Şirket Değerlemesi Nasıl Yapılır?

2022-07-06T10:49:58

Şirket değerlemesi yapılırken şirketlerinfaaliyet alanları, hitap ettikleri müşteri grupları vb. konular üzerinde dedurularak, her şirketin bir diğerinden bağımsız olarak değerinin belirlenmesi gerekir. 

Şirket değerleme amacıyla kullanılantemel yöntemler şunlardır:

 • Piyasa Kapitalizasyon Değeri Yöntemi
 • Tasfiye Değeri Yöntemi
 • Temettü Verimi Yöntemi
 • Yeniden Yapma Değer Yöntemi
 • Amortize Edilmiş Yenileme Değer Yöntemi
 • İşleyen Teşebbüs Değerleme Yöntemi
 • Ekspertiz Değeri Yöntemi
 • İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi
 • Piyasa Değeri – Defter Değeri Yöntemi
 • Emsal Değeri Yöntemi
 • Net Aktif Değeri Yöntemi
 • Fiyat/Nakit Akım Oranı Yöntemi
 • Defter Değeri Yöntemi
 • Fiyat/Kazanç Oranı Yöntemi
 • Arbitraf Fiyatlama Modeli

İş Değerlemesi Nasıl Yapılır?

İş değerlemesi yapılırken esas göz önünealınan amaç ‘’eşit değerde işe eşit ücret’’ ilkesinin hayatageçirilebilmesidir. İş değerlemesi tanım olarak işlerin birbirlerine oranlahesaplanacak göreli değerlerinin belirlenme sürecidir şeklinde ifadeedilebilir. İş değerlemesi yapılırken öncelikle değerlenecek işlere ait iştanımı ve işin gerekleri çıkartılır. Daha sonra bu tanımlara uygun olarak seçilenyöntemler doğrultusunda işler değerlenir.

İş değerlemesi, adil ve bilimselşekilde, işe göre ücret politikasını belirlenebilmesi için yapılması zorunlubir çalışmadır.

Sayısal olamayan iş değerlemesiyöntemleri şunlardır:

 • Sıralama yöntemleri
 • Sınıflandırma yöntemleri

İş değerlemesi süreci yapılırken izlenmesigereken basamaklar şunlardır:

 • Hazırlık ve planlama
 • İş analizinin yapılarak, iş tanımlarının hazırlanması
 • İşlerin tarafsız olarak değerlendirilmesi
 • İş değerlendirmesi ile elde edilen sonuçların düzenlenmesi ve kullanımı
 • İş yapısının ve ücret değerinin belirlenmesi

Siz de iş yönetiminizi en iyi şekilde yönetmek için ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nın alanında uzman danışanların ücretsiz desteği ile e Faturaya ve e Arşiv Faturaya geçiş yapabilir, faturalarınızı hızlı ve kolayca anında gönderebilirsiniz. Üstelik aylık 150 kontöre kadar kullanım da hediye!

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Şirket Değerlemesi Nedir Nasıl Yapılır?

Şirket değerlemesi, şirkete ait bütünvarlıklar ve şirketin o güne kadar yaptığı bütün çalışmalar göz önündetutularak ,şirketin mali değerini hesaplamak amacıyla yapılan bir çalışmadır.

Şirket değerlemesi özellikle şirketlerinel değiştirmesinin planlandığı zamanlarda en uygun fiyatın belirlenmesi içingerekli olan çok önemli bir çalışmadır.

Şirket değerlemesi yapılırken iki analizyöntemi üzerinden ilerlenir. Bu yöntemler şunlardır:

 • Teknik analiz

Sermaye piyasası içerisinde fiyatlarınkendi içinde daha önce izlenebilecek trende sahip olduğu varsayımı üzerindenyürütülen bir analizdir.

 • Temel Analiz

Değerleme işlemine tabii tutulanşirketin, gerçek değerinin cari değer halindeki değerine ve gelecekteki tahminiekonomik şartlara göre olası değer tespiti çalışmasıdır.

Şirket Değerlemesi Hangi Durumlarda Yapılır?

Şirket değerlemesi esas olarak, şirketinhali hazırdaki şekli ile el değiştirmesi sırasında, ne kadarlık bir fiyata buişlemin gerçekleşmesinin uygun olduğunun saptanması için yapılır. Bunun yanısıra şirket değerlemesi, şirketlerin büyüme aşamalarında ihtiyaç duyacaklarısermaye miktarının belirlenmesi ya da bahse konu şirkete yatırım yapmak isteyenyatırımcılara gereken bilgilerin verilmesi amacıyla da yapılır.

Şirket değerlemesi yapıldıktan sonrabulunan sonuçlar değerlendirilerek, ‘’Şirket Değerleme Raporu’’ hazırlanır.Bahse konu raporda şirketin el değiştirme değerinin tespiti, şirketin nasılpara kazandığı, ne kadar para kazandığı, şirketin işleyiş şekli ve işleyişşeması gibi parametrelerden yararlanılır. Bütün bu parametreler şirketdeğerleme raporuna yazılır. Elde edilen bu parametrelerden yararlanılarak,şirket değerinin arttırılabilmesi için yapılması uygun olabilecek faaliyetlerbelirlenir.

Siz de işletmenize özel muhasebe çözümlerinden faydalanmak ve kafanıza takılan sorulara yanıt almak isterseniz Logo İşbaşı danışmanları ile iletişime geçebilirsiniz. Size bir telefon kadar uzağız!

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Şirket Kapatma Nasıl Yapılır? Tasviye Nedir?

Konkordato Nedir?

Şirketlerde Ortaklıktan Çıkma, Ortaklıktan Çıkarma Nasıl Olur?

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez