Gelir-Gider Tablosu Nasıl Hazırlanır?

2022-04-22T16:44:39

Bir işletmenin ekonomik sürecini takip etmek için en başta gelir gider tablosuna sahip olmanız gerekir. Gelir Gider Tablosu, şirketinizin genel halini görebilmenizi sağladığı gibi geleceğe dönük planlarınızı oluşturmanıza da yardımcı olacaktır. Öncelikle gelir tablosunun tam olarak ne olduğunu anlamamız gerekir. Daha sonra ise gelir gider tablosu oluşturmanın püf noktalarına değinebiliriz.

Gelir Gider Tablosu Nedir?

Gelir gider tablosunun en basit tarifini şu şekilde yapabiliriz; belirli bir dönem içerisinde şirketinizin yaptığı kazançları ve giderleri tanımlanıp kayıt altına alınması ve sonuç olarak o dönemde kâr mı zarar mı edildiğinin belirlenmesi. Bu tablo sayesinde o dönem için şirketin başarı durumu da gösterilmiş olur. İki tip gelir tablosu vardır. “Hesap Tipi Gelir Tablosu” bir tarafa gelirlerin, diğer tarafa giderlerin yazılarak hazırlandığı tabloya denir. Diğer bir tarz ise “Rapor Tipi Gelir Tablosu” olarak isimlendirilirler. Bu tabloda her kalem gruplar halinde satır satır işlenir.

Gelir-Gider Tablosu Nasıl Hazırlanmalı?

Gelir Gider Tablosu hazırlarken dikkate alınması gereken noktalara tek tek değinelim. En başta mali tablolar ilkelerine uyulması gerektiğini unutmamalıyız. Bu tablolar sayesinde ana gelirlerin yanında beklenmedik kazançların da düzenli olarak takibi yapılabilir. Başka işletmelerle karşılaştırma yapılması gerektiğinde de bu tabloların düzenliliği ve ilkelere uyumu önem kazanacaktır. Her türlü gelir ve gider ile hem beklenmedik hem de hesaplanan zararlar ayrı gruplar halinde hazırlanmalıdır. Fakat yalnızca belirli bir tutarı olmayan işlemler tabloya işlenmez.

Gelir giderlerinizi not kağıdı ya da excelde tutmak yerine web tabanlı ön muhasebe programları kullanarak güvenli bir şekilde istediğiniz her yerden ulaşabilirsiniz. Logo İşbaşı online ön muhasebe programı sizlere internet erişimi olan her yerden, ister webden ister cepten alış-satışlarınızı ve sonrasında gerçekleştirdiğiniz ödeme ve yaptığınız tahsilatları kaydetme imkanı sağlıyor.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Gelir-Gider Tablosu İçin Püf Noktalar

Her ne kadar kesin görünseler de henüz gerçekleşmemiş satışlar ya da elde edilecek kârlar işlemler tamamlanmadan gelir gider tablosuna işlenmemelidir. Bir dönem içindeki satış ve karlar için yapmanız gereken harcamalar ve zararlar tabloda birlikte hazırlanmalı ki rahatlıkla karşılaştırabilesiniz. Sahip olduğunuz bazı malların sizi ileride başka harcamalar yapmaya iteceğini hesaplayıp onlar için uygun aralıkları bırakmanızda fayda var. Harcamalar için ayırdığınız miktarları da düzenli ve dengeli bir şekilde ayırmalısınız.  Bazen de hiç tahmin etmediğiniz harcamalar yapmak zorunda kalabilirsiniz. Örneğin bir arıza gibi olağanüstü harcama gerektiren durumlar yine tabloya işlenmeli fakat normal işlemlerden ayrı olarak gösterilmelidir. Borçlanmalar ya da geri ödemelerle farklı dönemlerin kârları diğer dönemlere aktarılmamalıdır. Unutmayın her dönemin kazancını yalın bir şekilde görmeniz gelir gider tablosunun temel işlevidir.

Gelir Tablosunun Bölümleri

Brüt satışlar: Brüt satışlarda miktar üzerinden kesinti yapılmaz ve ait olduğu dönemdeki satışların toplam tutarı buraya kaydedilir. Ayrıca yurt içi, yurt dışı ve diğer satışlar başlıkları da bu bölümde yer alabiliyor. 

Satış indirimleri: Satışlar üzerinden yapılan indirimler iskontolar ve satış iadeleri burada yer alır. 

Net satışlar: Brüt tutar üzerinden yapılan indirimler çıkarıldığında elde edilen tutar net satış tutarıdır. Bu indirimler çıkarıldıktan sonra kalan tutar buraya kaydedilir.

Maliyetler: Bir ürün veya hizmet satılacak hale getirilmeden önce harcanan tutar için kullanılan terim.

Faaliyet giderleri: Belirli dönemde yapılan araştırma-geliştirme giderleri, pazarlama giderleri ve genel yönetim harcamalarını bulunduğu bölüm olarak biliniyor.

Faaliyet kârı veya zararı: Gelir tablosunun ilk özet satırı olarak bilinen bu bölüm, işletmenin faaliyetlerinden elde edilen kâr veya zararın kaydedildiği alan olarak tanımlanıyor.

Diğer faaliyetlerden olağan gelirler: Şirketin ana gelir faaliyetleri dışında elde edilen gelirler diğer faaliyetlerden olağan gelirlerdir. Buna örnek olarak, işletmenin bankadaki mevduat hesabının faiz kazancı bu bölümde değerlendirilebilir.

Diğer faaliyetlerden olağan giderler: Şirketin ana faaliyet alanı dışında bulunan giderlerin yer aldığı bölüm.

Finansman giderleri: işletmenin ana gelir kaynakları dışında yabancı kaynaklardan gelir elde etmek için oluşan masraflar finansman giderleridir. 

Olağan kâr veya zarar: Bu bölüm gelir tablosunda yer alan ikinci özet bölümü olarak tanımlanır. Ana faaliyetler dışında bulunan faaliyetleri sonucunda oluşan kar ve zarar bu bölüm altında değerlendirilir. Faaliyet karı / zararı +diğer faaliyetlerden olağan gelir – diğer faaliyetlerden olağan giderler – finansman gideri olarak hesaplanır. 

Olağan dışı gelirler: Tüm bu gelirlerin dışında kalan ve sürekliliği olmayan ya da olması beklenmeyen gelirler burada değerlendirilir.

Dönem kârı veya zararı: Tablonun üçüncü özet bölümü olan dönem kârı ve zararına bakıldığında işletmenin başarısı anlaşılıyor. Bu bölümün (+) olması şirketin karda olduğunu yani başarılı olduğunu gösteriyor. Olağan kar / zarar + olağan dışı gelirler – olağan dışı giderler = dönem karı / zararı şeklinde dönem kar ve zarar hesabı yapılabilir. 

Vergi: Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları ismiyle de anılıyor. Gelir tablosunun dönem kârı üzerinden hesaplanıyor. İşletmenin çeşidine göre de Gelir Vergisi ya da Kurumlar Vergisi olarak geçiyor.

Dönem kârı veya zararı: Dönem karı üzerinden yapılan vergi kesintisi sonrasında hesaplanan ve tablonun özet bölümü olan dönem kar veya zararı; dönem karı – vergi şeklinde hesaplanır. Kar olmadığı durumda dönem net zararı oluşur ve zarar eden işletme gelir vergisi ödemez.İşletmenin gelir gider takibi yapmanın ne kadar önemli olduğunu yazı boyunca anlattık. Bu takibi elektronik ortamda kolaylıkla ve hatasız bir şekilde yapabileceğiniz Logo İşbaşı’nın Gelir Gider Takibi uygulamasını edinerek işletme kontrolünüzü elinizin altına rahatlıkla alabilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır?
Kira Gelir Vergisi Hesaplama Uygulaması Yayında!
Basit Gelir Gider Takibi Nasıl Yapılır?
14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez