Muhasebe Hesap Kodları Nelerdir? Ne İşe Yarar?

2022-04-15T12:28:43

Ölçeği ne olursaolsun her işletmenin muhasebe kaydı tutması gerekir. Muhasebenin gerektirdiğiişlemleri doğru ve eksiksiz yapabilmek için kayıtların nerede ve nasıltutulacağını bilmek de oldukça önemlidir.

Muhasebe hesapkodları, muhasebe sisteminin temelini oluşturur. Bu sebeple, tutulacak tümkayıtların hangi hesaba kayıt olacağı ve nasıl takip edileceği Tek Düzen HesapPlanı’nı ve kodların ne anlama geldiğini bilmekten geçer.

Muhasebe Hesap Kodları Nedir?

Muhasebeye ait 4ana görev mevcuttur. Bu görevler kayıt, sınıflandırma, raporlama ve analiz etmeşeklinde sıralanabilir. Şirkete ait fatura, kasa, banka gibi günlük muhasebeişlemleri şirketin mevcut muhasebe sistemine kaydedilir. Yapılan bu kayıtlar,yüzlerce hatta binlerce olabileceği gibi büyük ölçekli şirketlerde on binleredayanan muhasebe kaydı bulmak da mümkündür. Bu kayıtların çoğaldıkça karmaşıkbir hale gelmesini önleyebilmek adına muhasebe işlemleri, tür ve amaçdoğrultusunda belli kodlar ile kayıt altına alınır. Yani, muhasebeninsınıflandırma görevi kodlar ile sağlanır. Muhasebenin sınıflandırma işleminearacılık eden kodlara ”Hesap” adı verilirken kodlama sistemineise ”Tek Düzen Hesap Planı” adı verilir.

Kod sistemininmantığı ise aşağıdaki gibidir:

 • Hesap kodunun ilk rakamı hesap sınıfını ifade eder.
 • Hesap kodunun ikinci rakamı hesap grubunu ifade eder.
 • Hesap kodunun üçüncü rakamı ise büyük defter hesabını ifade eder.

Muhasebe Hesap Kodları Ne İşe Yarar?

Muhasebe hesapkodlarında sayılar başroldedir. Ana hesapların üç haneden oluştuğu muhasebekodlarında ilk hanede yer alan rakam gelir tablosu, bilanço ve nazımhesaplarına göre farklılıklar içerebilir. Bunlar aşağıdaki gibi listelenir:

 • Hesaplar 1, 2, 3, 4 ve 5 rakamları ile başlıyorsa bu hesapların bilanço hesapları olduğu anlamına gelir. Bu sayılardan biri ile başlayan bir hesaba kayıt işleyecek olursanız bilançoya veri işlemiş olduğunuz anlamına gelir.
 • Hesaplar 6 rakamı ile başlamış ise bu hesaplar gelir tablosu hesabıdır. 6 ile başlayan bir hesaba kayıt işlemeniz halinde bu kayıt gelir tablosuna gidecektir.
 • Hesaplar 7 rakamı ile başlıyor ise bu hesap gider hesapları demektir.
 • Son olarak 9 ile başlayan hesaplar ise nazım hesaplarıdır. 9 ile başlayan hesaplar bilgi amacı ile kullanılır ve tali hesap olarak da adlandırılır.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

770 Muhasebe Kodu Nedir?

İşletmeye aityönetimi ilgilendiren kararların alınması, sevk ve idare edilmesi konuları,hukuki ve personel işlerinin takip edilmesi gibi konuların yürütülmesi içingerçekleşen giderler 770 Genel Yönetim Giderleri hesabı üzerinden takip edilir.770 kodlu hesabın işleyişi borç olarak çalışır ve gerekli düzeltmeler isealacak olarak takip edilir.

Genel yönetimgiderleri grubuna ait hesaplar aşağıdaki gibidir:

 • 770 Genel Yönetim Giderleri
 • 771 Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı
 • 772 Genel Yönetim Giderleri Farkları Hesabı.

Şirket dönem sonunageldiğinde 770 Genel Yönetim Giderleri hesabı 771 Genel Yönetim GiderleriYansıtma Hesabıyla karşılaştırıldıktan sonra kapatılır.

760 Muhasebe Kodu Nedir?

760 kodlu hesap,Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri hesabı olarak adlandırılır. İşletmeninsahip olduğu mamulün stoklara girmesi ve hizmetin tamamlanmasından mal veyahizmetin alıcıya teslimine kadar olan süreçte yapılan tüm giderler, buhesaba borç olarak kaydedilir. Dönem sonu geldiğinde ise işletme, 760 ile 761hesaplarını karşılaştırıp kapatır. 761 Yansıtma Hesabı 631 Pazarlama Satış veDağıtım hesabına aktarıldıktan sonra kapatılır.

Pazarlama Satış veDağıtım Giderleri grubuna ait hesaplar aşağıdaki gibidir:

 • 760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri
 • 761 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı
 • 762 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Fark Hesabı.

320 Muhasebe Kodu Nedir?

320 kodlu hesapsatıcılar hesabıdır. Bu hesap ile işletmeye ait faaliyet konusuyla alakalı malve hizmet alımlarından kaynaklı senetsiz borçlar takip edilir. Ana kuruluşlar,iştirakler, ortaklar ve bağlı ortaklara olan senetsiz ticari borçlarınbulunması halinde bilançoda belirtilmesi gerekir. Bu hesabın işleyişi ise,senetsiz borcun doğması halinde 320 hesabına alacak; borcun ödenmesi halindeise borç olarak kaydedilmesi şeklindedir.

Bu gruba aithesaplar aşağıdaki gibidir:

 • 320 Satıcılar
 • 321 Borç Senetleri
 • 322 Borç Senetleri Reeskontu (-)
 • 326 Alınan Depozito ve Teminatlar
 • 329 Diğer Ticari Borçlar.

Muhasebe Hesap Planı Nasıl Olur?

Muhasebenin temeliTek Düzen Hesap Planı’ndan geçer. Tüm yıl şirketlere ait sayısal bilgilermuhasebe sistemine işlenir ve işlenen tüm verilerin ölçülebilmesi, yorumlanabilmesive karşılaştırılabilmesi için Tek Düzen Hesap Planı kullanılır.

Doğru şekildeişlenmeyen mali tablolar şirket hakkında yöneticilere yanlış ve yanıltıcıbilgiler verir. Bu yüzden tüm girdi ve çıktıların doğru ve eksiksiz olarakişlenmesi çok önemlidir.

Tek Düzen Hesap Planı, kendine ait bir sisteme sahiptir. Bilanço esasına göre defter tutan işletmeler bu hesap planını kullanmalıdır. Bu hesap planına ait kodlar sabittir ve değiştirilmeden, olduğu gibi kullanılması gerekir. Belirli bir mantık doğrultusunda oluşturulan Tek Düzen Hesap Planı’na ait tabloda her bir rakamın kendine ait bir anlamı mevcuttur.

Kullanan 10 kişiden 9’unun önerdiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile e faturave e arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir, gelir-gider takibi ve stok takibinizi gerçekleştirebilirsiniz. Aklınıza takılan soruları sorabileceğiniz uzmanlarımız ve işletmenize özel çözümler sayesinde tek bir yerden tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez