ÖTVli Fatura Nasıl Kesilir?

2024-03-08T16:55:03

Devletler tarafından farklı ürünlerden olmak üzere farklı oranlarda vergiler alınır. Bu vergilerden birisi olan ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) KDV gibi vergilerden farklı olarak lüks tüketim olan ya da çevreye zarar veren ürünlerde uygulanır. Özel Tüketim Vergisi de tıpkı vergilerin büyük bir bölümünde olduğu gibi her ayın 15’ine kadar ödenmelidir. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) %20 oranında uygulanır. ÖTV’li fatura keserken vergi mükellefinin vergiye dair bütün detayları eksiksiz ve doğru bir şekilde girmesi gerekir.

ÖTV Uygulanan Ürünler Hangileridir?

ÖTV alınan ürünlerin ortak yanı çevreye zarar vermeleri ve lüks grubunda yer almalarıdır. ÖTV Kanunu’nun 4. maddesinde de belirtilen ÖTV’ye tabi tutulan ürün grupları şu şekildedir:

  • Çevreye ve doğanın yapısına zarar veren akaryakıt ve yağ türevleri
  • Lüks grubuna giren değerli taşıtlar
  • İnsan sağlığına ve vücudun işleyişine zarar veren her türlü tütün ve alkol türevi
  • Beyaz eşya ya da kürk gibi lüks tüketim ürünleri

Kimler ÖTV Mükellefidir?

ÖTV ödemekle yükümlü olanlar şu şekildedir:

  • Kanunun (I), (III) ve (IV) sayılı tarifelerinde belirtilmiş olan mallar ve (II) sayılı tarifede belirtilmiş mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanları imal, inşa ya da ithal edenler ve bu malları müzayede yolu ile satanlar.
  • Lüks motoru olan araçların ticaretini yapan, aracı kullanmak amacıyla ithal eden ya da müzayede yoluyla aracın satışını gerçekleştiren kişiler.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

ÖTV’li Fatura Nasıl Kesilir?

ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) Kanununun 15. maddesine göre vergi yükümlüsü vergiyi faturada belirtmek zorundadır. ÖTV’li fatura düzenlenirken de, tıpkı ÖTV’siz fatura düzenleme aşamalarında olduğu gibi 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ‘Faturanın Şekli’ başlıklı 230. maddesine göre fatura oluşturulur. Bu maddede belirtilmiş olan bütün bilgiler eksiksiz ve doğru bir şekilde faturaya eklenir. Bunlara ek olarak söz konusu satışın ÖTV’ye tabi olduğu faturada belirtilir. Söz konusu faturada ÖTV’ye dair oranlar, yüzde ya da tutar cinsinden faturada  yer almalıdır.

ÖTV’li Faturanın Muhasebe Kaydı

Muhasebe kaydı ticari faaliyette bulunan herhangi bir kurumun hareketlerini ve işlemlerini düzenli olarak kayıt altına almaktır. Bu kayıt işlemi söz konusu kurumun finansal hareketlerini belgelemek, sınırlamak, kontrol altında tutmak, özetlemek ve raporlamak amacıyla yapılır. ÖTV’li bir faturanın muhasebe kaydı işlemi önem taşır. ÖTV’ye  tabi tutulan bir faturada ÖTV’ye dair yer alan her türlü bilgi muhasebe kaydına işlenmelidir. Bu sayede söz konusu satış işlemine dair bilgiler ve vergilendirme uygulamaları kayıt altına alınmış olur. Bu kayıtlar ilerleyen zamanlarda oluşabilecek kayıtsızlıkları ve düzensizlikleri önleyebilmek için kullanılabilir. Muhasebe kayıtları devlet tarafından yapılan kontrollerde de sıklıkla kullanılır. Herhangi bir satıcı muhasebe kaydını vergi kontrollerinden geçebilmek ve vergi kaçırmadığını, ödemelerini düzenli olarak yaptığını kanıtlamak için kullanabilir.

ÖTV’li Faturanın Muhasebe Kaydı Örneği

ÖTV’li bir faturanun muhasebe kaydı söz konusu satış işlemine, vergilendirmelere ve ürün ya da hizmetin matrah tutarına kadar bütün bilgileri detaylı bir şekilde içermelidir. X Firması ürettiği, lüks tüketim grubuna giren  Y Model ürününün satışını yapar. Bununla beraber X Firmasının Y Model ürünü için düzenlemesi gereken muhasebe kaydı şu şekilde olmalıdır:

Matrah: 200.000 (ürünün herhangi bir vergi yansıtılmamış fiyatı)

ÖTV (%80): 160.000

KDV (%18): 36.000

KDV Matrahı: 360.000 (Matrah + ÖTV)

Toplam: 396.000 (Matrah + ÖTV + KDV)

Bu bilgiler ışığında X Firması şu şekilde bir muhasebe kaydı oluşturmalıdır:

—————————————————-/——————————————

120 Alıcılar        396.000                         

                                                         600    Yurtiçi Satışlar                        200.000

                                                          360    Ödenecek Vergi ve Fonlar     160.000

                                                          391    Hesaplanan KDV                    36.000

Y Model ürünü satış kaydı

Siz de kullanan 10 kişiden 9’unun önerdiği web tabanlı muhasebe programı Logo İşbaşı ile e fatura ve e arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir ve saniyeler içinde gönderebilirsiniz. Oturduğunuz yerden 15 dakika gibi çok kısa bir sürede ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçebilirsiniz. Üstelik yıllık 2100 e fatura kontör hediye!

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Kısa Çalışma Ödeneği Nedir?

Çek Cirolamak Nedir? Ciro Etme İşlemi Nasıl Yapılır?

Takas Çeki Nedir? Avantajları Nelerdir?

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez