Gelir Vergisine Tabî Olan Kazançlar Nelerdir?

2022-07-06T11:20:38

Gelir Vergisi kapsamındaişlem gören pek çok kazanç türü bulunur. Bu kazançların, gerekli işlemlerinyapılarak vergilendirilmesi yasalar tarafından zorunlu tutulmuştur. Söz konusukazançların elde edilmesi ancak vergilendirilmemesi halinde, vergi kaçakçılığısuçlamasıyla karşı karşıya kalınma olasılığı vardır. Bu kazançlar yalnızca işyapma karşılığında değil aynı zamanda çeşitli iratlar vasıtasıyla da eldeediliyor olabilir. İrat, bir menkul veya gayrimenkulün kiraya verilmesi gibidurumlarda kazanç sağlayan mülk anlamına gelir. Bu bağlamda, kira gelirlerindenelde edilen kazançların da Gelir Vergisi kapsamında olduğu söylenebilir.

Gelir Vergisine tabi olankazançlar; bilumum ticari kazançlar, ücretler, serbest meslek icrasından eldeedilen kazançlar, zirai kazançlar, menkul sermayelerden elde edilen iratlar,gayrimenkul sermayelerden elde edilen iratlar ve bilumum diğer farklı kazançveya iratlar şeklinde sıralanabilir. Söz konusu kazanç türlerinin tamamı GelirVergisine tabidir. Bu kazançların elde edilmesinden sonra gereklifaturalandırma işlemlerinin yapılarak ilgili vergi beyannamesi zamanında vergibeyannamesi yapılması ve vergilerinin ödenmesi gerekir.

GelirVergisi Nedir?

Yıl boyunca yapılan işlerveya duran varlıklardan elde edilen gelirler üzerinden devlet tarafından GelirVergisi alınır. Gelir Vergisi, gerçek kişilerin, yani kurumlaşmamış kişilerinödediği bir vergi türüdür. Gelir Vergisinin hesaplanmasında etkili olan tümfaktörler, Gelir Vergisi Kanunu kapsamı altında belirlenmiştir. Gelir Vergisiödeyebilmek için öncelikle Gelir Vergisi Mükellefi olmak gerekir. Gelir Vergisimükellefi olabilmek için ise gerekli şartlara haiz olan kişilerin, Gelirİdaresi Başkanlığı (GİB)’na başvuru yapması gerekir. Türk vergi sistemidahilindeki uygulamalardan birisi olan Gelir Vergisi gerçek kişilerin yılboyunca elde ettiği kazanç üzerinden ödenir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

HangiKazançlar Gelir Vergisine Tabidir?

Gelir Vergisine tabi olan farklı kazanç çeşitleri bulunur. Bu kazanç çeşitleri, Gelir Vergisi Kanunu altında tanımlanmıştır. Öte yandan söz konusu kazançların, vergilendirilmesi gene ilgili kanun çerçevesinde mecburi kılınmıştır. Gelir Vergisine tabi olan kazançlar; bilumum ticari kazançlar, ücretler, serbest meslek icrasından elde edilen kazançlar, zirai kazançlar, menkul sermayelerden elde edilen iratlar, gayrimenkul sermayelerden elde edilen iratlar ve bilumum diğer farklı kazanç veya iratlar olarak ifade edilebilir. Bu kazanç türlerinin elde edilmesi sonrası mutlaka Gelir Vergisi ödemelerinin yapılması gerekir. Aksi halde işletme ön muhasebe sistemine girmeyen bu kalemler sebebiyle vergi kaçakçılığı suçlamasıyla karşı karşıya kalınabilir.

Ödenmesi gereken Gelir Vergisi miktarı; elde edilen kazancın gelir vergisinin yasalar tarafından belirlenmiş oranı ile çarpılarak elde edilir. Kazanç arttıkça, ödenecek vergi oranının da arttığının bilinmesi gerekir. Hangi kazanç türünün ne şekilde ve hangi oran ile vergilendirileceği hususu, her yıl Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilir. Gelir Vergisi, genel olarak iki taksit halinde ödenir. Bu taksitlerin ödenebilmesi için de daha önceki aylarda Gelir Vergisi Beyannamesi vermek gereklidir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun önerdiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile siz de e fatura ve e arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir ve saniyeler içinde gönderebilirsiniz. Oturduğunuz yerden 15 dakika gibi çok kısa bir sürede ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçebilir Yıllık 1800 e fatura kontör hediyesinden yararlanabilirsiniz.

KimlerGelir Vergisi Mükellefidir?

Gelir Vergisi Mükellefi olmanın, yasalar tarafından tanımlanmış bazı şartları bulunur. Bu şartlar; Gelir Vergisi Mükellefi olmak isteyen gerçek kişinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikametgâhı olması ve söz konusu gerçek kişinin bir takvim yılı boyunca en az 6 ay sürekli olarak Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunmuş olmasıdır. Dönemsel bazlı geçici işler kapsamında Türkiye Cumhuriyeti’nde gelen iş veya bilim insanlarının yanı sıra uzman, memur ve basın çalışanı gibi kişiler bu kategoriye dahil edilmezler. Şartları sağlayan kişiler, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’e başvurarak Gelir Vergisi Mükellefiyetlerini başlatabilirler. Gelir Vergisi Mükellefi olmak beraberinde bazı sorumlulukları da getirir. Gelir gider takibi başta olmak üzere bu sorumlulukların da düzenli olarak yerine getirilmesi ve Gelir Vergilerinin düzenli bir şekilde ödenmesi önemlidir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez