Nakliye Faturalarında Tevkifat Nasıl Yapılır?

2022-10-03T09:49:07

Bilindiği gibi 16 Şubat 2021 tarihindeResmi Gazete’de yayınlanan Gelir İdaresi Başkanlığı Katma Değer Vergisi GenelUygulama Tebliğinde Değişiklik yapılması hakkındaki tebliğ içerisinde KDVTevkifatı da çeşitlendirilerek çoğaltılmıştır. Bunlardan biri olan yüktaşımacılığında görev yapan mükellefi ilgilendiren hususlar konusunda detaylıbilgiyi içerikte bulabilirsiniz.

Nakliye Faturalarında Tevkifat Nasıl Yapılır?

Kelime anlamı ile tevkifat, parakonusunda yapılan durdurma, kesinti anlamına gelir. Muhasebede ise devletinvergi alacaklarının teminat altına alınabilmesi amacıyla kısmî ya da tamamenolacak şekilde, hem alıcı hem de satıcı taraflara sorumluluk yüklemesi anlamınagelir. Böylece tevkif edilen KDV oranı alıcı tarafın sorumluluğu altında kesilirve takip eden ay içerisinde “KDV 2 Beyannamesi” ile devleteulaştırılır. Başka bir deyişle, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenenoranda KDV’nin işi teslim edene değil de direkt devlete ödenmesi halidir.

16 Şubat 2021 tarihinde ilgili ResmiGazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren tebliğe göre yurt içi nakliye hizmetiveren bütün mükellefler KDV dahil olmak üzere 2000 TL’yi bulan faturatutarlarında 2/10 oranında tevkifat yapabilir ve bunu faturasında gösterebilir.Vergi mükellefi olmayanlar ile KDV’den muaf tutulan mükelleflere düzenlenennakliye faturalarında ise tevkifat yapılmasına gerek duyulmayacaktır.

Örnek vermek gerekirse, 4000 TL + KDV bedel karşılığı yapılan nakliye hizmeti için 720 TL hesaplanan KDV, 2/10 oranında 144 TL tevkif edilebilir ve fatura tutarı 2576 TL olarak düzenlenebilir.

Kolaylıkla gelir gider takibinizi yapabileceğiniz online ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nın alanında uzman danışanların ücretsiz desteği ile e Faturaya geçiş yapabilir, faturalarınızı hızlı ve kolayca anında gönderebilirsiniz. Üstelik aylık 150 kontöre kadar kullanım da hediye!

Tevkifat ile Sorumlu Alıcılar

KDV mükellefi olup, KDV tevkifatıyapmakla sorumlu alıcılardan bazıları şöyle örneklendirilebilir:

 • Bankalar,
 • Kamukurumu niteliğindeki meslek kurumları,
 • Diğerkanun ile kurulmuş kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kalkınmave yatırım ajansları,
 • Türkiyevarlık fonuyla alt fona devredilen kurumlar,
 • İlözel idareleri,
 • Dönersermayeli kuruluşlar,
 • PaylarıBorsa İstanbul bünyesinde işlem gören şirketler,
 • Vakıfüniversiteleri,
 • Sendikalar,
 • Sigortave reasürans şirketleri,
 • Mobilelektronik haberleşme işletmecileri vb.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

KDV Tevkifatı Uygulanmayacak Yük Taşımacılığı Alanları

Resmi Gazete’de yayınlanan Tebliğ’e göre2000 TL ve altındaki teslimatlar için KDV tevkifatı uygulanmaz (2021 sonrası).Ancak KDV tevkifatı uygulamasından kaçınmak adına 2000 TL’yi bulmayacak şekildeparça parça fatura düzenlenmesi halinde Maliye Bakanlığı’nca cezai işlemuygulanır. Bunların dışında yük taşımacılığı ve nakliye işlemleri kapsamındaKDV tevkifatı uygulanmayacak durumlar şunlardır:

 • Karayoluile yapılmayan yük taşımacılığı hizmetlerinde,
 • Kargoişletmeciliği yetki belgesi bulunan mükelleflerin gerçekleştirdiği kargo taşımahizmetlerinde,
 • Basitusule tabî olanlarda,
 • Vergidenmuaf esnaflarda,
 • Sanatkârve çiftçilerde,
 • Nihaîtüketicilerde.

Nakliye İşlemlerinde Gerçekleştirilecek KDV Tevkifatı Konusunda Önemli Bilgiler

Yük taşımacılığı ve nakliye işlemlerindeKDV tevkifatı uygulamasının yürürlüğe girdiği tarih 01.03.2021’dir. Zorunlu biruygulama olan KDV tevkifatı konusunda taraflar anlaşarak tevkifatsız faturadüzenlemesi yapamazlar. Bunların yanı sıra nihaî alıcılar için tutar farketmeksizin tevkifat uygulanmaz.

Sonuç olarak, genişletilerek sunulan KDV tevkifatı konusunda temel amaç katma değer vergisinin hazineye hızlı şekilde aktarılmasıdır.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez