Matrah Artırımı Hesaplama Nasıl Yapılır?

2022-04-15T15:57:20

Bu bölümde matrah, matrah artırımı,matrah artırımının önemi ve matrah hesaplaması hakkında genel bilgi veriyoruz.

Matrah Nedir?

Matrah, vergi işlemleri yürütülürkensıklıkla karşılaşılan bir terimdir. Vergi uygulaması sırasında, vergiye tabiiolacak yani vergiye temel alınacak tutarı belirtir.

Daha genel bir tanımı ile matrah, kazançüzerinden giderler çıkarıldıktan sonra elde kalan ve vergiye esas alınankısmıdır.

Vergi için uygulanacak matrah oranları yasalarile belirlenir. Ülkelerin vergi yasasına uygun olarak, her ülkede işleme alınanmatrah oranları değişiklik gösterebilir.

Matrah Hesabı Nasıl Yapılır?

Matrah hesabına bir örnek olarak işçileriçin ödenmesi gereken gelir vergisi matrah hesabı örnek olarak verilebilir.

Kullanılacak matrah hesaplama formülüşöyledir:

  • Gelir vergisi matrahı= Brütücret- (GSS işçi payı + işsizlik sigortası işçi payı)

Hesaplama yapılacak işçinin brütmaaşının 5000 TL olduğunu varsayalım:

Brüt ücretten düşülebilecek giderler şunlarolup, hesaplamalar şöyle yapılır:

  • GSS( Genel Sağlık Sigortası ) işçi payı % 14 olarak belirlenmiştir.

5000 * % 14 = 700 TL

  • İşsizliksigortası işçi payı % 1 olarak belirlenmiştir.

5000 * %1 = 50 TL

  • Gelirvergisi matrah miktarı hesaplaması:

5000 – ( 700 + 50) =4250 TL

Bahse konu çalışanın gelir vergisi hesaplanırken 4.250 TL esas alınır. Yani hesaplama 5000 TL üzerinden değil 4250 TL üzerinden yapılır.

Gelir gider takibi bir işletme için oldukça önemli bir unsurdur. Online ön muhasebe programıyla işletmenizin cari takibini sorunsuz şekilde gerçekleştirip ödemelerinizi zamanında atlamadan yapabilirsiniz!

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Matrah Artırımı Nedir?

Matrah artırımı denildiğinde kast edilen,vergi mükelleflerinin gönüllü olarak ek vergi ödemesi ve bu sayede Maliye Bakanlığıtarafından yapılacak vergi incelemesinden muaf tutulmaları uygulamasıdır. Buamaçla geçmiş dönemlere ait vergi beyanatlarının belli bir tutarda arttırılmasıgerekir. Şirketlerin matrah artırımı yapıkları her yıl için vergiincelemesinden muaf olmaları mümkündür. Yani herhangi bir  yıl için matrah artırımı yapılarak, bütünyıllar için yapılacak incelemelerden muaf olmak mümkün değildir. Vergiincelemesinden muaf olunacak yıl, matrah artırımı yapılan yıldır.  

Matrah ve vergi artırımı yapılabilecekvergi türleri şunlardır:

  • Stopaj( muhtasar)
  • KurumlarVergisi
  • KDV

Yukarıda sözü geçen vergilerin hangisiiçin ek ödeme yapılırsa sadece o vergi için yapılacak vergi incelemesimuafiyetinden yararlanılabilir.

Matrah Artırımı Neden Önemlidir?

Özellikle herhangi bir şekilde şirket satışı ya da hisse senedi satılması yapılacak ise mükellefler 2015 yılı itibariyle çıkarılan ve 2015 sonrası için geçerli tutulan vergi matrah artırımından yararlanılabilir. Bu sayede bahse konu şirket Maliye Bakanlığı tarafından yapılan vergi incelemesi sürecine dahil olmaz. Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen vergi inceleme işlemleri hem bakanlığın hem de şirketlerin çok uzun zamanını alan kapsamlı araştırmalardır. Bu süreçten muaf olmak şirketlere ciddi anlamda vakit kazancı sağlar. Böylece şirketler daha fazla işlerine odaklanarak daha fazla iş çıkarabilirler.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez