Fizibilite Çalışması Nedir? Nasıl Yapılır?

2024-03-13T13:26:48

Fizibilite çalışması, herhangi bir proje veya planın ilk tasarım aşamasıdır. Adından da anlaşılabileceği gibi fizibilite çalışması, bir fikrin uygulanabilirliğine yönelik bir analiz türüdür. Bir fizibilite çalışması yapmanın asıl amacı,operasyon öncesinde fizibilite çalışması yapılan söz konusu projeye devam etme veya projeyi iptal etme kararını almaya yardımcı olmaktır. Fizibilite çalışması yapılırken, söz konusu projenin ilgili tüm faktörleri dikkate alınır. Projenin Başarıyla tamamlamak olasılığının yanı sıra meydana gelecek olumsuz durumlar ve başarısızlıklar da göz önünde bulundurulur. Bu kapsamda her türlü ekonomik,teknik, yasal, zamanlama unsurları fizibilite çalışmasına dâhil edilir.

Fizibilite Çalışması Neden Yapılmalıdır?

Fizibilite çalışması, proje önerisi fikrine nasıl devam edilmesi gerektiğine dair temel soruyu cevaplamaya yardımcı olmaya odaklanır. Bu kapsamda, çalışmanın tüm faaliyetleri bu soruyu cevaplamaya yardımcı olmayı amaçlar. Bir projenin veya planın tüm yönlerini iyice anlamak için fizibilite çalışması yapmak oldukça önemlidir. Bu sayede projenin veya planın hayata geçirilmesi sırasında ortaya çıkabilecek potansiyel sorunların farkında olunabilir.

Fizibilite çalışmaları, şirket veya uygulayıcı kurum söz konusu proje veya planın uygulanabilmesi için gerekli kaynaklara veya teknolojilere sahip midir sorusuna cevap vermesinin yanı sıra aynı zamanda projenin yapılacak olan yatırım kapsamında ortaya çıkabilecek risklere karşı makul bir getiri sunup sunmadığı sorusuna da cevap verir. Bir iş fikrinin işe yarayıp yaramayacağını yatırım yapmadan operasyon öncesi dönemlerde erkenden belirlemek zaman ve para başta olmak üzere pek çok konuda tasarruf sağlar. Bu yüzden fizibilite çalışmasının oldukça önemli bir rolü olduğu söylenebilir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun önerdiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile siz de e fatura ve e arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir ve saniyeler içinde gönderebilirsiniz. Oturduğunuz yerden 15 dakika gibi çok kısa bir sürede ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçebilir Yıllık 2100 e fatura kontör hediyesinden yararlanabilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Fizibilite Raporu Nedir?

Bir planın, projenin veya iş fikrinin işe yarayıp yaramayacağına dair yüksek düzeyli bir öngörü, yalnızca iyi bir fizibilite raporuyla ortaya konulabilir. Fizibilite raporu, söz konusu proje veya plan ile ilgili olarak yapılan fizibilite çalışmasının, iyi anlaşılabilir ve doğru yorumlanabilir bir şekilde kâğıda dökülmüş halidir. Bir fizibilite raporuna bakılarak, ilgili proje veya plan ile alakalı tüm avantajlar ve dezavantajlar görülebilir. Bunun yanı sıra çeşitli öngörüler ve tahminler, sağlam ve tutarlı gerekçelere dayandırılmış bir şekilde fizibilite raporunda yer alır. Fizibilite raporunun incelenmesi sonucu; risk faktörleri, tahmini başarı ihtimali, muhtemel riskler, avantajlar ve dezavantajların yanı sıra projenin hayata geçirilmesi sırasında veya uygulama sürecinde ortaya çıkabilecek aksaklıklar, sermaye ve muhasebe ihtiyaçları görülebilir.

Bir fizibilite raporu; yönetici özeti, ürün veya hizmetin tanımı, teknoloji konuları, ürün veya hizmet pazarı, belirli bir pazarın belirlenmesi, pazarlama stratejisi, organizasyon yapısı, program, finansal projeksiyonlar, riskler, gerekli yatırımlar ve bu yatırımların kronolojisi gibi başlıklar veya bölümler bulundurabilir.

Fizibilite Çalışması Nasıl Yapılır?

Bir fizibilite çalışması oldukça etkin bir araştırma gerektirir. Bu yüzden fizibilite çalışması yapılırken araştırma faaliyetleri yürütülerek işe yarayabilecek her türlü bilgi toplanmaya çalışılır. Bu bilgiler daha sonra işlenerek belirli bir düzende ve bir anlam ifade edecek şekilde raporlanır.

Fizibilite çalışması yapılırken ilgili alanla alakalı olan hemen her türlü bilgi işe yarayabilir ancak bazı bilgiler olmazsa olmazdır ve kesin olarak araştırılmalıdır. Pazarın büyüklüğü, muhtemel tesislerin konumu, teknolojisi, idari modelin tasarımı, yatırım ihtiyaçları, finansal kaynaklar ve istihdam koşulları bir fizibilite çalışması kapsamında araştırılması önemli konular arasındadır. Fizibilite çalışması yapılırken; ön analiz, pazar değerlendirmesi, organizasyon, finansal kontrol, risk analizi ve sonuçlar şeklinde 6 adım izlenmesi tavsiye edilir.

Fizibilite Türleri Nelerdir?

Fizibilite türleri; teknik, ekonomik, yasal, operasyonel ve zamansal olmak üzere beş çeşittir. Teknik fizibilite çalışması daha çok söz konusu plan veya projenin teknik yönlerine odaklanırken, ekonomik fizibilite ise işin mali yönleriyle ilgili geniş bilgiler edinmeyi amaçlar. Yasal fizibilite adından da anlaşılabileceği gibi söz konusu plan veya projenin yasal boyutunu ele alarak meydana gelebilecek yasal engeller de dahil olmak üzere her türlü hukuki durumu inceler. Operasyonel fizibilite, planın hayata geçirilmesi sonrasında ortaya çıkabilecek ihtiyaçların nasıl ve ne derece karşılanabileceği ile ilgilenirken, zamansal fizibilite ise plan veya projenin hayata geçirilmesinden sürdürülmesine kadar her türlü zamansal boyutu ele alır.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez