, her şirketin bir diğerinden bağımsız olarak değerinin belirlenmesi gerekir.  

Şirket değerleme amacıyla kullanılan temel yöntemler şunlardır:

 • Piyasa Kapitalizasyon Değeri Yöntemi
 • Tasfiye Değeri Yöntemi
 • Temettü Verimi Yöntemi
 • Yeniden Yapma Değer Yöntemi
 • Amortize Edilmiş Yenileme Değer Yöntemi
 • İşleyen Teşebbüs Değerleme Yöntemi
 • Ekspertiz Değeri Yöntemi
 • İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi
 • Piyasa Değeri – Defter Değeri Yöntemi
 • Emsal Değeri Yöntemi
 • Net Aktif Değeri Yöntemi
 • Fiyat/Nakit Akım Oranı Yöntemi
 • Defter Değeri Yöntemi
 • Fiyat/Kazanç Oranı Yöntemi
 • Arbitraf Fiyatlama Modeli

İş Değerlemesi Nasıl Yapılır?

İş değerlemesi yapılırken esas göz önüne alınan amaç ‘’eşit değerde işe eşit ücret’’ ilkesinin hayata geçirilebilmesidir. İş değerlemesi tanım olarak işlerin birbirlerine oranla hesaplanacak göreli değerlerinin belirlenme sürecidir şeklinde ifade edilebilir. İş değerlemesi yapılırken öncelikle değerlenecek işlere ait iş tanımı ve işin gerekleri çıkartılır. Daha sonra bu tanımlara uygun olarak seçilen yöntemler doğrultusunda işler değerlenir.

İş değerlemesi, adil ve bilimsel şekilde, işe göre ücret politikasını belirlenebilmesi için yapılması zorunlu bir çalışmadır.

Sayısal olamayan iş değerlemesi yöntemleri şunlardır:

 • Sıralama yöntemleri
 • Sınıflandırma yöntemleri

İş değerlemesi süreci yapılırken izlenmesi gereken basamaklar şunlardır:

 • Hazırlık ve planlama
 • İş analizinin yapılarak, iş tanımlarının hazırlanması
 • İşlerin tarafsız olarak değerlendirilmesi
 • İş değerlendirmesi ile elde edilen sonuçların düzenlenmesi ve kullanımı
 • İş yapısının ve ücret değerinin belirlenmesi

Siz de iş yönetiminizi en iyi şekilde yönetmek için ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nın alanında uzman danışanların ücretsiz desteği ile e Faturaya ve e Arşiv Faturaya geçiş yapabilir, faturalarınızı hızlı ve kolayca anında gönderebilirsiniz. Üstelik aylık 175 kontöre kadar kullanım da hediye!

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Şirket Değerlemesi Nedir Nasıl Yapılır?

Şirket değerlemesi, şirkete ait bütün varlıklar ve şirketin o güne kadar yaptığı bütün çalışmalar göz önünde tutularak ,şirketin mali değerini hesaplamak amacıyla yapılan bir çalışmadır.

Şirket değerlemesi özellikle şirketlerin el değiştirmesinin planlandığı zamanlarda en uygun fiyatın belirlenmesi için gerekli olan çok önemli bir çalışmadır.

Şirket değerlemesi yapılırken iki analiz yöntemi üzerinden ilerlenir. Bu yöntemler şunlardır:

 • Teknik analiz

Sermaye piyasası içerisinde fiyatların kendi içinde daha önce izlenebilecek trende sahip olduğu varsayımı üzerinden yürütülen bir analizdir.

 • Temel Analiz

Değerleme işlemine tabii tutulan şirketin, gerçek değerinin cari değer halindeki değerine ve gelecekteki tahmini ekonomik şartlara göre olası değer tespiti çalışmasıdır.

Şirket Değerlemesi Hangi Durumlarda Yapılır?

Şirket değerlemesi esas olarak, şirketin hali hazırdaki şekli ile el değiştirmesi sırasında, ne kadarlık bir fiyata bu işlemin gerçekleşmesinin uygun olduğunun saptanması için yapılır. Bunun yanı sıra şirket değerlemesi, şirketlerin büyüme aşamalarında ihtiyaç duyacakları sermaye miktarının belirlenmesi ya da bahse konu şirkete yatırım yapmak isteyen yatırımcılara gereken bilgilerin verilmesi amacıyla da yapılır.

Şirket değerlemesi yapıldıktan sonra bulunan sonuçlar değerlendirilerek, ‘’Şirket Değerleme Raporu’’ hazırlanır. Bahse konu raporda şirketin el değiştirme değerinin tespiti, şirketin nasıl para kazandığı, ne kadar para kazandığı, şirketin işleyiş şekli ve işleyiş şeması gibi parametrelerden yararlanılır. Bütün bu parametreler şirket değerleme raporuna yazılır. Elde edilen bu parametrelerden yararlanılarak, şirket değerinin arttırılabilmesi için yapılması uygun olabilecek faaliyetler belirlenir.

Siz de işletmenize özel muhasebe çözümlerinden faydalanmak ve kafanıza takılan sorulara yanıt almak isterseniz Logo İşbaşı danışmanları ile iletişime geçebilirsiniz. Size bir telefon kadar uzağız!

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Şirket Kapatma Nasıl Yapılır? Tasviye Nedir?

Konkordato Nedir?

Şirketlerde Ortaklıktan Çıkma, Ortaklıktan Çıkarma Nasıl Olur?

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez