Konkordato Nedir? Konkordato Nasıl İlan Edilir?

2024-05-07T08:29:11

Ticari ilişkilerde birçok sebepten dolayı ödenmesi gereken borçlar sekteye uğrayabilir. Borçların tarihinde ödenemeyecek olması durumunda ilan edilen konkordato ticari ilişkileri düzeltebilecek bir seviyeye gelmek için süre ve imkân talep etmek olarak düşünülebilir.

Konkordato Nedir?

Konkordato en basit anlatımıyla borçların ödenemeyeceği durumlarda mahkeme kararı ile borçların ödenebilmesi için taraflar arasında yapılan bir anlaşmadır. Bu anlaşma sayesinde borçlu taraf borçlarını yeniden yapılandırabilir. Konkordato süreci başladığında normal faaliyetlerin bir bölümü kısıtlanır. Konkordato ilan edebilmek ve süreci başlatabilmek için mahkeme ve alacaklıların ortak karara varması gerekir. Konkordato kaldırılmış olan iflas erteleme kurumuna bir alternatif olarak kullanılır.

Konkordato Çeşitleri

Konkordato çeşitleri şu şekildedir:

● İflas öncesi konkordato: İflas etmek üzere olan tarafın alacaklılar ile anlaşarak iflası ertelemesi, borçları yapılandırmasıdır.

● İflas sonrası konkordato: İflas ettiğini ilan eden tarafın başlattığı konkordato çeşididir. Mahkeme kararı onaylanırsa kişinin iflas ilanı geçersiz sayılır ve kararda belirtilen plan dahilinde borçlar ödenmeye başlanır.

● Mal varlığının terkiyle yapılan konkordato: Borçlu kişinin mal varlığını alacaklıların üzerine geçirmesi ile yapılan konkordatodur. Borçlu taraf mallarını terk ederek iflas etmekten kurtulmayı amaçlar. Alacaklı taraflar malları hukuki sınırlar dahilinde nakde çevirebilir.

● Tenzilat konkordatosu: Alacaklı tarafın hukuki sınırlar içerisinde alacaklarının belirli bir yüzdesinden vazgeçmesidir.

● Vade konkordatosu: Söz konusu borcun belirli bir vade içerisinde ödenmesini sağlayan konkordatodur.

● Karma konkordato: Alacaklı tarafın hem alacaklarının belirli bir bölümünden vazgeçmesi, hem de borçlu tarafa vade tanımasıdır.

Konkordato Hangi Borçları Kapsar?

Konkordato herhangi bir borcu kapsayabilir. Borcun vade tarihi geldiğinde ödenememiş olması gerekir. Konkordato süreci başladığında borçlu taraf plan dahilinde ilerleyerek borçlarını ödemeye başlar. İflas ettiğini ilan eden borçlu borçları ödeyemez, fakat konkordato onaylandığında iflas ilanı düşer ve borçlar ödenmeye başlanır.

Kimler Konkordato Yoluna Başvurabilir? Konkordatoya Başvurmanın Şartları Nelerdir?

Bütün borçlular konkordato talebi için mahkemeye başvurabilir. Ayrıca borçlarını alamayacağını düşünen her alacaklı da konkordato talebinde bulunabilir. Konkordato başvurusu yapabilmek için şu şartlar sağlanmalıdır:

● Borçlu tarafın borcunu gereken tarihte ödeyememiş olması gerekir.

● Konkordatonun borcun ödenmesini engelleyen yoksunluğu ortadan kaldıracak olması gerekir. Yani konkordato onaylandığı takdirde borçlu taraf borçları ödeyebilecek duruma gelmelidir.

● İlgili borcun taraflarının konkordato için anlaşmış olması gerekir.

Konkordato Başvurusu Nasıl Yapılır?

Konkordato başvurusu için şu belgeler temin edilerek Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurulur:

● Konkordato projesi

● Borçlunun mal varlığını ve mali durumunu gösteren belgeler (Gelir tablosu, nakit akım tablosu, son finansal döneme ait bilanço, ara bilançolar, tüm alacak ve borçları detaylıca gösteren belgeler)

● Alacaklar ve alacaklılar listesi

● Karşılaştırma tablosu (Konkordato onaylandığında alacakların eline geçecek miktar ve onaylanmadığında eline geçecek miktar.)

● Denetim raporu Bu belgelerle mahkemeye başvurulduktan sonra tarafların da anlaşması üzerine konkordato onaylanır. Konkordato onay sürecinde aynı zamanda mahkeme ve konkordato komiseri tarafından farklı belgeler de istenebilir.

Konkordato Müracaatı Hangi Merciye Yapılır?

Konkordato başvurusu Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yapılır. Birden fazla şubesi olan işyerleri merkez şubelerinin bulunduğu bölgenin Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurmalıdır. Merkezi yurtdışında olanlar ise Türkiye’deki şubelerinin bulunduğu ile bağlı olan Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvuru yapmalıdır.

Konkordato Kararını Kim Verir?

Konkordato kararını alacaklı ya da borçlu taraf verebilir. Bu karardan sonra ilgili borcun bütün taraflarının rızasının alınması gerekir. Konkordato sürecine dair nihai ilan kararını ise hâkim verir. Hâkimin vereceği karar komiserin hazırladığı rapordan etkilenir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Konkordato Nasıl İlan Edilir?

● İlk etapta konkordato sürecinin başlaması üzerine tarafların rızası alınır.

● Bütün taraflar konkordato süreci için ikna olduktan sonra gerekli belgelerle Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvuru yapılır.

● Asliye Ticaret Mahkemesi verilen belgelerle beraber tarafların konkordatoya uygunluk durumunu gözden geçirir.

● Konkordato komiseri atanır ve süreci raporlar.

● Komiserin hazırladığı rapor mahkeme tarafından incelenir. Konkordatonun onaylanması durumunda borçlu taraf plan dahilinde işlemleri başlatır ve borçların belirtilen süreç içerisinde ödenmesi sağlanır.

Konkordato Tasdik Edilmesi Ne Demektir?

Konkordato tasdiki teklifin onaylanması anlamına gelir. Borçlu tarafından sunulan bir teklifin ya da bütün taraflarca anlaşılan başka bir teklife onay verilmesi konkordatonun tasdik edilmesidir. Konkordatonun tasdik edilmesiyle beraber borçlu üzerine olan haciz işlemleri düşmüş olur. Alacaklıların hakları devam eder ve düşen haciz durumu konkordato müddetince geçerlidir.

Hangi Şartlarda Konkordato Tasdik Ediliyor?

Konkordatonun tasdik edilebilmesi için şu şartlar gerekir:

● Konkordato teklifi tutarının, borçlunun iflası durumunda alacaklı tarafın eline geçecek tutardan daha fazla olması.

● Borçlunun sunduğu teklifin gerçekçi olması, varlıkları ile doğru orantılı olması.

● Konkordato projesinin alacaklıların dörtte biri tarafından onaylanması.

● Konkordato projesinin alacakların üçte ikisini aşacak çoğunlukta kabul alması.

● Yargılama giderleri ve alacaklılara ödenecek paranın üzerinden alınan harcın borçlu tarafından mahkeme veznesine ödenmiş olması.

Geçici Konkordato Mühleti Nedir?

Konkordato sürecinde geçici mühlet mahkeme tarafından başlatılır ve geçici bir komiser atanana kadar devam eder. Geçici mühlet süresi 3 aydır ve sonrasında konkordato projesine komiser atanır. Komiserin hazırladığı rapor mahkeme tarafından incelenir ve 1 yıllık kesin mühlet verilir.

İflasın Ertelenmesi Kurumu ve Konkordato Arasındaki Başlıca Farklar Nelerdir?

Konkordato ve iflasın ertelenmesi kurumu arasındaki başlıca farklar şu şekildedir:

● İflasın ertelenmesi için alacaklıların rızası aranmaz fakat konkordatoda alacaklıların sürece onay vermesi gerekir.

● İflasın ertelenmesi 5 yıl sürebilir. Konkordato en fazla 23 ay sürer.

● İflasın ertelenmesinde süreç boyunca faiz işlenir. Konkordatoda değerler faize tabi tutulmaz.

● İflasın ertelenmesine anonim şirketler başvurabilir. Konkordatoya anonim şirketler dahil olmak üzere şahıs şirketleri ve kooperatifler de başvuru yapabilir.

● İflasın ertelenmesinde borçlu taraf tasarruf ehliyetini yitirir. Konkordatoda tasarruf ehliyeti devam eder. İflasın ertelenmesi kurumu 15 Mart 2018’de kaldırılmıştır.

Konkordato Başvurusunda Bulunan Şirket Mallarını Satabilir Mi?

Konkordato başvurusunda bulunan şirketin tasarruf ehliyeti devam eder, yani satış yapabilir. Konkordato başvurusu onaylanan şirket mallarını satamaz, devredemez ve rehin veremez. Aynı zamanda bu mallar bağış olarak da verilemez.

Konkordato İlan Eden Firma Maaş Öder Mi?

Konkordato ilan eden firma maaş ödeyemez. Bununla beraber çalışanın maaşı Ücret Garanti Fonundan ödenir. Ücret Garanti Fonu en fazla 3 ay maaş ödeyebilir. 3 aylık süre sonucunda çalışanın hâlâ alacağı bulunuyorsa çalışan icra takibi başlatabilir. Haklarında konkordato kararı bulunan işverenler çalışanların maaşını ödeyebilmek için ‘İşçilik Alacak Belgesi’ ile İŞKUR’a başvuru yaparak maaşların Ücret Garanti Fonundan ödenmesini sağlayabilir.

On binlerce işletme sahibinin tercih ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nda göndereceğiniz e fatura ve e arşiv faturalar için aylık 175/ yıllık 2100 kontöre kadar HEDİYE! Üstelik ücretsiz e-faturaya geçiş danışmanlığı ile yerinizden kalkmadan, 15 dakika gibi bir zamanda hızlı ve kolayca e-faturaya geçebilirsiniz. Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği Logo İşbaşı’nı 14 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

KDV Beyannamesi Nedir? Nasıl Düzenlenir?
KDV Hesabı Nasıl Yapılır?
KDV Hesaplamak, “KDV Hesaplama Pro” Uygulamasıyla Çok Kolay!
14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez