Hizmet Kalitesini Artırmanın Yöntemleri Nelerdir?

2022-04-15T13:46:18

Hizmette kalite neden önemlidir?

Kalite,sadece standardı aşan bir ürün veya hizmet sunmakla ilgili değil, aynı zamanda daimîbir müşteri deneyimi sunarak kazanılan itibarla da ilgilidir. Kaliteyiyönetmek, işletmeler için oldukça önemlidir. Kaliteli hizmet, müşterimemnuniyetini ve bağlılığını korumaya yardımcı olur. Şirketler, tanınmış birkalite standardı ile akreditasyon kazanarak kalite konusunda itibar kazanırlar.

Hizmet kalitesini kimler artırmalıdır?

Kalite, başarıyıhedefleyen hemen her şirket için artan bir endişe kaynağıdır. Bu bağlamda dahaönce yayınlanan materyaller gözden geçirilir ve sürekli değişen ortamda, hizmetkalitesinin tanımları ve ölçümü geliştirilmeye çalışılır. Uygulanmakta olanhizmet kalitesi, işletme için tüm programlarda insanların ve iç pazarlamanınönemi üzerine odaklanır.

Kusursuzbir hizmet ortamı oluşturmak ve mükemmel hizmet kalitesi sunmak için hizmet kalitesinin bileşenleri hizmetstratejisi, hizmet performansı ve müşteri memnuniyeti sonuçlarıdır. Bu üç temelbileşen dikkate alınarak sektördeki üreticiler, yöneticiler ve liderler hizmetkalitesini arttırmaya çalışmalıdır.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Hizmet kalitesini artırma yöntemleri

Hizmetkalitesini artırmak için öncelikle geri bildirimlerin teşvik edilmesi gerekir.Bu konuda müşteri temsilcileri, hizmetin ön saflarında yer alarak müşteribeklentilerinin neler olabileceği konusunda ayrıntılı bilgi sahibi olabilirler.Bu nedenle, gelişmiş müşteri hizmeti uygulamaları ile ilgili olarak temsilcigeri bildirimini teşvik edilirse hizmette kaliteyi yakalamak kolaylaşır. Hizmetkalitesini artırmak için şu yöntemler takip edilebilir.

  • Hizmetkalitesi artırımı için diğer bir yöntem itibar oluşturmadır. Kalite, şirketinitibarına yansır. Sosyal medyanın artan önemi, müşterilerin ve potansiyelmüşterilerin forumlarda, ürün inceleme ve sosyal ağ sitelerinde hizmet kalitesi hakkında hem olumlugörüşleri hem de eleştirilerini kolayca paylaşabileceği anlamına gelir.Kaliteye yönelik güçlü bir itibar, rekabetin çok yüksek olduğu pazarlardaönemli bir farklılaştırıcı olabilir.
  • Kalitekontrol sistemi de etkin şekilde yönetilmelidir. Etkin bir kalite kontrolsistemi yoksa, temel nedenleri belirlemek için uygun olmayan hizmetleri analizetme ve yeniden test etme maliyetine maruz kalınabilir.
  • Taahhüttebulunulmalıdır. Bir işletme, kaliteyi tartışılmaz tek hedefi olarak görmedikçeçalışanlar kaçınılmaz olarak ödün verme ihtiyacı hissedecek ve kalite değişmeyebaşlayacaktır. Amaç değişmezliği, kalite kararlarının duruma bağlı olmadığıanlamına geleceğinden hizmet kalitesifaktörleri de olumlu etkilenir.
  • Hatalartakip edilmelidir. Kalitenin sürdürülebilir olması için, önce kalitenin neolduğu tam olarak tanımlanmalıdır. Üreticiler için bu süreç, istatistikselkalite kontrolünü, bir ürünün spesifikasyonlarını belirleme sürecini veardından bu spesifikasyonlara ne kadar yakın ölçtüğünü görmektir. Bu kapsamda standartlarbelirlenir ve çok fazla sapma meydana gelirse, üretim süreci değişir.
  • Eğitimeyatırım yapılmalıdır. Kalite uzmanları, işletmelerin her seviyedeki çalışanlarıiçin kaliteyi iyileştirmek ve sorunları çözme yollarını aramak için eğitilmelerinigerektiğini söyler.
  • Doğrututuma sahip olunmalıdır. Çok fazla insan kaliteyi geliştirme arayışını baskıcıbir sürece dönüştürür. Nerede bulunursa bulunsun yetersizliğe işaretetmektense, yöneticilerin işinin kalite arayışını ilginç, asil ve değerli birhedef olarak çerçevelemesi daha doğru bir tutumdur.

Kullanan 10 kişiden 9’unun önerdiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile e faturave e arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir, gelir-gider takibi ve stok takibinizi gerçekleştirebilirsiniz. Aklınıza takılan soruları sorabileceğiniz uzmanlarımız ve işletmenize özel çözümler sayesinde tek bir yerden tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Hizmet kalitesinin en çok önemli olduğusektörler nelerdir?

Hizmetkalitesi pek sektör için önemlidir. Örnek vermek gerekirse, sağlık busektörlerin başını çeker. Sağlık sektöründe hizmet kalitesi düşük olduğundasonuçları çok daha ağır olabilir. Sağlık sektörünü yiyecek, eğitim, turizm vegenel olarak hizmet sektörleri takip eder.

İyi kalitede hizmet sunan sektörlerde hem yurt içinden hem de yurt dışından talep alır hale gelecektir. Sektörlerdeki hizmet kalitesi göstergeleri güvenilirlik, nüfuz, itibar, farkındalık, rekabetçilik, işbirliği, erişilebilirlik, yeterlilik ve güvenceden oluşur. Bu göstergelerde iyileşme sağlandığında kalite de artar.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez