Kredi Ödemesi Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?

2022-04-15T15:55:57

Kredilerin Muhasebeleştirilmesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kredilerin muhasebeleştirilmesindendikkate alınması gereken başlıca önemli oktalar şunlardır:

 • İşletmelerinödemesi gereken krediler, ödeme vadelerine bağlı olarak kısa vadeli ya da uzun vadeliborçlar olarak sınıflandırılır. Aynı yıl içinde ödenen krediler kısa vadeli kabuledilirken daha uzun yıllara yayılan krediler uzun vadeli kredilerdir.

Kısa vadeli krediler 300 Banka kredisiolarak tanımlanan hesapta takip edilirken, uzun vadeli krediler ise 400 Bankakredileri hesabında izlenir.

 • Herdönem başlangıcında vadenin kısalması nedeniyle,  400 banka kredisi hesabı üzerinden 3000 bankakredisi hesabına virman yapılabilir
 • Faiz,sigorta harcamaları 780 finansman gideri hesabında izlenir.
 • Kredidöviz olarak alındı ise alınan kredi tutarı kaydı, döviz alış kuru üzerindenyapılır.

Dönem bitiminde ise alınan,ödenen ve kalan tutarlar 300 Banka kredileri hesapları içinde takip edilir.

 • Vadesi gelmiş ama ödemesi yapılmamış banka kredi faiz giderleri ise, VUK 285. madde itibariyle faiz uygulaması ile hesaba alınır.
 • Banka kredisi kullanılarak alınan kıymetlerin finansman maliyet kaydı bahse konu varlığın alım maliyetine ilave edilir. İlerleyen yıllarda 780 Finansman Giderleri hesabı içinde izlemeye alınır.

Siz de on binlerce işletme sahibi gibi online ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile cari hesap takibi, gelir gider takibinizi yapabilirken aynı zamanda saniyeler içinde fatura kesebilirsiniz!  Ücretsiz deneyin

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Kredilerin Muhasebe Kaydında Kullanılacak Hesaplar

Banka kredilerinin muhasebe kaydı içinkullanılan hesaplar ve hesap kodları şunlardır:

 • 102Banka
 • 180Gelecek ay giderleri
 • 280Gelecek yıl giderleri
 • 300Kısa vadeli banka kredileri
 • 400Uzun vadeli banka kredileri
 • 381Gider tahakkukları
 • 481Gider tahakkukları
 • 780Finansman giderleri

Kredilerin muhasebe kaydı yapılırkenkayda alınması gereken veriler şunlardır:

 • Vadetarihi
 • Taksitmiktarı
 • Anapara
 • Faiztutarı
 • BSMV

Bankadan Çekilen Kredi Örnek Tutulabilecek Muhasebe Kaydı

 • Alınankredinin banka hesabına ödenmesi halinde örnek muhasebe kaydı şöyledir:

….. /….

102 Banka 50.000

                        300 Banka kredisi 50.000

…. / ….

 • Aybittiğinde anapara ile faiz ödemelerinin muhasebe kaydı şöyledir:

…. / ….

300 Banka kredisi5.337

                        102 Banka 5.337

…. /….

 • 780Finansman Gideri
 • 102Banka 500

Not: Ödemeler ilgili firmanın bankahesabı üzerinden yapıldı.

Bankanın borçluya ödemesi için verdiğiplana uygun, her ay düzenli olarak yukarıda belirtildiği gibi ödemeler kayıtaltına alınmalıdır.

Krediler için bir başka uygulanabilecekkayıt örneği ise şu şekildedir:

HesapKodu               HesapAdı                               Borç               Alacak

                                                            40.000

102                  Bankalar                                 0

180                  Gelecek aya ait 0

                        Gider-Faiz+ BSMV    4.117.49

280                      Gelecek yıla ait

                        Gider-Faiz + BSMV   3.382,51

                                                                                    15.882,5

300                 Kısa Vadeli Banka                              1

                        Kredisi

400                  UzunVadeli Banka

                        Kredisi                                                 9

381                  GiderTahakkukları-

                        Faiz+ BSMV                                      4.117,49

481                 Gider Tahakkukları-

                        Faiz + BSMV                                      3.382,51

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez