Mali Müşavir Kimdir ve Ne İş Yapar ?

2024-05-08T11:11:57

Mali Müşavir Kimdir ve Ne İş Yapar ?

Mali müşavir bir şirketin her türlü muhasebe işlemini yöneten kişiye verilen isimdir.

Küçük ya da büyük ölçekli her şirkette farklı bir kolu yöneten departmanlar bulunur. Bu şirket kollarından birisi olan muhasebe mali müşavir ünvanı taşıyan kişiler tarafından yönetilir. Mali müşavir mesleği kendi içerisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve Yeminli Mali Müşavir (YMM) olarak ikiye ayrılır. Her bir mali müşavir türünün kendi çalışma şekli ve yetkinlikleri bulunur. Mali müşavir olabilmek için çeşitli eğitim ve staj programlarından geçmek, artı olarak belirli sınavları başarıyla tamamlamak gerekir. Mali müşavir unvanı olan kişiler gerçek ya da tüzel kişi veya kurumlara ait kuruluşların muhasebe işlemlerini takip, rapor ve analiz edebilir.

Mali Müşavir Nasıl Olunur?

Mali müşavir olabilmek için üniversitelerin  4 yıllık Hukuk, Maliye, İşletme Muhasebe, Bankacılık İktisat ve  Kamu Yönetimi ve Siyasal Bilimler bölümlerinden en az lisans derecesi ile mezun olmak ya da bu bölümlerde yüksek lisans yapmış olmak gerekir.  Bu zorunlu eğitimden sonra mali müşavir olmak için gereken bir sonraki aşama staja başlama sınavıdır. Üniversite eğitimini bitiren öğrencilerin yılda 3 defa yapılan mali müşavir staja başlama sınavına mezun olduktan en fazla bir yıl sonra girmeleri ve geçer not almaları gerekir. Bu sınav için geçer not 100 üzerinden 60 şeklindedir. Sınava üç yıl boyunca toplamda 9 defa giriş hakkı vardır, 9 defa sınavı geçemeyen kişiler mali müşavir olamaz. Sınav geçildikten sonra zorunlu olarak 3 yıl staj yapılması gerekir. 3 yıl zorunlu stajı bitiren kişiler artık resmi olarak mali müşavir unvanına kavuşur. 10 yıl boyunca mali müşavir olarak çalışan kişiler Yeminli Mali Müşavir seviyesine ulaşır.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Mali Müşavirin Hangi Programları Bilmesi Gerekir ?

Mali müşavir olmak isteyen kişilerin muhasebe programlarını mutlaka iyi derecede kullanabiliyor olması gerekir. Artık birçok iş elektronik ortamlarda daha hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilmekte. Online Ön muhasebe programları da bu işlemlerin hızlı ve kolay bir şekilde yapılmasını sağlıyor. Böylelikle sadece mali müşavir adaylarının değil, mali müşavir olarak çalışan kişilerin de yükünü azaltıyor. Logo İşbaşı’nın ön muhasebe programı da mali müşavir adayları ve ve mali müşavir olarak çalışan meslek sahipleri için büyük kolaylıklar sunuyor. Detaylı Bilgi İçin: https://isbasi.com/

Kısaca mali müşavirlerin bilgisayar, hesap makinesi, yasal defterler, makbuzlar, beyannameler gibi malzemeler kullandığını söyleyebiliriz

Mali Müşavir Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Mali müşavirin kuruluş içerisindeki başlıca görevleri şu şekildedir:

 • Kuruluşun güncel mevzuatına göre vergi planı oluşturmak
 • Şirketin yürürlüğü için önem taşıyan finansal detayları gizli tutarak alıcıların güvenini kazanmak
 • Bilanço-kâr zarar tablosu oluşturmak
 • Vergi beyannamelerini düzenlemek
 • Mali kayıt ve defterlerin yasalara uygun ve sorunsuz bir biçimde işlediğini denetlemek, emin olmak ve sağlamak.
 • Muhasebe ve mali konularda kuruluşa destek olmak, çeşitli konularda danışmanlık yapmak
 • Kuruluşun talep ettiği konularda raporlar hazırlamak, bir sonraki hamlenin belirlenmesinde yardımcı olmak
 • Resmi makam ve bakanlıklara, kuruluşun faaliyetlerini yasalara uygun bir şekilde yürüttüğünü ispatlayan belgeleri düzenlemek, dosyalamak ve sunmak
 • Mali ilişkileri yasal ve büyümeye dayalı bir düzlemde yürütmek
 • Hesaplarda meydana gelen tutarsızlıkları raporlamak, gidermek ve tekrarını engellemek
 • Ödenmesi gereken verginin son tarihinin yaklaştığını belirten tahakkuk fişlerinin vergi mükelleflerine ulaşmasını sağlamak
 • Kuruluşun bölme, bölünme, adres değiştirme, faaliyet değişikliği gibi elzem işlerini düzenlemek
 • Ay sonunda banka mutabakatlarını uygun şekilde gerçekleştirmek

Mali Müşavirde Olması Gereken Özellikler

Mali müşavirler kurum ve kuruluşların son derece önemli bir kolu olan muhasebeyi yönetir. Yoğun ve titizlik isteyen bir meslek olan mali müşavirliğin gerektirdiği başlıca özellikler şu şekildedir:

 • Zamanı yönetmeyi başarabilmek
 • Dosyalar, belgeler, fişler kısa süre içerisinde birikebileceğinden düzenli olmak
 • Hızlı ve pratik bir şekilde, uygun düzlemde işlemler yapabilmek
 • Sektörde yaygın olarak kullanılan muhasebe yazılımlarına hâkim olmak
 • Muhasebe sektöründe sürekli olarak gerçekleşen değişimlere kısa süre içerisinde adapte olabilmek
 • Matematiksel ve analitik düşünebilmek
 • Önemli kararların sonuçlarını öngörebilmek
 • Kriz anlarında tutarlı kararlar alarak kaçınılmaz sonuçları önleyebilmek
 • Kuruluşun diğer departmanlarıyla,diğer çalışanlarla bir arada, ekip çalışması yürütebilmek.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Kime Denir?

Herhangi bir işyerine bağlı kalmadan mesleğini icra eden muhasebecilere Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) adı verilir. Gerçek ya da tüzel kişilerin sahipliğini üstlendiği işletmelerde birçok mali işlemi yerine getirmekle görevlidir. SMMM olabilmek için 4 yıllık lisans ya da belirli bölümlerde yüksek lisans eğitimi, geçer not alınan staj sınavından sonra zorunlu 3 yıl staj, SMMM sınavını kazanmak ve ruhsatını almak gerekir.  

Yeminli Mali Müşavir (YMM) Kime Denir?

Bir şirketin mali işlemlerinin uygunluğu ve düzeninden sorumlu olan ve bir işyerine bağlı çalışan  kişilere Yeminli Mali Müşavir (YMM) adı verilir. YMM olabilmek için SMMM olarak 10 yıl boyunca çalışmak gerekir. Sonrasında detaylı , eleyici ve çetrefilli olan YMM sınavının başarıyla tamalanması zorunludur. YMM sınavı yıl içerisinde 3 defa yapılır ve sınav süresince 10 farklı dersin tamamlanması gerekir. Başarı oranı 10 dersin her birinden en az 50 puan alabilmek, toplamda en az 650 puan alabilmektir. Bütün bu aşamaları tamamlayan SMMM’ler Asliye Ticaret Mahkemesine yeminlerini eder ve resmi olarak YMM ünvanına sahip olur. YMM’ler muhasebe defteri tutmak, SMMM büroları açmak ya da bu bürolara ortak olmak gibi işlemleri gerçekleştiremezler. Bunların dışında herhangi bir SMMM’nin yaptığı herhangi bir işlemi YMM’ler de yapma hakkına sahiptir.

Yeminli Mali Müşavirlerin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerden Farkı Nedir?

 • SMMM olabilmek için üniversite eğitimi, zorunlu staj ve SMMM sınavını başarıyla tamamlamak yeterlidir. YMM olabilmek için bütün bunları başarmak, 10 yıl boyunca SMMM olarak çalışmak, zorluğuyla bilinen, konsantrasyon gerektiren, birçok konuda uzmanlık derecesinde yetkinlik gerektiren YMM sınavını geçmek ve ilgili mahkemeye yemin vermek gerekir.
 • SMMM’ler muhasebe defteri tutabilir, SMMM büroları açabilir. YMM’ler bunların hiçbirini yapamaz.
 • SMMM’ler herhangi bir işletmeye bağlı olmadan çalışır. YMM’ler belirli bir işletmenin çatısı altında faaliyet gösterir.
 • YMM’ler SMMM’lerin aksine devlet adına inceleme yapabilir.
 • YMM’lerin KDV iadeleri ve tasdik konularındaki yetkileri SMMM’lere göre daha geniştir.

Mali Müşavirin Genel Görevleri Neler?

 • İşletmenin güncel mevzuatına görevergi planı oluşturmak, vergi iadelerini yönetmek, son ödeme tarihi dönemiiçerisine girilen vergilerin mükelleflerine tahakkuk fişi iletmek
 • Bordroları, bilanço, kâr-zarar,gelir ve gider kalemlerini düzenlemek, yönetmek  ve gerçekleştirmek
 • Muhasebe defteri tutmak
 • Belirli konularda tablo ve raporlar hazırlayarak işletmenin büyümesini kolaylaştırmak, gerekli kollara danışmanlık vermek
 • İşletmenin finansal güvenliğini sağlamak, olumsuz bilgi akışlarını kontrol altına almak.

Kullanan 10 kişiden 9’unun önerdiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile e fatura ve e arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir, gelir gider takibi ve stok takibinizi gerçekleştirebilirsiniz. Aklınıza takılan soruları sorabileceğiniz uzmanlarımız ve işletmenize özel çözümler sayesinde tek bir yerden tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

e-Serbest Meslek Makbuzu Logo İşbaşında!
Serbest Meslek Makbuzu ve Fatura Arasındaki Farklar Nelerdir?
Freelance Çalışanlar Nasıl Serbest Meslek Makbuzu (SMM) Keser?
14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez