Sermaye Şirketi Nedir?

2022-06-02T13:04:44

Sermaye Şirketi Nedir?

Şirket kurmak birçok yatırımcının tercih ettiği bir büyüme yöntemidir. Büyüklüklerine, sermayelerine ve gerekliliklerine göre iki farklı şirket türü bulunur; şahıs şirketi ve sermaye şirketi. Temel özellikleri ile birbirinden ayrılan bu iki şirket türü olumlu yönde büyümenin sağlanması için gereklidir. Farklı ticari sektörler çeşitli şartlar gerektirir ve bu şartların sağlanması için uygun bir şirket türünün seçilmesi önem taşır. Ortak sayısına, yönetim düzenlerine ve sermaye tiplerine göre birbirinden ayrılan sermaye ve şahıs şirketleri de kendi içerisinde farklı dallara ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’nda her ticaret kolu ve düzeni için belirli hükümlerle sınırlanmış olan şirket çeşitleri yer alır. Günümüzde küçük ya da büyük ölçekli birçok yatırımcı ve girişimcinin sıklıkla tercih ettiği şirket türlerinden birisi de sermaye şirketidir.

Sermaye Şirketi Nedir, Nasıl Kurulur?

Sermaye şirketi ortakların gücünü şirketin sermayesinden aldığı sorumluluk oranıyla yönetilen şirketlere verilen isimdir. Bu şirket tipinde her ortak şirkete sağladığı sermaye oranında sorumluluk sahibidir. Sermaye şirketinin kendi tüzel kişiliği bulunur. Şirket adında herhangi bir ortağa ait bir bilginin yer alması gerekmez. Kendi başına tüzel bir kişilik olan sermaye şirketi dava açmak, başka şirketlere ortak olmak gibi gerçek bir kişinin yasal olarak yapabileceği her şeyi yapabilir. Sermaye şirketi anonim şirket, limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket olarak üçe ayrılır. Bu şirket türlerinin her birinin farklı özellikleri ve gereksinimleri vardır. Kuruluş aşamaları da şirketin çeşidine göre değişiklik gösterir.

Bedelli Sermaye Artırımı Nasıl Yapılır?

Bedelli sermaye artırımı sermaye şirketlerinin hisselerini artırmak ve değerlenmek için başvurduğu bir büyüme yöntemidir. Bu yöntemde şirketin halihazırda bulunan hisselerinin tamamı satın alınır. Sonrasında genel kurul kararıyla yeni hisseler oluşturulur ve bu hisselerin satın alınması hedeflenir. Bölünme yoluyla büyüme sağlayan bu yöntemde halihazırda hisse sahiplerinin elindeki hissenin değeri azalır çünkü şirket daha fazla hisseye bölünür. Bölünmeye giden şirketin hisse sahipleri de yeni oluşturulan hisselerden satın alınabilir. Bu satın alma hakkında ‘rüçhan hakkı’ adı verilir. Rüçhan hakkı olan ortaklar, yeni oluşturulmuş hisseleri piyasaya sürülmeden satın alabilir ve şirketteki yerini koruyabilir. Artırım sonucu oluşturulan hisseleri satın almayan ortakların varlığı doğal olarak azalır. Bedelli sermaye artırımına katılmayan ortaklar rüçhan haklarını piyasada satışa çıkarma hakkına sahiptir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bedelsiz Sermaye Artırımı Nasıl Yapılır?

Bedelsiz sermaye artırımı dışarıdan para girişi olmadan yapılan değerlemeye verilen isimdir. Bu bölünme yönteminde şirket kendi içerisinde hisselerini böler. Dışarıdan şirkete para girişi olmaz. Şirket hisseleri böler, hisse sayısını artırır ve hisseleri ortaklarına dağıtır. Böylece sayısı artan hisselerin değerinin düşmesi hedeflenir. Değeri düşen hisse borsada daha hızlı işlem görür, alınır ve satılır. Fakat aynı zamanda hisseler daha hızlı satın alındığı için kısa süre içerisinde değerleri artar. Bedelsiz sermaye artırımının başlıca sebebi hissenin likiditesini artırmaktır. Sermaye şirketleri şirket sermayesinin kullanılmayan kısımlarını da iç kâra dahil etmek için bedelsiz sermaye artırımına gider. Kullanılmayan sermaye kısımlarına emisyon primi, iştirak ve duran varlıklardan elde edilen kâr örnek olarak verilebilir.

Anonim Şirketler

Kanunen yasak olmayan herhangi bir ticari faaliyet için kurulabilen anonim anonim şirket, sermayesi bölünmüş ve belirlenmiş olan, borçlarına karşılık sadece malvarlığı ile sorumluluk taşıyan şirketlere verilen isimdir. Tek bir ortakla dahi kurulabilen anonim şirketin ortak sayısında herhangi bir sınır yoktur. Fakat ortak sayısı toplamda 500’ü geçerse şirket Sermaye Piyasası Kanunu’nda yer alan hükümlere tabi tutulur. Anonim şirketin kurulması için en az 50 bin TL sermaye gerekir. Bu şirketlerin yönetimi ortaklardan belirlenmiş bir yönetim kurulu ile sağlanır. Ticari unvanı belli olması zorunlu olan anonim şirketlerde sermaye ortaklarca eşit paylar şeklinde bölünür. Maliyeti daha fazla olan anonim şirketin kuruluş süreci ani ve tedrici olarak ikiye ayrılır. Ani kuruluşta belirlenen sermayenin tamamı şirketin kurucu ortağı tarafından karşılanır. Sermaye, ortaklar tarafından kuruluşu takiben 3 ay içerisinde %25 oranında ödenmelidir. Geriye kalan kısım ise takiben 3 yıl içerisinde ödenmelidir. Tedrici kuruluş sürecinde sermayenin sadece onda biri kuruluş aşamasında ödenir.

Limited Şirketler

Bir ya da daha çok gerçek veya tüzel kişiliğin bir araya gelmesiyle oluşan, ticari bir unvanı olan şirketlere limited şirket adı verilir. Bu şirket türünde ortak sayısı en az 1, en fazla 50 olmalıdır. Kanun olarak yasal olan her ticari faaliyeti gerçekleştirebilirler. Kurulabilmesi için en az 10 bin TL sermaye gerekir. Sermayenin paylardan oluştuğu limited şirkette bütün paylar eşit bir şekilde dağıtılır. Paylar en az 25 TL ve 25 TL’nin katları şeklinde olmalıdır. Şirketin genel borçlarından ortaklar sorumlu değildir. Her ortak sahip olduğu pay kadar sorumluluk sahibidir. Limited şirketler sadece ani kuruluş şeklinde kurulabilir. Ortaklar taahhüt ettikleri pay oranını nakit olarak bulundurduğunda kuruluş süreci başlar.

Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler

En az 1’inin komandite olduğu 5 ortakla kurulabilen, sermayesi paylara bölünmüş ve ortakların bir ya da birkaçının alacaklara karşı kolektif bir şirket yapısında olduğu şirketlere sermayesi paylarla bölünmüş komandit şirket adı verilir. Söz konusu kolektif yapının dışında kalan ortaklar anonim şirket için belirlenmiş hükümlere tabidir. Kolektif yapı içerisinde yer alan ve bir şirket gibi hareket eden ortaklara komandite adı verilir. Komandite ortakların sorumluluğu ve yetkisi sınırsızdır. Kolektif yapıda yer almayan ve anonim şirket ortağı gibi hareket eden ortaklara ise komanditer adı verilir. Komanditerlerin sorumluluğu taahhüt ettikleri pay oranı ile sınırlıdır. Komanditerler şirket yönetiminde yer alamazlar.

Sermaye Şirketlerinin Avantajları Nelerdir?

● Ortaklar şirketin ticari borçlarından sorumlu değildir.

● Şirketin kendisine ait tüzel kişiliği bulunur.

● Ortaklardan birinin ticari olarak kısıtlanması, ölmesi ya da iflas etmesi şirketin durumunu etkilemez.

● Ortaklar şirketteki payları kadar hak sahibidir.

● Kanunen yasal olan her alanda faaliyet gösterebilir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun önerdiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile e fatura ve e arşivfaturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıklakesebilir, gelir-gider takibi ve stok takibinizi gerçekleştirebilirsiniz.Aklınıza takılan soruları sorabileceğiniz uzmanlarımız ve işletmenize özelçözümler sayesinde tek bir yerden tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Şirket Nasıl Kurulur ? Şirket Kurmak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?
Şahıs Şirketi Nedir? Nasıl Kurulur?
Şirket Kurarken Verilecek Vekaletname Nasıl Olur?
14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez