Satış Maliyeti Nasıl Hesaplanır?

2022-04-15T16:01:16

Bu yazımızda satış maliyeti, satışmaliyetinin önemi, satış maliyeti hesaplama formülü ve satış maliyetihesaplaması hakkında bilgi veriyoruz.

Satış Maliyeti Nedir?

Satış maliyeti en basit tanımıylaşirketin yaptığı harcamaların tamamını belirtir. Satış maliyeti sayesindesatıcı, alıcıyı kendi ürününü almaya ikna etmek ister. Satış maliyeti üzerindeetkili başlıca faktörler şunlardır:

  • Ödenenmaaşlar
  • Dağıtılacakkomisyonlar
  • Satışya da sunum yapılan mekana ödenen kira gideri
  • Reklamiçin yapılan harcamalar
  • Diğerpromosyon araçları için yapılan harcama tutarları

Satış Maliyeti Neden Önemlidir?

Satış maliyetinin hesaplanmasının aslında şirketin satışları üzerinde önemli etkisi vardır. Satış maliyeti hesaplanmasındaki temel prensip tüketicinin, satışa sunulan ürün hakkında yeterli bilgisi olmadığının düşünülmesidir. Yapılan reklamların ve tasarlanan ürün görünümünün, alıcıları bahse konu sahaya yatırım yapmaya motive edebileceği düşünülmektedir. Bu alanda yenilikler çok önemlidir. Bu  prensipten hareketle tanıtım araçlarına ve kitlelere ulaşılması amacı ile kullanılan yöntemlerde sürekli olarak güncelleme yapılır. Müşterinin kararsız olduğu varsayılır ve müşteriler bilgilendirilerek ürünler onlara satılır

İşletmeler için bu derece önemli olan cari takibinizi siz de on binlerce işletme sahibi gibi muhasebe programı Logo İşbaşı ile yapabilirsiniz. Ücretsiz deneyin

Satış maliyetinin başlıca önemi şuşekilde tanımlanabilir:

  • Satışmaliyeti alıcının ürünü alması amacını güderek, şirketin yaptığı harcamalardır.Bir tür talep yaratma çalışması olarak da tanımlanabilir. Hedef alıcı kitlesineulaşılması amacı ile tanıtma çalışmaları için yapılan aktiviteler de satışmaliyeti kapsamı dahilindedir.
  • Reklamgiderleri reklam tasarlama ve yayınlama için yapılan harcamalar da satışmaliyeti kapsamında incelenir.
  • Satışmaliyeti aynı zamanda ürünün daha fazla satılması için yapılan harcamaları dakapsayan bir gider kalemidir. Bu amaçla satışa sunulan ürünün alıcılarda birbaşka ürün yapımı için kullanma isteğinin uyandırılmasını hedefler.

Bir başka akılda tutulması gerekenönemli kavram satış maliyetinin ürün merkezli harcamaları temsil etmesi, üretimmaliyetinin ise müşteri odaklı olmasıdır.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Satış Maliyeti Formülü

Satış maliyetinin en basit ve kullanışlıhesaplama yöntemi şöyledir:

  • Satışmaliyeti = (Envanterde biriken mala ait maliyet) + (Üretilen malın maliyeti ) –( Envanterde yer alan bitmiş son ürün maliyeti)

Satış maliyeti hesaplamasında kullanılanbir başka formül de şudur:

  • Satışmaliyeti = Başlangıç Envanteri + Satın Alma Harcamaları – Bitiş Envanteri

Satış Maliyeti Nasıl Hesaplanır?

Satış maliyeti hesaplamasını bir örnekleaçıklayalım. Bu örneğe göre satış maliyeti hesaplaması yapacak şirketin açılışenvanteri 50.000 ABD doları olsun. Bahse konu şirket dönem içinde stok kalemleriçin 32.000 ABD doları tutarında harcamalar yapıyor.

Şirketin dönem sonu stok tutarı ise12.000 ABD doları olarak bulunuyor.

Bu bilgiler ışığında satılan malın maliyetişu şekilde hesaplanır:

Açılış envanteri                                   50.000 ABD doları

+ Alımlar                                              32.000ABD Doları

-Envanteri sonlandırma                       12.000 ABD Doları

-Satılan malın maliyeti                        70.000 ABD Dolarıdır.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez