Pazar Araştırması Nedir? KOBİler için Pazar Araştırma Soruları

2024-04-05T15:21:51

Pazar Araştırması Nedir?

Pazar araştırması, işletmeler için hayati öneme sahip, sistemli bir süreçtir. Bu sürecin temel amacı piyasadaki trendleri, müşteri ihtiyaçlarını, beklentileri, rekabet durumunu anlamak ve bu bilgilere dayanarak stratejik kararlar almaktır.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) için pazar araştırması, kısıtlı kaynakları daha bilinçli ve etkili bir şekilde kullanabilmek ve pazarda rekabet avantajı elde etmek adına kritik bir rol oynar. Pazar araştırması; AR-GE (Araştırma ve Geliştirme) faaliyetleri, ürün ve hizmetlerin sürekli iyileştirilmesi ve pazardaki değişen taleplere yönelik yenilikçi çözümler sunulabilmesi için büyük önem taşır.

Ek olarak, dijitalleşmenin jet hızı ile olduğu bu çağda, müşterilerin hangi kanallardan ürün satın almayı tercih ettiğini tespit etmek ve bu platformlarda satış yapmak işletmelerin ayakta kalabilmesi için kritiktir. E-ticaretin yaygınlaşmasıyla online stok kontrolü e-fatura kesimi gibi kavramlar da yaygınlaşmıştır. İşletmelerin bu süreçlere adapte olması doğal olarak bir nevi zorunluluk haline gelmiştir. Sizler için hazırladığımız e-ticaret yapanlar için ön muhasebe rehberi ile piyasadaki değişen koşullara hızlıca adapte olabilirsiniz!

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Pazar Araştırmasının Temel Yöntemleri ve Soruları

Pazar araştırması, işletmenin sektörüne ve ihtiyaçlarına göre farklı biçimler alabilir ancak genel olarak iki ana türü vardır.

1.Nicel (Kantitatif) Araştırmalar

Bu araştırma türü, ölçülebilir ve sayısal verilere dayanır. İşlenen veriler, belirlenen soruların cevaplarını sayısal olarak sunar ve istatistiksel analizlerle sonuçlara ulaşılmasını sağlar.

Yüz yüze anketler, telefon anketleri, online anketler, bilgisayar destekli telefon görüşmeleri (CATI), bilgisayar destekli yüz yüze görüşmeler (CAPI) gibi birçok yöntem geniş kitlelerden veri toplama ve genel trendleri belirlemede kullanılabilir.

2.Nitel (Kalitatif) Araştırmalar

Nitel araştırmalar ise daha derinlemesine bilgiler elde etmeyi hedefler. Küçük gruplarla yapılan bu araştırmalardan elde edilen içgörüler, büyük veri setlerinden ziyade daha detaylı bilgiler sağlar.

Davranışsal araştırmalar, odak grupları,mülakatlar gibi yöntemler tüketicilerin düşünce, his ve davranışlarını anlama konusunda kritik öneme sahiptir.

On binlerce işletme sahibinin tercih ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nda göndereceğiniz e fatura ve e arşiv faturalar için aylık 175/ yıllık 2100 kontöre kadar HEDİYE! Üstelik ücretsiz e-faturaya geçiş danışmanlığı ile yerinizden kalkmadan, 15 dakikadan daha az bir zamanda hızlı ve kolayca e-faturaya geçebilirsiniz. Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği Logo İşbaşı’nı 14 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz.

Pazar Araştırması Sırasında Hangi Sorular Sorulmalıdır?

Pazar araştırması sürecinde, işletmelerin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak, verimliliği artıracak ve stratejik karar alma sürecini destekleyecek bazı temel sorular bulunmaktadır.

 • Hedef müşterimiz kimdir?
 • Müşterilerimiz mevcut ürünümüzden/hizmetimizden memnun mu? Memnun değillerse, neden?
 • Müşteri geri bildirimlerini toplamak ve ürünümüzü/hizmetimizi iyileştirmek için hangi yöntemleri kullanabiliriz?
 • Müşteriler hangi kanallardan ürün/hizmet satın almayı tercih ediyor?
 • Ürünümüz/hizmetimiz mevcut çözümlerden nasıl farklılaşacak?
 • Fiyatlandırma stratejimiz müşteri beklentileri ve pazar koşulları ile uyumlu mu?
 • Müşteri sadakati ve tekrar satın alımı nasıl sağlayabiliriz?
 • Pazardaki ana rakipler kimlerdir ve onları müşteriler için cazip kılan nedir?
 • Pazarda henüz karşılanmamış veya yeterince hizmet edilmemiş alanlar var mı?
 • Ürünümüz/hizmetimiz müşteri ihtiyaçlarını nasıl karşılayacak?

Pazar araştırması sadece müşteri beklentileri ve ürün analizleri ile ilgili değildir. Pazardaki rekabeti ve maaş skalalarını daha iyi anlamak için yapılan emsal ücret araştırması da işletmelerin stratejik planlamasında önemli bir yer tutar. Bu tür bir araştırma, özellikle insan kaynakları stratejisinin geliştirilmesinde ve yetenek çekme konusunda büyük bir avantaj sağlar.

KOBİ’ler İçin Pazar Araştırması Neden Önemlidir?

 1. Pazar araştırması, rakiplerin güçlü ve zayıf yönlerini belirleyerek pazarda avantaj elde etme fırsatı sunar.
 2. Ayrıca müşterilerin istek ve beklentilerini anlamak, ürün veya hizmetlerin bu ihtiyaçlara göre şekillendirilmesini sağlar.
 3. Yeni bir ürün veya hizmet sunmadan önce pazarın durumunu ölçmek,  olası riskleri azaltır.
 4. Son olarak da, pazar trendleri ve tüketici davranışlarındaki değişiklikleri takip etmek  işletmelerin zaman içinde adaptasyonunu ve yenilik yapmasını sağlar.

KOBİ’ler için pazar araştırması, sürdürülebilir bir başarı ve büyüme için vazgeçilmez bir araçtır. Kaynakların sınırlı olduğu işletmelerde, doğru bilgiye dayalı kararlar almak daha da önem kazanır. İşte bu yüzden pazar araştırması, bu bilgileri sağlayarak işletmelerin bilinçli stratejiler geliştirmesine olanak tanır.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Küçük İşletmeler İçin Dijital Pazarlama Rehberi

E-Ticaret Türleri Nelerdir?

e-Ticaret ve Pazaryerinden Satış Programı Nedir?

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez