İnternet Vergi Dairesi Nedir? Nasıl Kullanılır?

2024-03-08T12:07:08

Teknoloji gelişip yaygınlaştıkça maliye işlemleri de bu alana evrilir. Günümüzde resmi kurumlar da dahil olmak üzere birçok işlem internet üzerinden yapılır. Hem resmi hem özel kurumlar kurdukları platformlarla işlem yapmayı kolaylaştırır. İnternete ulaşımın olduğu her yerden vergi işlemlerinin yapılabilmesini sağlayan İnternet Vergi Dairesi de bu platformlardan birisidir.

İnternet Vergi Dairesi Nedir?

İnternet Vergi Dairesi fiziksel vergi dairesi şubelerinden yapılabilen birçok işlemi internet üzerinden yapabilmeyi mümkün kılan bir platformdur. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yönetilir. Sadece kayıt olup üyelik alan gerçek ya da tüzel kişiler kullanabilir. İnternet Vergi Dairesi’nin en temel amacı işlemleri internet üzerinden gerçekleştirebilmeye zemin hazırlayarak vergi dairesi şubelerindeki iş yükünü azaltmaktır. İnternet Vergi Dairesi üzerinden yapılabilecek işlemlere vergi borcu sorgulama ve ödeme örnek olarak verilebilir.

İnternet Vergi Dairesi’nde Hangi İşlemler Yapılır?

İnternet Vergi Dairesi’ne giriş için kullanılan yöntem yapılabilecek işlemleri belirler. Bu platforma e-Devlet ile T.C. kimlik numarası ile ya da kullanıcı kodu ve şifre ile giriş yapılabilir. e-Devlet ile yapılan girişlerde şu işlemler gerçekleştirilebilir:

● Vergi borcu sorgulama ve ödeme

● Vergi ihbar işlemleri

● Motorlu taşıtlar

● Kira beyannamesi

T.C. kimlik numarası ile yapılan girişlerde şu işlemler gerçekleştirilebilir:

● Vergi borcu ödeme ve sorgulama

● Vergi ihbar işlemleri

● Kira beyannamesi

● Motorlu taşıtlara ait vergi işlemleri

Kullanıcı kodu ve şifre ile İnternet Vergi Dairesi’ne giriş yapmak en çok işlem hakkı tanıyan yöntemdir. Bu girişle şu işlemler yapılabilir:

● Vergi sorgulamaları

● Bilgi giriş ve kayıtları

● Dilekçe işlemleri

● KDV iade talep listelerini gönderme

● Gelir ve Kurumlar vergisinin iade talebi kılavuzu (GEKSİS)

İnternet Vergi Dairesi’nde Neler Sorgulanabilir?

İnternet Vergi Dairesi üzerinden şu sorgulamalar yapılabilir:

● Vergi ödeme planları ve taksitleri

● Giriş yapan kişiye ait yurt dışı çıkış yasağı bilgileri

● Giriş yapan kişiye ait kimlik bilgileri

● 2000 yılından sonra yapılan tahsilat, tahakkuk, vadesi gelen ya da gelmeyen borçların bilgileri

● Gümrük çıkış beyannamelerinin tescil numarası, gümrük idaresi ve kapanma tarihi bilgileri

● İşlenmemiş ödemeler ve kayıtlar

● İkmalen veya re’sen tarh edilen verilere dair bilgiler

İnternet Vergi Dairesi Nasıl Kullanılır?

İnternet Vergi Dairesi platformunu kullanıp işlem yapabilmek için ilk etapta kayıt olunması gerekir. Kayıt olduktan sonra T.C. kimlik numarası, e-Devlet ya da kullanıcı kodu ve şifre ile giriş yapılabilir. e-Devlet üzerinden İnternet Vergi Dairesi’ni kullanabilmek için arama kısmına ‘İnternet Vergi Dairesi’ yazmak yeterlidir. T.C. kimlik numarası ile kullanıcı kodu ve şifre yöntemiyle giriş yapmak için ise intvrg.gib.gov.tr adresi kullanılabilir.

İnternet Vergi Dairesi Kullanıcı Kodu ve Şifresi Nasıl Alınır?

İnternet Vergi Dairesi girişinde kullanılan kullanıcı kodu ve şifrenin alınması kişinin durumuna göre değişir. Tüzel ve gerçek kişiler için başvuru süreci farklıdır. Gerçek kişiler için kullanıcı kodu ve şifre şu şekilde alınır:

● İnternet Vergi Dairesi web sitesinde yer alan ‘İnternet Vergi Dairesi Talep Bildirimi (Gerçek Kişiler İçin)’ isimli form doldurulur ve beyan metni imzalanır.

● Doldurulan form vergi dairesine iletilir. Kişinin kendisi teslim edemeyecek durumda ise noterde verilmiş vekâletname ile yetkilendirilmiş kişiler aracılığıyla teslim edilebilir.

● Kişinin mükellefiyeti varsa bağlı olduğu vergi dairesine, mükellefiyeti yok ise herhangi bir vergi dairesine bu form iletilmelidir.

● Form iletildikten sonra vergi dairesinde bilgilerin doğruluğu teyit edilir. Bir uyuşmazlığın olmadığı durumlarda başvuru onaylanır. Kullanıcı kodu ve şifre kişiye kapalı bir zarf içerisinde teslim edilir.

Tüzel kişiler şu şekilde İnternet Vergi Dairesi için kullanıcı kodu ve şifre alabilir:

● İnternet Vergi Dairesi’ne ait internet sitesinde yer alan ‘İnternet Vergi Dairesi Talep Bildirimi (Tüzel Kişiler ve Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekküller İçin)’ isimli form doldurulur ve beyan metni imzalanır.

● Kanuni temsilci ya da idareci bu formu vergi dairesine iletir. İnternet Vergi Dairesi ile ilgili işlemleri yapabilmek için noterde verilen vekâletname ile yetkilendirilmiş kişiler de formu vergi dairesine iletebilir.

● Tüzel kişinin mükellefiyeti var ise form bağlı olunan vergi dairesine iletilir. Tüzel kişiliği olmayan teşekküller ise kanuni ya da iş merkezinin bulunduğu yerin vergi dairesine formu iletmelidir.

● Form iletildikten sonra işleme alınır ve başvuru değerlendirilir. Yine kullanıcı kodu ve şifre kapalı zarf içerisinde iletilir.

Aynı zamanda e-Devlet şifresiyle de İnternet Vergi Dairesi kaydı yapılabilir. Adımlar şu şekildedir:

● İnternet Vergi Dairesi web sitesi ya da uygulaması üzerinden ‘e-Devlet ile Kayıt Ol’ seçeneğine tıklanır.

● Gerçek kişiler beliren ekranda T.C. kimlik numarası ve şifresi ile e-Devlet sistemine giriş yapmalıdır. Tüzel kişiler ise kanuni temsilci ya da idarenin T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapılır.

● Girilen bilgilerin doğruluğu sistem tarafından teyit edilir. Bir uyuşmazlığın olmaması durumunda kullanıcı İnternet Vergi Dairesi’ne yönlendirilir.

● Beliren ekranda istenilen bilgiler eksiksiz şekilde doldurulur. İnternet Vergi Dairesi’ne giriş için kullanılacak olan şifre bu ekranda belirlenir.

● Şifre belirlendikten sonra sistem tarafından bir kullanıcı kodu oluşturulur. Bu şekilde kayıt işlemi tamamlanır.

On binlerce işletme sahibinin tercih ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nda göndereceğiniz e fatura ve e arşiv faturalar için aylık 175/ yıllık 2100 kontöre kadar HEDİYE! Üstelik ücretsiz e-faturaya geçiş danışmanlığı ile yerinizden kalkmadan, 15 dakika gibi bir zamanda hızlı ve kolayca e-faturaya geçebilirsiniz. Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği Logo İşbaşı’nı 14 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

İnternet Vergi Dairesi Şifresi Nasıl Değiştirilir?

İnternet Vergi Dairesi platformuna giriş için kullanılan şifrenin değiştirilmesi için vergi dairesi şubelerine başvurmak gerekir. Yeni şifre kapalı zarf içerisinde teslim edilir. İnternet Vergi Dairesi platformunda her kullanıcı için varsayılan şifre ‘maliye’ şeklindedir.

İnteraktif Vergi Dairesi Ne Demek?

İnteraktif Vergi Dairesi kullanımda olan İnternet Vergi Dairesi’nin bir versiyonudur. İnteraktif Vergi Dairesi’nde daha fazla işlem yapılabilir. Arayüzün daha kullanıcı dostu olması ve iş yükünün azalması açısından kullanıma sunulmuştur. Girişi için T.C. kimlik numarası, vergi numarası ya da İnternet Vergi Dairesi girişlerinde kullanılan kullanıcı kodu ve şifre gereklidir.

İnternet Vergi Dairesi ile İnteraktif Vergi Dairesi Arasındaki Fark Nedir?

İnteraktif Vergi Dairesi’nin İnternet Vergi Dairesi’nden en büyük farkı işlem sayısıdır. İnteraktif Vergi Dairesi’nde daha fazla işlem yapılır. İnteraktif Vergi Dairesi’nin kullanıcı arayüzü daha hızlı ve kolay işlem yapma imkanı sunar.

İnternet Vergi Dairesi’nden Vergi Levhası Nasıl Alınır?

İnternet Vergi Dairesi’nden alınan vergi levhasına e-Vergi Levhası adı verilir.

e-Vergi Levhası şu şekilde alınabilir:

● GİB’e ait web sitesi üzerinden İnternet Vergi Dairesi ya da İnteraktif Vergi Dairesi bölümü seçilir.

● Gerekli bilgilerle giriş yapılır.

● Sorgulamalar kısmından ‘e-Vergi Levhası Oluştur’ seçeneğine tıklanır.

● Kullanıcının bütün vergi levhaları ve onay kodları belirir. Vergi levhası oluşturulmak istenen sene seçilir.

● e-Vergi Levhası bu şekilde oluşturulabilir. Bu belge indirilebilir ve yazdırılabilir.

İnternet Vergi Dairesi Ödeme Bilgisi Sorgulama, Vergi Borcu Sorgulama Nasıl Yapılır?

● İnternet Vergi Dairesi sistemine giriş yapılır.

● Yan kısımda yer alan ‘Hızlı Ödeme’ bölümünden herhangi bir sorgulama yapılabilir ve ödemeler görüntülenebilir.

Aynı zamanda şu şekilde de vergi ödeme bilgisi sorgulanabilir:

● İnternet Vergi Dairesi web sitesinde yer alan ‘Borç Bilgilendirme Sistemi’ butonu tıklanır ve istenen bilgilerle giriş yapılır.

● Beliren ekranda kullanıcıya ait vergi borçları ve detayları görüntülenebilir.

İnternet Vergi Dairesi Borç Ödeme Nasıl Yapılır?

İnternet Vergi Dairesi üzerinden borç ödemeleri kolaylıkla yapılabilir. Adımlar şu şekildedir:

● İnternet Vergi Dairesi web sitesi üzerinden ‘T.C. kimlik numarası ile yapılan işlemler’ kısmına tıklanır.

İstenilen bilgiler girildikten sonra kullanıcıya ait borçlar görüntülenir.

● İnternet Vergi Dairesi üzerinden borçlar havale yoluyla ödenebilir. Aynı zamanda intvrg.gib.gov.tr adresinde yer alan ‘Bilgilendirme ve Ödeme’ butonu da kullanıcıyı borç ödeme sayfasına yönlendirir.

İnternet Vergi Dairesi Adres Değişikliği Nasıl Yapılır?

Adres değişikliği İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılabilir. Eskiden İnternet Vergi Dairesi üzerinden yapılan adres değişikliği bildirimi günümüzde İnteraktif Vergi Dairesi web sitesinden yapılır.

● İnteraktif Vergi Dairesi’ne giriş yapılır.

● Sağ taraftaki kısımdan ‘İşlemi Başlat’ seçilir, açılan listeden ‘Mükellefiyet İşlemleri’, sonrasında da ‘İş Yeri Değişikliği Bildirimi’ seçilir.

● Beliren ekranda gerekli alanlar doldurularak sonraki sayfalara geçilir. Bu aşamada bilgilerin eksiksiz doldurulması önem taşır.

● Bilgiler doldurduktan sonra kayıt aşamasına geçilir. Kullanıcıya gönderilen SMS’te yer alan kod girilir ve ‘Kaydet’ tuşuna tıklanır. Bu şekilde işlem tamamlanmış olur.

İnternet Vergi Dairesi Beyanname Sorgulama Nasıl Yapılır?

İnternet Vergi Dairesi üzerinden oluşturulan beyannamelere e-Beyanname adı verilir. e-Beyanname sorgulaması yapabilmek için İnternet Vergi Dairesi’ne şifre ile giriş yapmak gerekir. Giriş yaptıktan sonra ekranda şifreli giriş için tanınan işlem yetkileri arasından ‘Sorgulama’ kısmı seçilir ve istenilen bilgilere göre beyanname sorgulama ekranı belirir.

İnternet Vergi Dairesi Beyanname İptali Nasıl Yapılır?

Beyannamenin iptal edilmesi için İnteraktif Vergi Dairesi kullanılır. intvd.gib.gov.tr adresi üzerinden ‘Onay Bekleyen Beyanname/Bildirim’ seçeneğine tıklanır. Beliren sayfada ‘Özel İşlemler’ butonu seçilir. Görüntülenen menüye gerekli bilgiler girildikten sonra beyanname iptal edilebilir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Geçici Vergi Nedir? Nasıl Hesaplanır?
Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır?
Vergi Levhası Nedir ve Nasıl Alınır?
14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez