İrsaliyeli Fatura Nedir? Nasıl Düzenlenir?

2022-04-21T15:05:18

İrsaliyeli fatura, malın satış sonrası sevkiesnasında faturanın da gönderilmesi durumunda, bu belgeleri ayrı ayrı hazırlamazahmetinden kurtaran bir fatura türüdür. Sevk irsaliyesi ve normal faturadanküçük farklılıklar içeren irsaliyeli fatura, satıcıya pratik bir çözüm sunarkenmaliyeti de azaltan bir etkiye sahiptir. Peki, irsaliyeli fatura nedir ve nasıldüzenlenir? Ayrıntıları yazımızda bulabilirsiniz.

İrsaliyeli Fatura Nedir, Ne İşe Yarar?

Genel uygulama itibarı ile sevk irsaliyesi vefatura, satıcı firmanın ayrı ayrı hazırladığı belgelerdir. Ancak kimidurumlarda bu iki belge bir arada hazırlanır. Bu iki belgenin birliktehazırlanmasına ihtiyaç duyulduğu hallerde karşınıza sevk irsaliyeli faturaçıkar. Bu belgede, hem faturada bulunması gereken bilgiler hem de sevkirsaliyesinde yer alan bilgiler bulunur. İrsaliyeli fatura, sevk irsaliyesi vefaturanın aynı anda kesilmesi gereken durumlarda ayrı ayrı işlem yapılmasızahmetini ortadan kaldırır. Böylece hazırlanan irsaliyeli fatura ile farklı ikibelge yerine tek bir belge oluşturularak zamandan, kâğıttan ve mürekkeptentasarruf sağlanabilir.

İrsaliyeli Fatura Nasıl Düzenlenir?

İrsaliyeli fatura düzenlemeesnasında bulunması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • Maliye Bakanlığı klişesi ya da noter tasdiki,
 • Hazırlanan faturanın irsaliyeli olduğuna dair ibare,
 • Malın ya da hizmetin miktarı, cinsi, tutarı ya da fiyatı,
 • İrsaliyeli faturayı düzenleyen şahsın adı, ticari unvanı, iş adresi, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarası,
 • Malın kime ve nereye gönderildiği,
 • Müşterinin adı, adresi, ticari unvanı, varsa vergi dairesi ve hesap numarası,
 • İrsaliyeli faturaya ait müteselsil sıra ve seri numarası,
 • İrsaliyeli faturanın düzenlendiği saat ve tarih,
 • İrsaliyeli faturayı düzenleyen şahsın imzası,
 • İrsaliyeli faturanın basıldığı matbaa ile ilgili bilgiler,
 • Katma Değer Vergisi oranı ve tutarı bilgileri bulunmalıdır.

İrsaliyeli Fatura Normal Fatura Yerine Geçer mi?

İrsaliyeli fatura, normal faturada bulunmasıgereken bilgileri içeren bir fatura türüdür. Bunun yanında sevk irsaliyesindebulunması gereken bilgileri ve birtakım ibareleri de içererek normal faturadandaha zengin bir içerik barındırır. Bu sebeple, irsaliyeli fatura normal faturaözelliğini de barındırmış olur.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

İrsaliyeli Fatura Kaç Nüsha Olmak Zorundadır?

İrsaliyeli fatura düzenlerken bilgilerin eksiksizoluşuna dikkat edilmesi gerektiği kadar düzenine de özen gösterilmesi gerekir.İrsaliyeli fatura mutlaka en az 3 nüsha halinde düzenlenmelidir. Eğerdüzenleyen kişi 3 nüshadan az olacak şekilde düzenleme yapar ise irsaliyelifatura hiç düzenlenmemiş sayılır.

İrsaliyeli faturanın iki nüshası malı taşıyanaraçta bulundurulmalıdır. Gerekli denetimler yapılırken bu iki nüsha ibraz edilir.Denetimden sorumlu eleman, faturanın kendisine ibraz edilen bir nüshasınaadını, soyadını, unvanını yazıp tarihi de ekledikten sonra mühürleyipimzalayarak ilgili kişilere iade eder. Diğer nüshası ise Maliye BakanlığıGelirler Genel Müdürlüğü Vergi İstihbarat Şubesi’ne gönderilmek içindefterdarlığa tevdi edilir.

İrsaliyeli faturada bulunması gereken bilgiler tamve doğru şekilde bulunmadığı takdirde irsaliyeli fatura hiç oluşturulmamışsayılacaktır.

İrsaliyeli Fatura ile Fatura Arasındaki Fark Nedir?

İrsaliyeli fatura, normal fatura ile sevkirsaliyesi belgelerinin birleşiminden oluşan ve mali değere sahip olan tek birbelgedir. Fatura ve irsaliye için geçerli olan tüm özellikler irsaliyelifaturalarda da bulunur. Ancak, şekilsel birtakım farklar bulunabilir. Bufarklar aşağıdaki gibidir:

 • İrsaliyeli faturanın üzerinde ”İrsaliyeli Fatura” ibaresi bulunur. Normal faturada böyle bir ibare mevcut değildir.
 • İrsaliyeli faturada Maliye Bakanlığı klişesi ya da noter tasdiki bulunur.
 • Normal fatura en az iki nüsha halinde kesilmek zorundadır. Ancak, irsaliyeli fatura en az üç nüsha olarak kesilmelidir, aksi takdirde o fatura düzenlenmemiş sayılır.
 • İrsaliyeli faturada malın nereye ve kime gönderildiği bilgileri de yer alırken normal faturada sevk bilgileri yer almaz.

On binlerce işletme sahibinin tercihettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nda göndereceğiniz e fatura ve e arşiv faturalar için aylık 100/ yıllık 1200 kontöre kadar HEDİYE!Üstelik ücretsiz e-faturaya geçiş danışmanlığı ile yerinizden kalkmadan, 30dakikadan daha az bir zamanda hızlı ve kolayca e-faturaya geçebilirsiniz.Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği Logo İşbaşı’nı 14 gün boyunca ücretsizdeneyebilirsiniz.

İrsaliyeli Fatura ile Sevk İrsaliyesi Arasındaki Fark Nedir?

Satılan bir ürünün faturası ile birliktemüşteriye ulaştırılması halinde irsaliye ve faturayı ayrı ayrı kesmek yerineirsaliyeli fatura kesilebilir. Ancak, satılan ürünler ile ilgili fatura aylıkkesilirken, ürün müşteriye daha sık gönderiliyorsa malın gönderimiesnasında sevk irsaliyesi bulundurulmalıdır.

Sevk irsaliyesi tek başına fatura yerine kullanılamaz. Üretilen malın satışı yapıldıktan sonra o malın gerekli adrese teslimatının yapılması için sevk irsaliyesi düzenlenir. Sevk irsaliyesi, malı depodan çıkartmak ve malın gereken yere ulaştığını ispatlamak amacı ile düzenlenen bir belgedir. İrsaliyeli fatura ise sevk irsaliyesi ve normal faturanın tüm özelliklerini içeren bir belgedir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan onbinlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez