Satış Maliyeti Nasıl Hesaplanır?

2024-03-13T13:41:26

Bu yazımızda satış maliyeti, satış maliyetinin önemi, satış maliyeti hesaplama formülü ve satış maliyeti hesaplaması hakkında bilgi veriyoruz.

Satış Maliyeti Nedir?

Satış maliyeti en basit tanımıyla şirketin yaptığı harcamaların tamamını belirtir. Satış maliyeti sayesinde satıcı, alıcıyı kendi ürününü almaya ikna etmek ister. Satış maliyeti üzerinde etkili başlıca faktörler şunlardır:

  • Ödenen maaşlar
  • Dağıtılacak komisyonlar
  • Satış ya da sunum yapılan mekana ödenen kira gideri
  • Reklam için yapılan harcamalar
  • Diğer promosyon araçları için yapılan harcama tutarları

Satış Maliyeti Neden Önemlidir?

Satış maliyetinin hesaplanmasının aslında şirketin satışları üzerinde önemli etkisi vardır. Satış maliyeti hesaplanmasındaki temel prensip tüketicinin, satışa sunulan ürün hakkında yeterli bilgisi olmadığının düşünülmesidir. Yapılan reklamların ve tasarlanan ürün görünümünün, alıcıları bahse konu sahaya yatırım yapmaya motive edebileceği düşünülmektedir. Bu alanda yenilikler çok önemlidir. Bu  prensipten hareketle tanıtım araçlarına ve kitlelere ulaşılması amacı ile kullanılan yöntemlerde sürekli olarak güncelleme yapılır. Müşterinin kararsız olduğu varsayılır ve müşteriler bilgilendirilerek ürünler onlara satılır

İşletmeler için bu derece önemli olan cari takibinizi siz de on binlerce işletme sahibi gibi muhasebe programı Logo İşbaşı ile yapabilirsiniz. Ücretsiz deneyin

Satış maliyetinin başlıca önemi şu şekilde tanımlanabilir:

  • Satış maliyeti alıcının ürünü alması amacını güderek, şirketin yaptığı harcamalardır. Bir tür talep yaratma çalışması olarak da tanımlanabilir. Hedef alıcı kitlesine ulaşılması amacı ile tanıtma çalışmaları için yapılan aktiviteler de satış maliyeti kapsamı dahilindedir.
  • Reklam giderleri reklam tasarlama ve yayınlama için yapılan harcamalar da satış maliyeti kapsamında incelenir.
  • Satış maliyeti aynı zamanda ürünün daha fazla satılması için yapılan harcamaları da kapsayan bir gider kalemidir. Bu amaçla satışa sunulan ürünün alıcılarda bir başka ürün yapımı için kullanma isteğinin uyandırılmasını hedefler.

Bir başka akılda tutulması gereken önemli kavram satış maliyetinin ürün merkezli harcamaları temsil etmesi, üretim maliyetinin ise müşteri odaklı olmasıdır.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Satış Maliyeti Formülü

Satış maliyetinin en basit ve kullanışlı hesaplama yöntemi şöyledir:

  • Satış maliyeti = (Envanterde biriken mala ait maliyet) + (Üretilen malın maliyeti ) – ( Envanterde yer alan bitmiş son ürün maliyeti)

Satış maliyeti hesaplamasında kullanılan bir başka formül de şudur:

  • Satış maliyeti = Başlangıç Envanteri + Satın Alma Harcamaları – Bitiş Envanteri

Satış Maliyeti Nasıl Hesaplanır?

Satış maliyeti hesaplamasını bir örnekle açıklayalım. Bu örneğe göre satış maliyeti hesaplaması yapacak şirketin açılış envanteri 50.000 ABD doları olsun. Bahse konu şirket dönem içinde stok kalemler için 32.000 ABD doları tutarında harcamalar yapıyor.

Şirketin dönem sonu stok tutarı ise 12.000 ABD doları olarak bulunuyor.

Bu bilgiler ışığında satılan malın maliyeti şu şekilde hesaplanır:

Açılış envanteri                                   50.000 ABD doları

+ Alımlar                                              32.000 ABD Doları

-Envanteri sonlandırma                       12.000 ABD Doları

-Satılan malın maliyeti                        70.000 ABD Dolarıdır.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez