Kimler Gelir Vergisi Mükellefidir?

2024-03-13T11:30:42

Kimlerin Gelir Vergisi mükellefi olduğu, Vergi Usul Kanunu tarafından resmen tanımlanmıştır. Buna göre, üzerinde vergi ödeme yükümlülüğü bulunan gerçek kişiler vergi mükellefi olarak tanımlanır.

Her vergi mükellefinin, kendisine ait ve benzersiz bir vergi numarası
bulunur. Vergi mükellefi olabilmek için çeşitli işlemleri yerine getirmek
gereklidir. İş yaparak gelir elde etmekte olanlar, bu gelirlerini
belgelendirmek ve vergilendirebilmek için öncelikle Gelir İdaresi Başkanlığı
(GİB)’na başvurmalıdır. Vergi mükellefi olabilmek için, mükellef türüne göre
farklı gereklilikler ortaya çıkabilir. Bazı mükellef türleri için şirket veya
şahıs işletmesine sahip olmak, ticaret sicil kaydı yaptırmak gibi şartlar öne
sürülür. Serbest olarak gelir elde etmekte olan serbest meslek erbapları için
açılan serbest meslek mükellefiyeti ise daha farklı şartlara sahiptir. Gelir
elde etmekte olan kişi veya kurumlar, elde ettikleri gelirin türüne göre ilgili
mükellef grubuna mensup olmak üzere Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’na
başvurabilir.Başvuru öncesinde gelir gider takibi işlemlerinin sıkı tutulması önerilir.

Gelir Vergisi Nedir?

Gelir Vergisi, elde edilen pek çok farklı kazanç türü için Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ödenen bir vergi türüdür. Gelir vergileri, Vergi Usul Kanunu tarafından düzenlenmiştir. Gelir elde etmekte olan her yurttaş, gelirinin kanun çerçevesinde belirlenmiş ilgili oranı kadar olan kısmını vergilendirmekle mükelleftir.

Gelir vergisi, gelir elde etmekte olan gerçek kişilerin, elde ettikleri gelirler miktarı üzerinden devlet tarafından alınan bir vergi türüdür. Aynı zamanda gelir, gerçek kişi tarafından bir yıl içerisinde elde edilen kazanç ve iratların safi tutarını ifade eder. .  Gelir Vergisi kapsamında yer alan pek çok farklı gelir türü mevcuttur. Bu gelir türleri, Gelir Vergisi Kanunu kapsamında yasal bir çerçeve içerisinde yer alır. İlgili kanuna göre Gelir Vergisi kapsamında yer alan gelir türleri; muhtelif ticari kazançlar, zirai kazançlar, ücretler, serbest meslek işlerinden elde edilen kazançlar, gayrimenkul sermaye iratları, menkul sermaye iratları ve diğer kazançlar şeklinde sıralanabilir.

Tam Mükellef ve Dar Mükellef Nedir?

Gelir Vergisi mükellefleri; tam mükellef ve dar mükellef olmak üzere ayrılırlar. Tam mükellefler Gelir Vergisi Kanunu kapsamında yapılan tanım itibariyle; yurt içerisinde ikamet etmekte olan kişilerin yanı sıra yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına görev yapmakta olan kişilerden oluşur. Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında tam mükellefler, iş merkezi Türkiye Cumhuriyeti içerisinde olan mükelleflerden oluşur.

Tam mükellefe karşılık dar mükellefler ise; gene Gelir Vergisi Kanunu kapsamında yer alan ilgili maddelere göre, Türkiye Cumhuriyeti’nde ikamet etmiyor olup aynı zamanda 6 aydan daha az bir süre için Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunmuş kişilerdir. Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında yer alan tanıma göre ise; iş merkezi Türkiye Cumhuriyeti’nde olmayan mükellefler, dar mükellef olarak tanımlanır.

Kimler Gelir Vergisi Mükellefleridir?

Gelir Vergisi mükellefleri, Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddeleri tarafından belirilmiştir. Bu maddelere göre; üzerinde vergi ödeme yükümlülüğü olan gerçek kişiler, vergi mükellefi olarak tanımlanır. Vergi mükellefleri, yalnızca kendilerine ait olan eşsiz bir vergi numarasına sahip olur. Vergi mükellefi olabilmek öncelikle Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’na başvurulması gereklidir.

On binlerce işletme sahibinin tercih ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nda göndereceğiniz e fatura ve e arşiv fatura için aylık 175/ yıllık 2100 kontöre kadar kullanım HEDİYE! Üstelik ücretsiz e-faturaya geçiş danışmanlığı ile yerinizden kalkmadan, 15 dakikadan daha az bir zamanda hızlı ve kolayca e-faturaya geçebilirsiniz. Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği Logo İşbaşı’nı 14 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz.

Gelir elde etmekte olan gerçek kişiler, elde ettikleri geliri belgelendirmek ve vergilendirebilmek için ilk olarak Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’na başvurarak vergi mükellefi olur. Vergi mükellefi olabilmek için çeşitli şartların yerine getirilmesi gerekir. Serbest olarak gelir elde eden serbest meslek erbapları ise serbest meslek mükellefiyeti kapsamındaki şartları yerine getirerek vergi mükellefiyetlerini başlatabilirler.

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez