Şirket Değerlemede Hangi Yöntemler Kullanılmalıdır?

2024-03-08T16:52:45

Şirketler faaliyet gösterdikleri takdirde sürekli olarak büyüyebilen ya da küçülebilen yapılardır. Şirketler büyüyebilmek için kimi zaman yatırımcı çeker, kimi zaman da el değiştirir. Yatırımcı çekmek ya da el değiştirmek için şirketin net değerinin belli olması gerekir. Halka açık olan şirketlerin değerinin belirlenmesi oldukça kolaydır, çünkü bu şirketlerin hisseleri borsada alınıp satılabilir ve değeri bellidir. Halka açık olmayan şirketlerde ise değerin belirlenebilmesi için çeşitli teknik süreçler ve tahminler gereklidir. Şirket değerleme bir şirketin değerini belirlemek için yapılan işlemlerin bütününe verilen isimdir.

Şirket Değerlemesi Nedir?

Şirket değerlemesi bir şirketin ne kadar değerli olduğunu hesaplamaktır. Şirket değerlemesi sonucu halka açık olmadığı için değeri belli olmayan bir şirketin net değeri ortaya çıkar. Bu değer sayesinde şirket el değiştirebilir ya da bünyesine yatırımcı çekebilir. Bir şirketin değeri sadece bir hissesinin net fiyatı değildir. Şirketin değeri şirket içerisindeki her şeyin ve bütün faaliyetlerin değerini gösterir.

Şirket Değerlemesinde Hangi Yöntemler Kullanılmalıdır?

Şirket değerleme yapılırken kullanılan birçok yöntem bulunur. Bu yöntemlerin her biri şirkete ait farklı parametrelerin baz alınmasıdır. Günümüzde şirketler tarafından yaygın olarak kullanılan değerleme yöntemlerinden bazıları şu şekildedir:

Karşılaştırma Yöntemi

Yaygın olarak kullanılan, temel bir değerleme yöntemidir. Bu yöntemde değeri belirlenmek istenen şirketle aynı sayılabilecek başka bir şirket karşılaştırılır. Karşılaştırılan iki şirketin aynı sektörde faaliyet gösteriyor olması önemlidir. Bu karşılaştırma sonucu  şirkete ait bir rapor düzenlenebilir. Bu raporda belirtilen tahmini şirket değeri el değiştirme ya da yatırımcı çekme sürecinde kullanılabilir.

Venture Capital (VC) Yöntemi

1987 yılında Profesör William Shalman tarafından ortaya atılan bu yöntem şirketin gelecekteki değerinin tahmin edilmesine dayalıdır. Bu yöntem çarpan ve indirgenmiş nakit akışı değerleme yönteminin karışımıdır. Öncelikle şirketin terminal yılındaki satış oranı tahmin edilir. Terminal yılı 4-7 sene sonrasını ifade eder. Sonrasında firma değeri EBITDA ile bölünür. EBITDA (Earnings Before Interest Taxes) şirketlerin faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr oranını gösterir. EBITDA oranının firma değerine bölünmesi endüstrideki benzer şirketlerin baz alınmasıyla terminal değerinin hesaplanmasını sağlar. Sonrasında terminal değeri büyük bir indirgeme ile günümüze çekilir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

One Size Fits All Yöntemi

Bu yöntemde şirket sabit bir tutar belirler. Bu tutar belirlenirken yatırımcının beklentileri göz önünde bulundurulur. Yatırımcının belirlenen tutarı kabul etmesi beklenir. Yatırımcı kabul etmediği takdirde şirket diğer yatırımcılarla ilgilenmeye devam eder.

İndirgenmiş Nakit Akışı (İNA) Yöntemi

Bu yöntemde şirketin gelecekteki nakit akışı tahmin edilir ve bu sonuç günümüze indirgenir. Bu indirgemenin sebebi oluşabilecek riskleri göze almak içindir. Şirketin ileriye dönük kapsamlı bir tahmin yapabilmesi için istikrarlı ve tamamen kayıt altına alınmış bir finansal geçmişinin olması gerekir.

Yeniden Yapım (Reconstruction) Yöntemi

Bu yöntemde değerlemesi yapılacak olan şirketle aynı özelliklerde bir şirketin kurulum masrafları hesaplanır. Bu sayede söz konusu şirketle eşdeğer bir şirketin değeri tespit edilmiş olur. Hesaplanan bu değer, değerlemesi yapılmak istenen şirketin değeri olarak baz alınır.

Şirket Değerleme Raporu Nasıl Yazılır?

Şirket değerleme raporunda şirkete ait bütün faaliyetler ve şirketin toplam değeri yer alır. Bu rapor şirket el değiştirdiğinde ya da yatırımcı çekmek istediğinde kullanılır. Şirket değerleme raporu hazırlamak için şirketin değerinin nasıl hesaplandığı, şirketin hangi faaliyetler içerisinde olduğu ve şirketin nasıl gelir elde ettiği gibi parametreler detaylı bir şekilde yazılır.

Şirket Değerleme Ne Zaman Yapılmaktadır?

Şirket değerlemesinin yapılması için belirli bir zaman aralığı bulunmaz. Şirket değerlemesi şirketlerin büyümek istediği zaman yapılır. Şirketlerin ne zaman yatırımcı çekmek istediği ya da ne zaman el değiştireceği belli değildir, bu nedenle şirket değerlemesinin ne zaman yapılacağına şirket karar verir.

Kullanan her on kişiden dokuzunun memnun kaldığı  ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile sizler de işinizi en iyi şekilde yönetir, rahatınıza bakarsınız! Logo İşbaşı’nın alanında uzman danışmanlarının ücretsiz desteği ile e Faturaya ve e Arşiv Faturaya geçiş yapabilir, faturalarınızı hızlı ve kolayca anında gönderebilirsiniz. Üstelik aylık 175 e fatura kontörü kullanımı da hediye!

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Anonim Şirket ve Limited Şirket Arasındaki Farklar Nelerdir? 

İnternet Üzerinden Şirket Nasıl Kurulur?

Ücretsiz Girişimcilik Eğitimleri Nerden Alınır?

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez