Matrah Artırımı Hesaplama Nasıl Yapılır?

2024-03-13T09:08:23

Matrah Nedir?

Matrah, vergi işlemleri yürütülürken sıklıkla karşılaşılan bir terimdir. Vergi uygulaması sırasında, vergiye tabii olacak yani vergiye temel alınacak tutarı belirtir.

Daha genel bir tanımı ile matrah, kazanç üzerinden giderler çıkarıldıktan sonra elde kalan ve vergiye esas alınan kısmıdır.

Vergi için uygulanacak matrah oranları yasalar ile belirlenir. Ülkelerin vergi yasasına uygun olarak, her ülkede işleme alınan matrah oranları değişiklik gösterebilir.

Matrah Hesabı Nasıl Yapılır?

Matrah hesabına bir örnek olarak işçiler için ödenmesi gereken gelir vergisi matrah hesabı örnek olarak verilebilir.

Kullanılacak matrah hesaplama formülü şöyledir:

  • Gelir vergisi matrahı= Brüt ücret- (GSS işçi payı + işsizlik sigortası işçi payı)

Hesaplama yapılacak işçinin brüt maaşının 5000 TL olduğunu varsayalım:

Brüt ücretten düşülebilecek giderler şunlar olup, hesaplamalar şöyle yapılır:

  • GSS ( Genel Sağlık Sigortası ) işçi payı % 14 olarak belirlenmiştir.

5000 * % 14 = 700 TL

  • İşsizlik sigortası işçi payı % 1 olarak belirlenmiştir.

5000 * %1 = 50 TL

  • Gelir vergisi matrah miktarı hesaplaması:

5000 – ( 700 + 50) = 4250 TL

Bahse konu çalışanın gelir vergisi hesaplanırken 4.250 TL esas alınır. Yani hesaplama 5000 TL üzerinden değil 4250 TL üzerinden yapılır.

Gelir gider takibi bir işletme için oldukça önemli bir unsurdur. Online ön muhasebe programıyla işletmenizin cari takibini sorunsuz şekilde gerçekleştirip ödemelerinizi zamanında atlamadan yapabilirsiniz!

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Matrah Artırımı Nedir?

Matrah artırımı denildiğinde kast edilen, vergi mükelleflerinin gönüllü olarak ek vergi ödemesi ve bu sayede Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak vergi incelemesinden muaf tutulmaları uygulamasıdır. Bu amaçla geçmiş dönemlere ait vergi beyanatlarının belli bir tutarda arttırılması gerekir. Şirketlerin matrah artırımı yapıkları her yıl için vergi incelemesinden muaf olmaları mümkündür. Yani herhangi bir  yıl için matrah artırımı yapılarak, bütün yıllar için yapılacak incelemelerden muaf olmak mümkün değildir. Vergi incelemesinden muaf olunacak yıl, matrah artırımı yapılan yıldır.  

Matrah ve vergi artırımı yapılabilecek vergi türleri şunlardır:

  • Stopaj ( muhtasar)
  • Kurumlar Vergisi
  • KDV

Yukarıda sözü geçen vergilerin hangisi için ek ödeme yapılırsa sadece o vergi için yapılacak vergi incelemesi muafiyetinden yararlanılabilir.

Matrah Artırımı Neden Önemlidir?

Özellikle herhangi bir şekilde şirket satışı ya da hisse senedi satılması yapılacak ise mükellefler 2015 yılı itibariyle çıkarılan ve 2015 sonrası için geçerli tutulan vergi matrah artırımından yararlanılabilir. Bu sayede bahse konu şirket Maliye Bakanlığı tarafından yapılan vergi incelemesi sürecine dahil olmaz. Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen vergi inceleme işlemleri hem bakanlığın hem de şirketlerin çok uzun zamanını alan kapsamlı araştırmalardır. Bu süreçten muaf olmak şirketlere ciddi anlamda vakit kazancı sağlar. Böylece şirketler daha fazla işlerine odaklanarak daha fazla iş çıkarabilirler.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez