KDV 2 Nasıl Hesaplanır?

2024-07-02T13:26:24

KDV yani Katma Değer Vergisi günümüzde satışı yapılan her türlü üründen alınan bir vergidir. Tüketici satın aldığı ürünün toplam ücretini öder. Bu toplam ücretin içerisinde KDV de yer alır. KDV’nin oranı ürün gruplarına göre değişiklik gösterebilir. Türkiye’de %1, %10 ve %20 olmak üzere üç farklı KDV oranı uygulanır. Türkiye içerisinde gerçekleşen satın alımlarda KDV tahsilatı kolay bir şekilde halledilebilir. Fakat bazı sektörlerde ve bazı alım satım işlemlerinde KDV’yi tahsil etmek zor olabilir. Bu durumlarda KDV 2 adı verilen bir KDV çeşidi kullanılır.

KDV 2 Nedir?

KDV 2 en basit anlatımıyla KDV’nin tahsil edilemediği alanlarda kullanılan KDV çeşididir. Hem alıcının hem de satıcının Türkiye sınırları içerisinde bulunduğu alışveriş işlemlerinde KDV hızlı bir şekilde tahsil edilebilir. Fakat alıcı ya da satıcının yurt dışında olması durumunda KDV tahsil edilmesi farklı süreçlere tabidir. Yurt dışında olan taraf doğal olarak Türkiye’de vergi mükellefi olarak sayılmaz. Bu durum da söz konusu taraftan KDV’nin tahsil edilmesini imkânsız kılar. Örneğin ürünü satan firma yurt dışında, ürünü satın alan alıcı da Türkiye’de olduğunda, yurt dışındaki firma vergi mükellefi olmadığı için KDV ödeyemez ve bütün KDV alıcıya yüklenir. Bu durumda alıcı taraf KDV 2 Beyannamesi hazırlayarak bu durumu bildirir. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürürlüğe alınan KDV 2, alışveriş işlemlerinde yurt dışında olan taraftan da KDV alınabilmesini sağlar. KDV 2 sayesinde bir ürünün KDV’si tek bir tarafa yüklenmek yerine alıcı ve satıcı arasında belirli oranlarla paylaşılır.

KDV 2 Beyannamesi Nasıl Hazırlanır?

KDV 2 Beyannamesi hazırlayarak vergi yükünü azaltmak isteyen kişiler, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanmış olan Katma Değer Vergisi (KDV) formunu eksiksiz bir şekilde mavi ya da siyah tükenmez kalem ile doldurmalıdır. Söz konusu forma Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesinden Beyanname Formları & Bildirimler sayfasından ulaşılabilir. Bu form bağlı olunan vergi dairesinden de alınabilir. Ayrıca E-Beyanname yöntemi ile de hazırlanabilir. 

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

KDV 2 Beyannamesi Ne Zaman Ödenmeli?

KDV 2 Beyannamesi satın alım işlemi gerçekleştiği tarihten itibaren sonraki ayın 26’sına kadar teslim edilmeli ve aynı tarihe kadar ödemenin de yapılması gerekir.

KDV 2 Nasıl Hesaplanır?

KDV 2’nin nasıl hesaplandığı yaygın olarak merak edilir. KDV 2’nin hesaplanmasında standart KDV 1’de uygulanan süreçler uygulanır.  Tek fark vergi mükellefi olup KDV ödeyebilen taraf ve vergi mükellefi olmadığı için KDV’yi ödeyemeyen taraf arasında KDV tutarının paylaştırılmasıdır. KDV 2 hesaplanırken KDV tutarı %10-%90 oranlarında iki taraf arasında paylaştırılır. Bir taraf KDV’nin %10’unu öderken diğer taraf KDV’nin %90’ını öder. Satıcı olan taraf KDV’nin %10’unu öder. 100 TL ücreti olan ve KDV’si %20 olan bir ürün satan satıcı KDV’nin 1/10’unu yani %10’unu içeren bir fatura düzenler. %20 KDV’nin 10’da 1’i şeklinde toplam tutar 102 TL olur. Satıcı taraf alıcıdan 102 TL alır, bunun 100 TL’si gelir, 2 TL’si ise KDV’dir.

Satıcı taraftan farklı olarak alıcı taraf KDV’nin %90’ını ödemekle yükümlüdür. Alıcının satın aldığı 100 TL’lik ve %20 oranında KDV’ye tabi tutulan bir bir mal için toplam fiyat 120 TL’dir. Alıcı taraf 20 TL’nin 9/10’unu yani 10’da 9’unu ödemekle yükümlüdür. Bu örnekte bu tutar 18 TL’ye tekabül eder. Alıcı toplamda 118 TL ödemiş olur. Bunun 18 TL’si vergidir. Alıcının ödediği 18 TL vergiye satıcının ödediği 2 TL eklenince toplamda 20 TL vergi ödenmiş olur, bu da ürüne yansıtılan %20 verginin taraflar arasında paylaştırılarak tahsil edildiğini gösterir.

KDV 2 Beyannamesi Nasıl Düzenlenmelidir?

KDV 2 Beyannamesi 3 farklı yoldan düzenlenebilir. Beyannameler e-Beyanname olarak internet üzerinden, bağlı olunan vergi dairesi aracılığıyla ya da posta yöntemiyle düzenlenebilir. Beyannamede alıcı ve satıcı tarafa ait bilgiler verilir. Bu bilgilerin eksiksiz ve doğru olması önem taşır. Yapılan satış işlemine dair detaylar da ayrıntılı bir şekilde eklenir. Bu noktadan sonra düzenlenmesi tamamlanan KDV 2 Beyannamesi vergi dairesinden, posta yoluyla ya da internet üzerinden teslim edilebilir.

İşletmeler için karşılaşacakları herhangi bir olumsuz durumu önlemek için gelir gider takibi yapmak oldukça önemlidir. Ön muhasebenin önemli bir parçası olan gelir gider takibi şirketin tüm girdi ve çıktılarının düzenli bir şekilde tutulmasına yardımcı olur. Kullanımı oldukça basit olan Ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile işletmeniz için gerekli olan tüm muhasebe işlemlerinizi yaparken aynı zamanda e fatura ve e arşiv faturalarınızı da saniyeler içinde kesersiniz!

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

KDV’den Matrah Hesaplama

E-Ticaret Yapanların Ödemesi Gereken Vergiler Nelerdir?

Vergi Çarpanı Nedir?

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez