Nakit Akışı Nedir? Nakit Akış Tablosu Nedir?

2022-04-15T12:04:21

Ticari işletmelerin finansalfaaliyetlerinin kontrolü ve düzenlenmesi oldukça önemli konulardır. Bir işletme,finansal faaliyetlerini ayrıntıları ile takip etmek durumundadır. Bu takibi isekategoriler halinde, belirli çizelge ve tablolarla görselleştirir. Nakitakışı da takibi zorunlu konulardan biridir.

Nakit Akışı Nedir?

Nakit akışı, sahip olduğunuz şirketinkasasına aylık olarak giren ve çıkan para demektir. Nakit akışında yalnızcagirdiye ya da yalnızca çıktıya bakılmaz. Bu kavram, her iki akışı da eş zamanlıolarak takip eder.

İşletme, bünyesine giren vebünyesinden çıkan parayı ayrı ayrı adlandırır. Buna göre, giren para pozitifnakit akışı; çıkan para ise negatif nakit akışıdır. Şirket kârı bu akışüzerinden belirlenir.

Nakit akışı kavramı, kârlılık ilekarıştırılabilir. Ancak, kârlılık nakit anlamı taşımaz. Kimi zaman kâr oranınızyüksek olsa dahi nakit akışınız yeterli olmayabilir. Bu da işletmeyi zorlayanunsurlardan biridir.

İşletmelerin düzenli olarak takipettiği konulardan biri nakit akışıdır. Bu, periyodik olarak nakit akış tablosuüzerinden gerçekleştirilir. İşletmeye ait nakit ve kârın birbirine denk olupolmaması oldukça önemlidir.

Nakit Akışı Yönetimi Nasıl Yapılır?

Nakit akışınızı iyi yönetebilmek içinuygulayabileceğiniz birtakım yöntemler mevcuttur. Bu yöntemler aşağıdakigibidir:

  • İşletmenize ait finansal durumu sık periyotlarla takip edin.

Finansal denetimlerinizi aylık yapmakyerine haftalık ya da gün bazda yapabilir ve bunu alışkanlık halinegetirebilirsiniz. Şirketin finansal tablolarında yalnızca kâra odaklanmakyerine kâr-zarar analizlerini bütünsel olarak inceleyebilirsiniz. 

  • İşletmenizin nakit rezervi olsun.

Şirketin karşılaşabileceği bütçeaçığı gibi acil durumları düşünerek nakit bulundurun. Bu önlem, olası krizlerikontrol altında tutmanızı sağlar.

  • Son ödeme ve tahsilat zamanlarınızdan emin olun.

Gelir-gider tablonuzu oluştururkenborç ve alacaklarınızın süresi oldukça önemlidir. Bu yüzden, sizin ya daalacaklılarınızın ödeme sürelerinin takibini iyi yapmaya özen gösterin. Busüreleri olabildiğince uzatmamaya çalışmanız, gelir ve giderlerinizisaptamanızda size kolaylık sağlayacaktır.

  • İşletmenizin muhasebe işlerini uzmanına bırakın.

İşletmenize ait gelir ve giderleriilgilenmesi için bir muhasebe uzmanına bırakmanız, diğer şirket faaliyetlerineverimli şekilde zaman ayırmanızı sağlar. Şirketinizin durumuna göre özeldepartman açabilir veya muhasebe işlerinizi dışarıdan yürütebilecek bir uzmanile çalışabilirsiniz.

  • İşletmenizin harcamalarına dikkat edin.

Yapılan şirket harcamalarını mutlakakontrol edin. Düzenli ve zorunlu harcamaların yanında gereksiz harcamalarınoluşup oluşmadığı ile ilgilenin. Harcamaları düzenli olarak kontrol etmeniz,gereksiz harcamaların en kısa zamanda önüne geçmenizi sağlar.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Nakit Akışı Neden Önemlidir?

İşletmelerin en temel hedefi, parakazanmak ve kâr elde etmektir. Bu sebeple nakit, bir işletme için olmazsa olmazkavramlardan biridir. Start up firmaların kurulması sırasında, işin operasyonsürecinde ve iş hacminin genişlemesi aşamasında bu firmaların nakde ihtiyacıolur. Bu da, küçük ve orta ölçekte çoğu işletme için nakit yönetimi aşamasındasorunlar doğurabilir.

Yanlış yapılan nakit akış analizi,şirketin günlük operasyon sürecini ve markayı olumsuz yönde etkileyebilir.İşletmeye doğru ve etkin şekilde nakit akışı sağlamak, operasyon sürecinde kullanılankaynakların da doğru yönetilmesine vesile olur. Nakit akışını doğru analizedebilen ve aksiyon alabilen işletmeler, rakiplerinden daha avantajlı halegelir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun önerdiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile e faturave e arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir, gelir-gider takibi ve stok takibinizi gerçekleştirebilirsiniz. Aklınıza takılan soruları sorabileceğiniz uzmanlarımız ve işletmenize özel çözümler sayesinde tek bir yerden tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Nakit Akış Tablosu Nedir?

Nakit akış tablosu, bir hesapdönemine ait nakit akışı ile nakdin giriş ve çıkışlarını gösteren tablodur.İşletmeye ait tahsilat ve ödeme kaynakları ile kullanıldığı yerler de bu tabloüzerinde yer alır.

Nakit akış tablosu oluşturarakişletmenizin o güne ait nakit durumunu gözlemleyebilir ve geleceğe dönükgidişatı öngörebilirsiniz. Burada, bilançoda ve gelir tablosunda eldeedemediğiniz nakit hareketlerini net bir şekilde görmeniz mümkün olur.

Nakit Akış Tablosu Nasıl Hazırlanır?

Nakit akış tablosu hazırlanırkenişletmenin sahip olduğu karşılaştırmalı bilanço ve son hesap dönemine ait gelirtablosu gerekir. Bu tablo düzenlenirken Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğikapsamında kabul edilen nakit akış tablosu şekline uygun bir tablo oluşturulur.

Nakit akış tablosunda bulunacakbilgiler aşağıdaki gibidir:

  1. Dönem başı mevcut nakit miktarı,
  2. Dönem içinde girişi gerçekleşen nakitler,
  3. Dönem içinde çıkışı gerçekleşen nakitler,
  4. Dönem sonu mevcut nakit miktarı,
  5. Nakdin artışı veya azalışı bilgileri ayrıntılı olarak yer alacak şekilde düzenlenir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez