Ortak Girişim Nedir?

2022-07-06T11:26:40

Ortak girişim; iki veya daha fazla işletme veya kişinin ortak bir iş fikri üzerinde eşit veya farklı oranlarda yatırım yaparak, söz konusu yatırım kapsamındaki tüm kar, zarar, risk ve faydalara yatırım yapılan oranda pay sahibi durumudur. Ortak girişim, tüm tarafların eşit miktarda ortak olabileceği gibi aynı zamanda farklı oranlarda muhasebe yapılan ortaklıklarla da mümkün olabilir. Örneğin, iki ortağa sahip bir ortak girişimde birinci ortağın %60, ikinci ortağın ise %40 payı olabilir. Bu durumda girişimin kâr etmesi halinde her iki ortak da kendi payı oranında kazancını alır. Aynı şekilde zarar söz konusu olması halinde ise birinci ortak %60, ikinci ortak ise %40 oranında zarar etmiş olur. Ortak girişim genellikle farklı sektörlerdeki işletmeler tarafından yapılır.

Ortak Girişimin Amacı Nedir?

Ortakgirişimin en temel amacı, oldukça çetin rekabet ortamında daha iyi rekabetedebilmek veya rekabete katılabilmek için güç birleştirmektir. Bir kişinin veyaişletmenin tek başına gücünün yetmeyeceği bir sermaye gereksinimi, daha fazlasayıda ortakla beraber ortak girişim yapılması halinde rahatlıklagerçekleştirilebilir. Bu da hem yeni pazarlara dahil olabilme hem de daha iyirekabet edebilme olanağı sağlar.

Ortak Girişim Yapısı

Herortak girişimin yapısı, ortak girişim henüz hayata geçirilmeden önce potansiyelortaklar tarafından belirlenir. Ortak girişim kapsamında kimin ne kadar payasahip olacağından hangi işlerle ilgileneceğine kadar önceden belirlenmiş biryapı kurulur. Elbette ki bu yapı gelecekte ortaklar tarafından alınacakkararlarla da değiştirilebilir. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketler,birbirlerinin sektörlerine giriş yapmak için büyük kaynaklarla yatırım yapmakyerine ortak girişim kurarak hali hazırdaki düzene ortak olabilir vebüyütebilirler. Bu durum bazen aynı sektörler içerisinde de olabilir.

Öte yandan bazı dev şirketler, belirli bölgelerdeki yerel işletmelerle de ortak girişim kurabilir. Bu her iki taraf için de karlı bir durum olur. Çünkü ciddi yatırımlar yapmadan hali hazırda işleyen bir sisteme dahil olunmuş olur. Yeni ortakların gelmesiyle artan sermaye birikimi ile de daha farklı potansiyel pazarlara girilebilir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Ortak Girişim Şirket Tipi Nedir?

Ortak girişimin şirket tipi her kanunda farklı şekilde ele alınmış olabilir. Ancak ortak girişim şirket tipi; Adi Ortaklık, Ortak Girişim veya İş Ortaklığı olarak kurulur. Borçlar kanunu kapsamında ortak girişimler Adi Ortaklık kapsamında yer alır. İhale kanununda doğrudan Ortak Girişim olarak yer alırken, vergi kanununda ise İş Ortaklığı kapsamında yer alır.

On binlerce işletme sahibinin tercih ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nda göndereceğiniz e fatura ve e arşiv faturalar için aylık 150/ yıllık 1800 kontöre kadar kullanım HEDİYE! Üstelik ücretsiz e-faturaya geçiş danışmanlığı ile yerinizden kalkmadan, 30 dakikadan daha az bir zamanda hızlı ve kolayca e-faturaya geçersiniz. Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği Logo İşbaşı’nı 14 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz.

Ortak Girişim ve Konsorsiyum ArasındakiFark Nedir?

Ortakgirişim paydaşları, mevcut hak ve sorumluluklarıyla söz konusu girişimintamamını birlikte yapmak üzere birleşir. Konsorsiyum paydaşları ise, mevcut hakve sorumlulukları ayrıdır. Her paydaş, söz konusu için kendisini ilgilendirenalanıyla uğraşır ve şekilde ortaklık yürütülür. İş ortaklığı her türlü ihaleyeteklif verebilir. Öte yandan ortak girişimlerin her türlü ihaleye teklifvermesi mümkünken, konsorsiyumların ihaleye girebilmesi için ihale dokümanındayer alması gerekir.

Ortak Girişim Sözleşmeleri NasılHazırlanmalıdır?

Ortak Girişim Sözleşmeleri’nin hazırlanması sırasında tarafların tüm hak ve sorumlulukları sözleşmeye ayrıntılı bir biçimde eklenir. Buna ek olarak ortak girişimi her zaman güvence altına alan ifadelere yer verilmesinin yanı sıra taraflar arasında meydana geleblecek olası anlaşmazlıkları kısıtlayıcı maddelerin eklenmesi de büyük önem taşır.  Ortak girişime dahil olan paydaşların her birinin faaliyet ve uzmanlık alanları da sözleşme içerisinde detaylı bir şekilde ele alınmalıdır.

Ortak girişim kapsamında yapılacak her türlü plan ve projeden tüm paydaşlar sorumludur. Ortak Girişim Sözleşmeleri’nin hazırlanmasından önce bir gizlilik sözleşmesi yapılması ve akabinde de ön protokol imzalanması, ortak girişime dahil olacak tüm tarafların hukuki güvenliği açısından önemlidir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez