Anonim Şirket ve Limited Şirket Arasındaki Farklar Nelerdir?

2022-04-16T21:31:22

Her yatırımcı,şirket açmadan önce, hangi işlemleri yapması gerektiğini bilemeyebilir.Yatırımcıların bir şirket oluşturmadan önce bilmeleri gereken en önemlikonulardan biri de, hangi türden bir şirket açacaklarıdır. Günümüzde,yatırımcılık sektöründe, 2 adet farklı şirket türü bulunur. Bu şirket türlerifarklı özellikleri nedeni ile birbirlerinden ayrılır. Birden fazla şirkettürünün olmasının sebebi, küçük ya da büyük, her türlü yatırımcının ihtiyacınauygun projeler gerçekleştirebilmesidir. Bir yatırımcı, sermayesine ve kafasındakurduğu projeye uygun bir şirket tipi seçerek, çok daha verimli ve kârlı birşekilde büyüme sağlayabilir.

Limited Şirket Nedir?

Limited şirketi,birden fazla ortağın bir araya gelmesi ile oluşturulabileceği gibi, tek birkişi tarafından da oluşturulabilir. Limited şirketi, kanunen yasak olmayan,yapılabilir olan her türden yatırımın ve projenin yapılmasına imkansağlayan  şirket tipidir. Bir limitedşirketinde, ortak sayısı, bir olabileceği gibi daha fazla da olabilir, bununla beraberlimited şirketlerinde toplam ortak sayısı elliyi geçemez. Limited şirketlerinesas sermayesi belirlidir, bu sermaye ise bütün payların toplamından oluşur.Limited şirketinde şirketin ortakları, şirketin borçlarından sorumlu değildir.Bir limited şirketinin ortakları, sadece taahhüt ettikleri oranda pay ücretini,şirket sözleşmesinde belirtilen ek ödeme ve yan edimleri  ödemekle yükümlüdür.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Anonim Şirket Nedir?

Ticari hayattaesneklik ve kolaylık sağlayan anonim şirketler, büyük işlem gücü ile öne çıkanşirketlerdir. Anonim şirkette, limited şirkette olduğu gibi, ortak sayısı elliile sınırlı değildir. Anonim şirket de, sermayesi belirli olan ve bu sermayeninpaylara bölündüğü, toplam mal varlığı ile sorumlu olan şirket türüdür. Anonimşirkette toplam ortak sayısı 500’e kadar çıkabilir, fakat bu rakamdan dahafazla ortağın bulunması durumunda şirket Sermaye Piyasası mevzuatına tabi olur.Anonim şirketler, daha büyük projelerin, büyük yatırımların yapılabildiği,geniş çaplı ve büyük işlem hacimlerine izin veren, büyük yatırımcılartarafından kullanılan şirket türüdür. Anonim şirkette ortaklar, taahhütettikleri pay oranları için şirkete karşı yükümlüdür.

Kullanan 10 kişiden 9’unun önerdiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile e faturave e arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir, gelir-gider takibi ve stok takibinizi gerçekleştirebilirsiniz. Aklınıza takılan soruları sorabileceğiniz uzmanlarımız ve işletmenize özel çözümler sayesinde tek bir yerden tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Limited ve Anonim Şirketlerin Ortak Özellikleri Nelerdir?

Limited ve anonimşirket türleri birbirlerinden temel olarak farklı olsa da, her iki şirkettipinin de ortak özellikleri bulunur. Anonim ve limited şirketlerinin ortaközellikleri şu şekildedir:

  • Her iki şirkette de genel kurul, müdürler kurulu ya dayönetim kurulu gibi üst organlar vardır.
  • Her iki şirkette de mevcut hisseler, gerekli işlemleryapılarak karşı tarafa devredilebilir.
  • Her iki şirket tipinde de, kanunen yasaklanmamış olanher türlü ticari faaliyet yapılabilir.
  • Hem anonim hem de limited şirkette, şirkete karşırekabet oluşturabilecek herhangi bir işlem yapmadan önce, yönetim kurulunadanışılması gerekir.
  • Hem anonim hem de limited şirkette, şirketin kapatılmasüresi 6 aydır. Her iki şirket tipi de, açılmasının üzerinden 6 ay geçmeden,şirket kapatılamaz.

Limited ve Anonim Şirket Arasındaki Farklar Nelerdir?

Limited ve anonimşirket türlerinin öne çıkan ve birbirinden ayıran farkları şu şekildedir:

  1. Limited şirkette en az 10 bin TL sermaye gerekirken,anonim şirkette 50 bin TL sermayenin olması zorunludur.
  2. Anonim şirketi ortaklarının borç konusunda birsorumluluğu bulunmaz. Limited şirket ortakları ise, taahhüt ettikleri pay oranıkadar vergi borcuna tabi tutulur.
  3. Anonim şirketlerde, hisse devri için noter onayıişlemleri gerekmez. Limited şirketlerde ise hisse devri noter huzurunda yönetimkurulunun onayı ile birlikte gerçekleşir.
  4. Limited şirketlerde hisse satıldığında, elde edilenkazanç gelir vergisine tabi tutulur. Anonim şirketlerde hisse pay senedi, eldeedilmesinden itibaren 2 yıl içerisinde satılırsa, kazanılan gelir vergiye tabiolmaz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Şirket Nasıl Kurulur ? Şirket Kurmak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?
Şahıs Şirketi Nedir? Nasıl Kurulur?
Şirket Kurarken Nelere Dikkat Edilmeli?

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan onbinlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez