Müstahsil Makbuzu Nedir?

2022-04-17T00:01:57

“Müstahsil” kelimesi Arapçaanlamı ile “üretici” demektir. Bu bağlamda üretici konumda olançiftçi ve toptancılar eğer defter tutuyorsa, defter tutmayan üreticilerdenherhangi bir ürün aldıklarında, aldığı ürünler karşılığı düzenlediği makbuza“müstahsil makbuzu” adı verilir. Başka bir deyişle, müstahsilmakbuzuna, “üreticiye kesilen makbuz” adı da verilir. Bu türalışveriş durumlarında müstahsil makbuzunun düzenlenmesi zorunlu bir ticaribelge niteliğindedir. İmzalatılan bu makbuzun bir nüshası kesen kişide, aslıise defter tutmayan çiftçide kalmalıdır.

Müstahsil Makbuzunu Kim Düzenler?

Müstahsil makbuzunun alıcısı yanidefter tutan çiftçi, tüccar ya da toptancısı ile satıcısı yani üretici veyaçiftçi olmak üzere iki tarafı vardır. Satıcı taraf ticarî bir belge veremediğiiçin, müstahsil makbuzunu imzalamak ile yükümlüdür. Bu durumda belgenin aslı dakendisinde kalacaktır. Alıcı taraf ise makbuzu düzenleyen taraftır. Müstahsilbelgesinin kopya nüshasını alıcı taraf alır ve satış bedelini de alıcıya öder.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Müstahsil Makbuzu Ne İşe Yarar?

Müstahsil makbuzu, tarımsal vehayvansal ürünlerin satın alımı sırasında fatura yerine geçen ticari bir belgeolması açısından önemlidir. Aynı zamanda hukukî değerlere de sahip olan bubelgenin Gelir İdaresi Başkalığı tarafından belirlenen standart ve düzendeolması gerekir. Bu bağlamda Vergi Usul Kanunu’nun 235. maddesine göre müstahsilmakbuzunda bulunması gereken bilgiler şunlardır:

  • Makbuzun tarihi
  • Malı satın alan çiftçi ya da tüccarın adı, soyadı, unvanıve adresi
  • Malı satan çiftçinin adı, soyadı ve adresi
  • Satışı yapılan ürünün cinsi, miktarı ve bedeli

Müstahsil makbuzu, maliyenin anlaşmalıolduğu matbaalardan ya da noterlerden temin edilebilir. Yeni işe başlayacakolan işletmeler, diğer fatura yerine geçen belgeler gibi işe başlamadan önce;halihazırda kullandığı koçanı bitiren işletmeler ise belgeleri bitmeden öncemüstahsil makbuzunu yeniden temin etmek zorundadır.

Defter tutmayan çiftçilerden alınanürünlerden Gelir Vergisi Kanunu’nun ilgili maddesine göre gelir vergisi kesilirve kalanı da satıcıya ödenir. Vergi oranları son düzenleme ile hayvansalürünler için yüzde 2, tarımsal ürünler için yüzde 4, çiftçi borsaya kayıtlı ise yüzde 1, çiftçi borsaya kayıtlıdeğil ise yüzde 2 üzerinden vergilendirilir.

Müstahsil Makbuzu Ne Zaman Düzenlenir?

Müstahsil makbuzu, çiftçilerden ürün alındığı alınan ürün karşılığında zaman düzenlenir. Genellikle matbu şekilde hazırlanan ve kağıt formunda olan bu makbuz, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen esas ve usule göre elektronik ortamda da düzenlenebilir. “e-Müstahsil” makbuzu olarak adlandırılan bu uygulama, kağıt halindeki makbuz ile aynı hukukî özelliklere sahiptir. Diğer yandan kolayca arşivlenebildiği ve uzun süre saklanabildiği için avantajlı olan e-Müstahsil makbuzu, muhasebe işlemlerini kolaylaştırmasının yanı sıra baskı maliyetini de ortadan kaldırdığı için ekstra avantajlıdır.

e-Müstahsil makbuzu dışında e Fatura ve e Arşiv fatura gibi diğer dijital dönüşüm uygulamaları için İşbaşı Logo uygulamalarından faydalanabilir, gelir gider takibi işlemlerini kolayca yaparak muhasebe yükünü hafifletebilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez