Şirket Nasıl Kurulur ? Şirket Kurmak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

2024-03-08T10:31:59

Kendi şirketinizi kurmaya karar verdiniz fakat nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız bu yazı tam size göre. Yapacağınız işi geneliyle ele alarak; dününü, bugününü ve yarınını hesaba katmalısınız. Bu sektörde uzun zamandır bulunan başarılı ve başarısız olmuş isimleri de öğrenmiş olursunuz. Böylece kendi şirketinizi kurmadan önce iyi bir araştırmayla geniş bir bilgi sahibi olmuş olursunuz.

Şirket bir ya da birden fazla kişinin bir araya gelerek ticari faaliyet göstermesini sağlayan bir oluşumdur. Ülkemizde herhangi bir alanda ticari faaliyet gerçekleştirebilmek için şirket kurmak zorunludur. Zira ülkemizde kişilerin elde ettikleri kazancın bir kısmını devlete vergi şeklinde ödemesi gerekir ve şirket kurulmadan kazancın vergilendirilmesi mümkün olmayabilir. Şirket kurmak çoğu ticari sahada ve ölçekte zorunludur. Kişilerin şirket kurmadan kazanç elde etmesi vergi kaçırma suçu nihayetindedir. Bununla beraber şirket nasıl kurulur konusu yaygın olarak merak edilir. Şirketin nasıl kurulacağı bazı noktalara göre değişiklik gösterir. Yaygın olarak tercih edilen 3 farklı şirket türü bulunur ve her birinin kuruluş aşamaları, gereklilikleri farklı olabilir.

Şirket Nedir?

Şirket en temel anlatımı ile bir ya da birden fazla kişinin bir araya gelerek kâr elde etmek için ticari sahada faaliyet göstermesini yasal ve mümkün kılan oluşum şeklinde ifade edilebilir. Anonim, limited ve şahıs olmak üzere üç farklı şirket türü sıklıkla tercih edilir. Şirket türleri de kendi içerisinde farklı gruplara ayrılır. Her bir şirket türünün kuruluş aşamaları, faaliyet kapsamı ve vergilendirme dilimleri farklıdır. Bu nedenle girişimciler kendi iş planlarına uygun bir şirket türü seçmelidir. Yanlış şirket türü seçmek kazancın gereğinden farklı vergilendirilmesine, yönetimin gerektiği gibi gerçekleştirilmemesine zemin hazırlar.

Şirket Nasıl Kurulur?

Şirket kuruluş aşamaları şirket türüne göre değişir. Şahıs şirketi kısa sürede kurulabilen bir şirket türüdür. Şahıs şirketi e-Devlet sistemi üzerinden dahi kurulabilir. Şahıs şirketi şu şekilde kurulur:

● Gereken belgeleri temin ettikten ve ödemeleri yaptıktan sonra İnteraktif Vergi Dairesi sistemine e-Devlet şifresi ile giriş yapılır.

● Başlat menüsünden sırasıyla ‘Mükellefiyet İşlemleri’ ve ‘İşe Başlama Bildirimi’ seçilir.

● İş yeri adresi ve NACE kodu girilir. Kiralanan iş yeri adres kısmına girilebilir. Evden çalışan girişimciler iş yeri adresi olarak ev adreslerini ekleyebilir. NACE kodu faaliyet kodu olarak da bilinen ticari faaliyeti belirten bir rakam dizisidir ve internet üzerinden bulunabilir.

● Beliren ekranda söz konusu şirket için istenilen çalışan sayısı, stopaja tabi ödemeler bilgiler eksiksiz ve doğru bir şekilde girilir.

● Kurulan şirketin göstereceği ticari faaliyete uygun vergilendirme usulü seçilir.

● Şirketin işe başlayacağı tarih eklenir.

● Resmi olarak yapılacak e-Tebligat için bildirim kanalları seçilir ve iletişim bilgileri doğru şekilde eklenir. Bu aşamalarla şahıs şirketi kısa sürede kurulur.

Çoğu şahıs şirketi birkaç gün içerisinde işe başlayabilir. Bir diğer şirket türü olan limited şirket ise şekilde kurulur:

● Ticaret unvanı seçilir. Unvan ve imza için yetkili olacak ortakların imzaları noter şubesinde tasdik edilir.

● Şirket için belirlenmiş sermayenin on binde dördü Rekabet Kurumu’na ait hesaba yatırılır. 3 nüsha şeklinde hazırlanan şirket sözleşmesinin bir nüshası 15 gün içerisinde şirket bölgesindeki ticaret sicili memurluğuna teslim edilir. Bu memurluk şubesine aynı zamanda noter şubesi tasdikli imza beyannamesi de teslim edilmelidir.

● Kayıt beyannamesi ticaret sicili memurluğuna teslim edilir. Bu beyannamede Türk Ticaret Kanunu 511. maddesinde bulunan bilgiler yer almalıdır.

● Taahhütname düzenlenir ve ticaret sicil memurluğuna teslim edilir. Taahhütname Ticaret Sicil Tüzüğü 29. maddesine uygun olmalıdır.

● Limited şirket kurucularının tüzel değil de gerçek kişi olması durumunda nüfus cüzdanı sureti ve ikametgâh belgeleri ticaret sicil memurluğuna teslim edilir.

● Şirket kurucularının tüzel kişi olduğu durumlarda yönetim kollarının noter onaylı şirket kararları ticaret sicil memurluğuna teslim edilir.

● Ticaret sicil memurluğuna şirket kuruluş dilekçesi formu teslim edilir.

● Şirketin bulunduğu yerdeki ticaret odasına kayıt yaptırılır. Ticaret ve sanayi odaları da kayıt işlemi için uygundur.

● Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde limited şirket unvanının tescilini gösteren ilan yayımlanır. Limited şirket bu şekilde kurulabilir.

Anonim şirket kuruluş adımları da limited şirket kuruluş süreci ile benzerlik taşır. Anonim şirket kurarken kayıt beyannamesi Türk Ticaret Kanunu 300. maddesine göre hazırlanır. Limited şirket için beyanname aynı kanunun 511. maddesine göre hazırlanır.

Şirket Kurmak İçin Yapılması Gerekenler

Şirket kurmak isteyen girişimciler gerekli belgeleri temin ettikten sonra resmi gereklilikleri takip edebilir ve kısa sürede şirket kuruluş süreçlerini tamamlayabilir. Şirket kurmak için yapılması gereken işlemler şirket türüne göre değişir. Şahıs şirketi kurmak diğer şirket türlerine göre daha kolaydır ve şahıs şirketi bir gün içerisinde e-Devlet üzerinden kurulabilir. Limited ve anonim şirket kurmak için ise gerekli belgelerle resmi kurumlara müracaat etmek gerekir.

Şirket Türleri Nelerdir?

Ülkemizde kullanımda olan şirket türleri şunlardır:

● Sermaye şirketleri

● Şahıs şirketleri

Bu üç şirket türü kendi içerisinde de farklı dallara ayrılabilir. Sermaye şirketleri anonim, limited ve paylı komandit şirket olarak üçe ayrılır. Şahıs şirketleri ise kolektif, adi komandit, kooperatif ve adi şirket olmak üzere dörde ayrılır

Şahıs Şirketi Nedir ? Nasıl Kurulur ?

Şahısfirması hem kuruluşu hem kapanışı en kolay şirket türü olduğundan dolayı en çoktercih edilen şirket türüdür. Genellikle ünvanda kurucu kişinin adı ve soyadıyazar. Bir muhasebeci yardımı ile kendinize ait şahıs şirketi kurabilirsiniz.

Şahıs Firması Kurmak İçin Gereken Belgeler Nelerdir?

 • Noterden alınacak muhasebeci vekaleti
 • Noterden alınacak imza beyannamesi
 • Kira kontratı
 • İkametgah belgesi
 • Şirket sahibinin iki adet fotoğrafı

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Limited Şirket Nasıl Kurulur ?

Yeni düzenlemeye göre yeni bir şirket açacak kişilerin tek bir ortağı olabiliyor. En fazla ise 50 ortak olunabilir. Limited şirket kurmak için en az 10 bin tl sermaye gerekmektedir. Bir muhasebeci yardımıyla limited şirket için gerekli belgeleri hazırlayabilirsiniz. Şirket kurma sürecinizi minimum maliyetli ve hızlı bir şekilde tamamlamak isterseniz online şirket kurmak sizin için uygun olacaktır.

Limited Şirket Kurmak İçin Gereken Belgeler Nelerdir?

 • Kuruluş bildirim formu
 • Dilekçe
 • Noter tasdikli sözleşme
 • Oda kayıt beyannamesi
 • İkametgah belgesi
 • Kira kontratı
 • Sermayenin yatırılmış olduğuna dair dekont

Limited Şirket Kurarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Limited şirkette her bir otağın koymuş olduğu sermaye payının 25 tl ve katları olması gerekiyor.
 • Esas sözleşmenin sermaye maddesi düzenlenirken sermaye paylarının itibari değeri ile ortağa ait pay adedi de belirtilmelidir.

Anonim Şirket Nasıl Kurulur ?

Anonim şirket sabit vergi oranı olması nedeniyle özellikle geliri yüksek olan şirketler için daha uygun şirket türüdür. Bu şirket türünde sermayenin tamamı oranında borçlulara sorumlu olunması da bir diğer tercih sebebi. Yatırım almayı düşünen girişimcilerinde tercihi yine anonim şirket oluyor.

Anonim Şirket Kurmak İçin Gereken Belgeler

 • Dilekçe
 • Ana sözleşme onayı
 • Tüm ortaklar için imza beyannamesi
 • Tüm ortakların nüfuz cüzdanı örneği
 • Oda kayıt beyannamesi
 • Sermayenin yatırılmış olduğuna dair dekont
 • Gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların ve dışarıdan atanan gümrük işlemlerinde yetkili müdürlerin noter tasdikli gümrük müşavirliği izin belgesi ibraz edilmelidir. Yetkilendirilmiş Gümrük müşavirliği şirketlerinde ise ortakların Gümrük müsteşarlığından alınmış  noter onaylı yetki belgesi ibraz edilmelidir.
 • Reşit olmayan şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyum atama kararı
 • Kurulacak şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idarelerle bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren Bakanlar Kurulu kararının bir örneği gereklidir.

Anonim Şirket Kurarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Ana sözleşmede tüm ortaklar, yönetim kurulu üyeleri ve müdürlerin ad soyadı yanında yerleşim yeri, vatandaşlıkları, T.C. kimlik numaraları (yabancı vatandaşların yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilmelidir.

On binlerce işletme sahibinin tercih ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nda göndereceğiniz e fatura ve e arşiv faturalar için aylık 175/ yıllık 2100 kontöre kadar HEDİYE! Üstelik ücretsiz e-faturaya geçiş danışmanlığı ile yerinizden kalkmadan, 15 dakikadan daha az bir zamanda hızlı ve kolayca e-faturaya geçebilirsiniz. Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği Logo İşbaşı’nı 14 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Limited Şirket ve Anonim Şirket Kuruluş Bilgileri Nelerdir?
Şahıs Şirketi Nedir? Nasıl Kurulur?
Şirket Kurarken Verilecek Vekaletname Nasıl Olur?
14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez