İrsaliyeli Fatura Nedir, Ne İşe Yarar?

2024-03-08T11:43:04

Ticari sahada taraflar arasında düzenlenen belgeler sürecin sorunsuz bir şekilde ilerleyebilmesini sağlar. Alışveriş işlemlerinde her iki tarafın da istediğini alabilmesi ve sürecin tamamlanabilmesi için irsaliye ve fatura gibi belgelerin düzenlenmesi gerekir. Kimi zaman taraflar bu belgeleri teker teker düzenlemek yerine bir arada tek bir belgede düzenlemek ister. İrsaliyeli fatura gibi birleşmiş belgeler de bu noktada sürece dahil olur.

İrsaliye Fatura Nedir?

İrsaliyeli fatura en basit anlatımıyla sevk irsaliyesi belgesini de içerisinde barındıran faturadır. Alışveriş işlemlerinde sevk irsaliyesi ve fatura olarak 2 farklı belgenin düzenlenmesi gerekir. İrsaliyeli fatura bu iki belgenin birleşmiş versiyonudur. Sevk irsaliyesi belgesinde satışı yapılan malın alıcı tarafa ne zaman teslim edileceği, hangi adrese teslim edileceği bilgisi yer alır. Fatura belgesinde ise malın tutarı, adedi ve niteliği cinsinden bilgiler yer alır. İrsaliyeli faturada bütün bu bilgiler tek seferde yer alır.

İrsaliye Fatura Ne İşe Yarar?

İrsaliyeli fatura düzenlemek iki farklı belgenin tek seferde düzenlenmesine olanak tanıyarak zamandan ve maliyetten tasarruf sağlar. Normal şartlarda fatura düzenlendikten sonra 7 gün içerisinde sevk irsaliyesi de düzenlenmeli ve malın teslimi sağlanmalıdır. İrsaliyeli fatura düzenlendiğinde bu 7 günlük süre imkanından vazgeçilmiş olur ve fatura malın teslimi sırasında düzenlenir.

İrsaliye Neden Kesilir?

Satışı yapılan malın teslimi sırasında fatura kesilmek istenen durumlarda irsaliyeli fatura kullanılır. İrsaliyeli fatura sayesinde alışveriş süreci daha basit bir şekilde kısa sürede gerçekleşir.

İrsaliyeli Fatura Nasıl Düzenlenir?

İrsaliyeli faturanın düzenlenmesi için gerekli bilgilerin eklenmesi gerekir. İrsaliyeli fatura normal faturadan farklıdır ve daha fazla bilgi içerir. Şu bilgiler eklenerek irsaliyeli fatura düzenlenebilir:

● Faturayı düzenleyen tarafın adı, soyadı, ticari unvanı, bağlı olduğu vergi dairesi, hesap numarası ve iş adresi

● Faturanın düzenlendiği tarafın adı, adresi, vergi numarası, dairesi, ticari unvanı

● İrsaliyeli faturanın sıra ve seri numarası

● Faturanın irsaliyeli fatura olduğunu belirten ibare ● Faturanın kesildiği tarih ve saat

● Faturanın fiziksel olarak teslim edileceği tarih

● Satışı yapılan mal ya da hizmetin cinsi, tutarı, toplam fiyatı

● Satılan malın kime ve nereye gönderileceği

● Faturayı düzenleyen kişinin imzası

● Satışı yapılan mala yansıtılan KDV dilimi ve tutarı

● Maliye Bakanlığı’na ait klişe ya da noter tasdiki

● İrsaliyeli faturanın basıldığı yere ait bilgiler.

İrsaliyeli Fatura Kaç Nüsha Olmak Zorundadır?

İrsaliyeli fatura 3 nüsha şeklinde düzenlenmelidir. Normal fatura iki nüsha şeklinde düzenlenir. Bu nüshalardan birisi alıcı birisi de satıcı tarafta bulunur. İrsaliyeli faturanın 3 nüshasından birisi alıcıda, birisi satıcıda birisi de taşıyıcı firmada bulunmalıdır. 3 nüshası olmayan irsaliyeli faturalar geçersiz sayılır.

İrsaliyeli Fatura Normal Fatura Yerine Geçer Mi?

İrsaliyeli fatura normal fatura yerine kullanılabilir. İrsaliyeli fatura da normal bir faturada yer alan bilgileri içerir, ekstra olarak malın teslim edileceği tarihe ve adrese ait bilgilere de yer verir. İrsaliyeli fatura resmi olarak normal bir fatura niteliğinde kullanılabilir.

İrsaliyeli Fatura ile Fatura Arasındaki Fark Nedir?

İrsaliyeli fatura ve normal fatura belgelerinin arasındaki en büyük fark sundukları bilgilerdir. Fatura belgesi satışı yapılan malın cinsini, fiyatını, toplam tutarını gösterir. İrsaliyeli fatura da bütün bu bilgileri içerir, aynı zamanda malın alıcı tarafa teslim edileceği tarihi ve adresi de belirtir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

İrsaliye Fatura Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

İrsaliyeli fatura düzenlemek zorunlu mudur?

İrsaliyeli fatura düzenlemek zorunlu değildir. İstenildiği takdirde sevk irsaliyesi ve fatura belgesi ayrı olarak düzenlenebilir.

İrsaliyeli fatura normal fatura yerine geçer mi?

Her irsaliyeli fatura normal fatura yerine geçer. Fakat her fatura irsaliyeli fatura yerine geçmez. Sevk irsaliyesi belgesi ne irsaliyeli fatura ne de normal fatura yerine geçer.

İrsaliyeli faturanın normal faturadan farkı nedir?

İrsaliyeli fatura satılan mala, teslim tarihine, adresine dair bilgiler içerir. Normal fatura sadece mala dair bilgiler içerir.

İrsaliye No ve Fatura No Aynı Mı?

İrsaliye no faturanın seri numarası niteliğindedir. Fatura no ise sıra numarasını belirtir ve faturaların işlem önceliğini gösterir.

Her Faturaya İrsaliye Kesilir mi?

Herhangi bir fatura için irsaliye kesilebilir. Bunun yapılabilmesi için fatura ‘İrsaliye yerine geçer.’ ibaresinin eklenmesi gerekir. Bu işlemle beraber 7 günlük irsaliye hakkı ortadan kalkar.

Fatura Üzerinde İrsaliye Numarası Zorunlu Mu?

Sevk irsaliyesi belgesinin üzerinde irsaliye numarasının bulunması zorunludur. İrsaliyeli fatura belgelerinde de irsaliye numarasının eklenmesi gereklidir. Aksi takdirde fatura işleme alınamaz.

İrsaliye Kesildikten Sonra Fatura Kaç Gün İçinde Kesilir?

Sevk irsaliyesi belgesi oluşturulduktan sonra en geç 7 gün içerisinde faturanın düzenlenmesi gerekir. Bu durum 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 231. maddesinin 5. bendi ile kesinlik kazanmıştır.

İrsaliye Tarihi Ne Demek?

İrsaliye tarihi teslim tarihi anlamındadır. Sevk irsaliyesi belgesinin üzerinde yer alan irsaliye tarihi satışı yapılan malın ne zaman alıcısına teslim edileceğini belirtir.

İrsaliye Tarihi Sevk Tarihinden Önce Olur Mu?

Sevk tarihi irsaliye tarihinden önce olamaz. Teslim tarihi belirlenmemiş bir malın teslim edildiğini niteleyen bir belgenin oluşturulması mümkün değildir.

İrsaliye Tarihi ile Fiili Sevk Tarihi Arasında Kaç Gün Olabilir?

İrsaliye düzenlendikten sonra fiili sevk en fazla 7 gün içerisinde yapılmalıdır. Bu sürenin aşılması faturanın geçerliliğini yitirmesine yol açar.

Bir İrsaliyeye Birden Fazla Fatura Kesilir Mi?

Bir irsaliye için birden fazla fatura kesilemez. İki irsaliye tek faturada birleştirilebilir.

İrsaliye Faturadan Sonra Düzenlenir Mi?

İrsaliyeden önce fatura düzenleyen taraf henüz teslim almadığı malın vergisini üstlenmiş olur. Faturadan sonra irsaliye düzenlenebilir fakat teslim tarihinin faturada detaylı belirtilmesi gerekir.

İrsaliye Yerine Geçer Ne Demek?

İrsaliye yerine geçer cümlesi faturaların irsaliye belgesi olarak geçmesini sağlayan bir ibaredir. Bu ibare sayesinde faturalar sevk irsaliyesi niteliği taşımaya başlar.

On binlerce işletme sahibinin tercih ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nda göndereceğiniz e fatura ve e arşiv faturalar için aylık 15/ yıllık 2100 kontöre kadar HEDİYE! Üstelik ücretsiz e-faturaya geçiş danışmanlığı ile yerinizden kalkmadan, 15 dakikada hızlı ve kolayca e-faturaya geçebilirsiniz. Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği Logo İşbaşı’nı 14 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez