Nakit Akışı Nedir? Nakit Akış Tablosu Nedir?

2024-03-12T14:06:44

Ticari işletmelerin finansal faaliyetlerinin kontrolü ve düzenlenmesi oldukça önemli konulardır. Bir işletme, finansal faaliyetlerini ayrıntıları ile takip etmek durumundadır. Bu takibi ise kategoriler halinde, belirli çizelge ve tablolarla görselleştirir. Nakit akışı da takibi zorunlu konulardan biridir.

Nakit Akışı Nedir?

Nakit akışı, sahip olduğunuz şirketin kasasına aylık olarak giren ve çıkan para demektir. Nakit akışında yalnızca girdiye ya da yalnızca çıktıya bakılmaz. Bu kavram, her iki akışı da eş zamanlı olarak takip eder.

İşletme, bünyesine giren ve bünyesinden çıkan parayı ayrı ayrı adlandırır. Buna göre, giren para pozitif nakit akışı; çıkan para ise negatif nakit akışıdır. Şirket kârı bu akış üzerinden belirlenir.

Nakit akışı kavramı, kârlılık ile karıştırılabilir. Ancak, kârlılık nakit anlamı taşımaz. Kimi zaman kâr oranınız yüksek olsa dahi nakit akışınız yeterli olmayabilir. Bu da işletmeyi zorlayan unsurlardan biridir.

İşletmelerin düzenli olarak takip ettiği konulardan biri nakit akışıdır. Bu, periyodik olarak nakit akış tablosu üzerinden gerçekleştirilir. İşletmeye ait nakit ve kârın birbirine denk olup olmaması oldukça önemlidir.

Nakit Akışı Yönetimi Nasıl Yapılır?

Nakit akışınızı iyi yönetebilmek için uygulayabileceğiniz birtakım yöntemler mevcuttur. Bu yöntemler aşağıdaki gibidir:

  • İşletmenize ait finansal durumu sık periyotlarla takip edin.

Finansal denetimlerinizi aylık yapmak yerine haftalık ya da gün bazda yapabilir ve bunu alışkanlık haline getirebilirsiniz. Şirketin finansal tablolarında yalnızca kâra odaklanmak yerine kâr-zarar analizlerini bütünsel olarak inceleyebilirsiniz. 

  • İşletmenizin nakit rezervi olsun.

Şirketin karşılaşabileceği bütçe açığı gibi acil durumları düşünerek nakit bulundurun. Bu önlem, olası krizleri kontrol altında tutmanızı sağlar.

  • Son ödeme ve tahsilat zamanlarınızdan emin olun.

Gelir-gider tablonuzu oluştururken borç ve alacaklarınızın süresi oldukça önemlidir. Bu yüzden, sizin ya da alacaklılarınızın ödeme sürelerinin takibini iyi yapmaya özen gösterin. Bu süreleri olabildiğince uzatmamaya çalışmanız, gelir ve giderlerinizi saptamanızda size kolaylık sağlayacaktır.

  • İşletmenizin muhasebe işlerini uzmanına bırakın.

İşletmenize ait gelir ve giderleri ilgilenmesi için bir muhasebe uzmanına bırakmanız, diğer şirket faaliyetlerine verimli şekilde zaman ayırmanızı sağlar. Şirketinizin durumuna göre özel departman açabilir veya muhasebe işlerinizi dışarıdan yürütebilecek bir uzman ile çalışabilirsiniz.

  • İşletmenizin harcamalarına dikkat edin.

Yapılan şirket harcamalarını mutlaka kontrol edin. Düzenli ve zorunlu harcamaların yanında gereksiz harcamaların oluşup oluşmadığı ile ilgilenin. Harcamaları düzenli olarak kontrol etmeniz, gereksiz harcamaların en kısa zamanda önüne geçmenizi sağlar.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Nakit Akışı Neden Önemlidir?

İşletmelerin en temel hedefi, para kazanmak ve kâr elde etmektir. Bu sebeple nakit, bir işletme için olmazsa olmaz kavramlardan biridir. Start up firmaların kurulması sırasında, işin operasyon sürecinde ve iş hacminin genişlemesi aşamasında bu firmaların nakde ihtiyacı olur. Bu da, küçük ve orta ölçekte çoğu işletme için nakit yönetimi aşamasında sorunlar doğurabilir.

Yanlış yapılan nakit akış analizi, şirketin günlük operasyon sürecini ve markayı olumsuz yönde etkileyebilir. İşletmeye doğru ve etkin şekilde nakit akışı sağlamak, operasyon sürecinde kullanılan kaynakların da doğru yönetilmesine vesile olur. Nakit akışını doğru analiz edebilen ve aksiyon alabilen işletmeler, rakiplerinden daha avantajlı hale gelir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun önerdiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile e faturave e arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir, gelir-gider takibi ve stok takibinizi gerçekleştirebilirsiniz. Aklınıza takılan soruları sorabileceğiniz uzmanlarımız ve işletmenize özel çözümler sayesinde tek bir yerden tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Nakit Akış Tablosu Nedir?

Nakit akış tablosu, bir hesapdönemine ait nakit akışı ile nakdin giriş ve çıkışlarını gösteren tablodur.İşletmeye ait tahsilat ve ödeme kaynakları ile kullanıldığı yerler de bu tabloüzerinde yer alır.

Nakit akış tablosu oluşturarakişletmenizin o güne ait nakit durumunu gözlemleyebilir ve geleceğe dönükgidişatı öngörebilirsiniz. Burada, bilançoda ve gelir tablosunda eldeedemediğiniz nakit hareketlerini net bir şekilde görmeniz mümkün olur.

Nakit Akış Tablosu Nasıl Hazırlanır?

Nakit akış tablosu hazırlanırkenişletmenin sahip olduğu karşılaştırmalı bilanço ve son hesap dönemine ait gelirtablosu gerekir. Bu tablo düzenlenirken Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğikapsamında kabul edilen nakit akış tablosu şekline uygun bir tablo oluşturulur.

Nakit akış tablosunda bulunacakbilgiler aşağıdaki gibidir:

  1. Dönem başı mevcut nakit miktarı,
  2. Dönem içinde girişi gerçekleşen nakitler,
  3. Dönem içinde çıkışı gerçekleşen nakitler,
  4. Dönem sonu mevcut nakit miktarı,
  5. Nakdin artışı veya azalışı bilgileri ayrıntılı olarak yer alacak şekilde düzenlenir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez