Emsal Ücret Araştırması Nasıl Yapılır?

2024-03-12T08:39:56

Emsal ücret bir işçi ile aynı konumda, benzer pozisyonda faaliyet gösteren işçinin aldığı maaşa verilen isimdir. Emsal ücret araştırması bu ücretin belirlenmesi için yapılır. İş sözleşmesinin feshinden sonra işveren ve işçi arasındaki ilişki sona erer. Bu noktadan sonra yazılı şekilde belirtilmiş ödemelere göre tazminat alma aşamasına geçilir. İş sözleşmesinin feshinden sonra tazminat hesaplamaları için yazılı bir kaynağın olmaması durumunda emsal ücret araştırması yöntemine başvurulur. Bu yöntem ile işçinin yazılı olmayan fakat çalıştığı süre boyunca aldığı ücretin bulunması hedeflenir. Kesin sonuca nazaran gerçeğe yakın ve tutarlı sonuçların elde edilmesi amaçlanır. Emsal ücret araştırmasının yapılması için çeşitli kurumlardan elde edilen bilgiler kullanılır.

Bu kurumlara TÜİK, meslek odaları ve meslek birlikleri örnek olarak verilebilir. Kurumlardan elde edilen bilgiler detaylı bir pazar araştırması ile filtrelerden geçirilir. Detaylı ve hassas hesaplamalardan sonra söz konusu işçiye denk pozisyonda, aynı şartlarda çalışan bir başka işçinin ne kadar ücret aldığı tespit edilir. Bu bilgiler ışığında çalışanın almış olabileceği nihai ücret belirlenir ve tazminat ödemeleri yapılır. Böylece emsal ücret araştırması süreci tamamlanmış olur. Emsal ücret araştırması sürecinin tek nedeni tazminat ödemelerini doğru yapmak olmayabilir.

Emsal Ücret Nedir?

Emsal ücretin ne olduğu yaygın olarak merak edilir. Emsal ücret araştırması terimi ile sıklıkla kullanılan emsal ücret en temel anlatımı ile bir çalışana denk durumda olan başka bir çalışanın maaş olarak aldığı ücrete verilen isimdir. Emsal ücret TÜİK ve meslek odaları gibi kurumlardan elde edilen bilgiler ışığında yapılan araştırmalar sonucu belirlenir. Emsal ücret kesin değildir ve emsal ücret araştırmasında da kesin sonuç hedeflenmez. Emsal ücretin hesaplanması için birçok farklı parametre kullanılabilir. Pazar araştırması ile beraber çalışanın almış olabileceği, almasının mümkün olabileceği en tutarlı ücret tespit edilir.

Hesaplama yapılırken ele alınan birçok unsur vardır. Çalışanın faaliyet göstermiş olduğu oluşumun mali durumu, muhasebe işlemlerinin kayıtları, benzer pozisyonlarda çalışan işçilere yaptığı ödemeler gibi unsurlar dikkate alınır. Bunun gibi detaylı incelemeler sonucu emsal ücret belirlenir, işçi ve işveren arasında oluşan, yazılı kayıt eksikliği sonucu ortaya çıkan anlaşmazlık giderilir.

Web tabanlı ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile e-Faturaya geçmek çok kolay! Siz de alanında uzman e-dönüşüm danışmanlarımızın ücretsiz desteği ile 15 dakikada e-Faturaya geçin, rahat edin! Üstelik aylık 150 yıllık 2100 kontör hediye.

Emsal Ücret Araştırması Ne Zaman Yapılır?

Emsal ücret araştırması genel olarak iş sözleşmesinin feshi sonrasında yapılır. Bu durum işçiye ödenecek tazminat ücretinin tam olmadığından şüphe edilmesi sonucu ortaya çıkar. Fakat emsal ücret araştırması yapmanın tek sebebi tam tazminat ücreti ödemek olmayabilir. Kimi durumlarda iş ilişkilerinde yazılı kaynak eksikliği sonucu ödenen ücret kayıt altına alınmamış olabilir. Üstelik bu kayıtsızlık süreci uzun yıllar boyunca devam edebilir ve iş sözleşmesi feshedildiğinde ödemeler içinden çıkılamaz bir hal alabilir. Bunun gibi durumlarda emsal ücret araştırması yapılarak belirsizliğin giderilmesi amaçlanır.

Emsal ücret araştırması için dava açan ya da itirazda bulunan işçinin dikkat etmesi gereken noktalar bulunur. İş sözleşmesi feshinden sonra çalışan, bordroda belirtilen ücretten daha fazla maaş aldığını iddia ediyorsa emsal ücret araştırması sürecine girilir. Bu durumda çeşitli kurumlardan alınan bilgiler ile tespitler yapılırken çalışanın da bazı dosyalar, deliller ve destekleyici unsurlar hazırlaması gerekir. Zira emsal ücret araştırması sonrası ortaya çıkan sonuç bordroda yazan ücretten daha az da olabilir. Araştırma sonucu belirlenen ücretin daha düşük olması durumunda çalışanın tazminatları daha düşük hesaplanacaktır. Bu durumdan kaçabilmek için çalışanın bordroda yazan ücretin aldığı gerçek ücret olduğunu kanıtlayabilecek delillere, dosyalara, örneklere sahip olması gerekir.

Bir işletmenin en önemli unsuru olan nakit yönetimini hatasız ve en kolay şekilde Logo İşbaşı ile yapmak mümkün! İşinizi en iyi şekilde yönetmek ve her geçen gün 1-0 öne geçmek için siz de kullanan her on kişiden dokuzunun memnun kaldığı Logo İşbaşı’na geçin, rahat edin! Hemen 14 gün boyunca ücretsiz deneyin.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Muhasebeciler İçin Emsal Ücret Araştırması Nasıl Yapılır?

Muhasebeci tarafında emsal ücret araştırmasının nasıl yapılacağı yaygın bir merak konusudur. Açılan bir davada emsal ücret araştırması süreci başladığında yetkili muhasebe birimlerinin araştırmalar yapması ve bir sonuç sunması beklenir. Bu aşamada muhasebecilerin yapması gereken yegane şey gerekli kurumlardan bilgi almak ve bu bilgileri pazar araştırmaları ile filtreleyerek gerçekçi, tutarlı bir sonuç sunmaktır. Bilgi edinmek için dava açan çalışanın faaliyet alanında bulunan başka firmaların, oluşumların kayıtlarına bakılabilir. Çalışan ile aynı pozisyonda olan, tek bir oluşum çatısı altında olan ya da olmayan çalışanların belirli aralıklarla elde ettiği ücretlere bakılabilir.

TÜİK verilerine göre meslek koluna, faaliyet alanına, uzmanlık seviyesine göre ülke genelinde ödenen maaş bilgileri hesaplamalara dahil edilebilir. Bütün bunlarla beraber muhasebeciler için emsal ücret araştırmasının nasıl yapılacağı değişiklik gösterebilir. Zira her bir davada gereklilikler farklı olabilir. Bordroda belirtilen ya da herhangi bir şekilde belirtilmeyen, fakat işverenin iddia ettiği maaş ile çalışanın aldığını söylediği maaş arasındaki farklar büyük ya da küçük olabilir. Aynı şekilde sektörler, meslek kolları ve faaliyet alanları arasındaki maaş farkları da değişiklik gösterebilir.

Online ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nın ücretsiz entegrasyonlarını biliyor musunuz? Banka entegrasyonundan e-ticaret entegrasyonuna, online tahsilat entegrasyonundan GİB e-Arşiv Portal entegrasyonuna işinizi kolaylaştıracak ücretsiz entegrasyonlardan siz de faydalanmak için hemen ücretsiz deneyin!

Emsal Ücret Araştırmasının Önemi

Emsal ücret araştırması çalışan açısından önemli bir rol oynar. Zira iş sözleşmesinin feshinden sonra tazminat ücretlerinin hesaplanması için baz alınacak bir ücrete ihtiyaç vardır. İşveren bu aşamada bir ücret belirleyerek hesaplamaya devam edebilir. Fakat çalışan bu ücrete itiraz edebilir. Zira ücretin çarpıtılmış olması tazminat ücretlerinin yanlış ödenmesine yol açabilir. Çalışan açısından hak edilen tazminatın alınması için emsal ücret araştırması önem taşır. İşveren açısından ise gereğinden fazla tazminat ücreti ödememiş olmak için emsal ücret araştırması yapmak gerekir. Emsal ücret araştırması yapılmadığında ücret asgari ücret olarak baz alınır. İş sözleşmesinin kapsadığı süre zarfı boyunca ödenen maaşın kayıt altına alınmamış olması durumunda ücret asgari olarak baz alınır ve tazminatlar buna göre hesaplanır.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

En Çok Kullanılan Muhasebe Programları

Muhasebe Programı Mı Excel Mi?

Muhasebenin İşletmeler İçin Önemi Nedir?

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez