Kimler Gelir Vergisi Mükellefidir?

2022-07-06T11:20:01

KimlerinGelir Vergisi mükellefi olduğu, Vergi Usul Kanunu tarafından resmentanımlanmıştır. Buna göre, üzerinde vergi ödeme yükümlülüğü bulunan gerçekkişiler vergi mükellefi olarak tanımlanır.

Her vergi mükellefinin, kendisine ait ve benzersiz bir vergi numarası bulunur. Vergi mükellefi olabilmek için çeşitli işlemleri yerine getirmek gereklidir. İş yaparak gelir elde etmekte olanlar, bu gelirlerini belgelendirmek ve vergilendirebilmek için öncelikle Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’na başvurmalıdır. Vergi mükellefi olabilmek için, mükellef türüne göre farklı gereklilikler ortaya çıkabilir. Bazı mükellef türleri için şirket veya şahıs işletmesine sahip olmak, ticaret sicil kaydı yaptırmak gibi şartlar öne sürülür. Serbest olarak gelir elde etmekte olan serbest meslek erbapları için açılan serbest meslek mükellefiyeti ise daha farklı şartlara sahiptir. Gelir elde etmekte olan kişi veya kurumlar, elde ettikleri gelirin türüne göre ilgili mükellef grubuna mensup olmak üzere Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’na başvurabilir. Başvuru öncesinde gelir gider takibi işlemlerinin sıkı tutulması önerilir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Gelir Vergisi Nedir?

GelirVergisi, elde edilen pek çok farklı kazanç türü için Türkiye CumhuriyetiDevleti’ne ödenen bir vergi türüdür. Gelir vergileri, Vergi Usul Kanunutarafından düzenlenmiştir. Gelir elde etmekte olan her yurttaş, gelirinin kanunçerçevesinde belirlenmiş ilgili oranı kadar olan kısmını vergilendirmeklemükelleftir.

Gelirvergisi, gelir elde etmekte olan gerçek kişilerin, elde ettikleri gelirlermiktarı üzerinden devlet tarafından alınan bir vergi türüdür. Aynı zamandagelir, gerçek kişi tarafından bir yıl içerisinde elde edilen kazanç veiratların safi tutarını ifade eder. . Gelir Vergisi kapsamında yer alan pek çok farklı gelir türü mevcuttur.Bu gelir türleri, Gelir Vergisi Kanunu kapsamında yasal bir çerçeve içerisindeyer alır. İlgili kanuna göre Gelir Vergisi kapsamında yer alan gelir türleri;muhtelif ticari kazançlar, zirai kazançlar, ücretler, serbest meslek işlerindenelde edilen kazançlar, gayrimenkul sermaye iratları, menkul sermaye iratları vediğer kazançlar şeklinde sıralanabilir.

Tam Mükellef ve Dar Mükellef Nedir?

GelirVergisi mükellefleri; tam mükellef ve dar mükellef olmak üzere ayrılırlar. Tammükellefler Gelir Vergisi Kanunu kapsamında yapılan tanım itibariyle; yurt içerisindeikamet etmekte olan kişilerin yanı sıra yurt dışında Türkiye CumhuriyetiDevleti adına görev yapmakta olan kişilerden oluşur. Kurumlar Vergisi Kanunukapsamında tam mükellefler, iş merkezi Türkiye Cumhuriyeti içerisinde olanmükelleflerden oluşur.

Tammükellefe karşılık dar mükellefler ise; gene Gelir Vergisi Kanunu kapsamındayer alan ilgili maddelere göre, Türkiye Cumhuriyeti’nde ikamet etmiyor olupaynı zamanda 6 aydan daha az bir süre için Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunmuşkişilerdir. Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında yer alan tanıma göre ise; işmerkezi Türkiye Cumhuriyeti’nde olmayan mükellefler, dar mükellef olaraktanımlanır.

Kimler Gelir Vergisi Mükellefleridir?

Gelir Vergisi mükellefleri, Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddeleri tarafından belirilmiştir. Bu maddelere göre; üzerinde vergi ödeme yükümlülüğü olan gerçek kişiler, vergi mükellefi olarak tanımlanır. Vergi mükellefleri, yalnızca kendilerine ait olan eşsiz bir vergi numarasına sahip olur. Vergi mükellefi olabilmek öncelikle Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’na başvurulması gereklidir.

On binlerce işletme sahibinin tercih ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nda göndereceğiniz e fatura ve e arşiv fatura için aylık 150/ yıllık 1800 kontöre kadar kullanım HEDİYE! Üstelik ücretsiz e-faturaya geçiş danışmanlığı ile yerinizden kalkmadan, 30 dakikadan daha az bir zamanda hızlı ve kolayca e-faturaya geçebilirsiniz. Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği Logo İşbaşı’nı 14 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz.

Gelir elde etmekte olan gerçek kişiler, elde ettikleri geliri belgelendirmek ve vergilendirebilmek için ilk olarak Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’na başvurarak vergi mükellefi olur. Vergi mükellefi olabilmek için çeşitli şartların yerine getirilmesi gerekir. Serbest olarak gelir elde eden serbest meslek erbapları ise serbest meslek mükellefiyeti kapsamındaki şartları yerine getirerek vergi mükellefiyetlerini başlatabilirler.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez