İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir? İnsan Yönetimi Neden Önemlidir?

2024-05-08T13:13:07

Her ölçekten oluşumun verimli düzeyde faaliyet gösterebilmesi için kaynaklarını değerlendirmesi gerekir. Oluşumların büyüme gösterebilmesi için önem taşıyan insan kaynakları birimi birçok görevi üstlenerek kaynakların doğru yönlendirilmesini sağlar.

İnsan Kaynaklarının Görevleri Nelerdir?

İnsan kaynakları biriminin başlıca görevleri şunlardır:

● İşe alım süreçlerini yönetmek, oluşumun ihtiyacına göre çalışan alımı yapmak.

● Oluşumun faaliyetlerinde sekteye yol açan çalışanları işten çıkarmak.

● Çalışanların kapasitelerini, verimini, performansını artıracak girişimleri mümkün kılmak.

● Oluşumun hedeflerini göz önüne alarak çalışanların ihtiyaçlarına göre değişiklikler yapmak.

● Çalışanların alacağı ücreti belirlemede bir rota çizmek.

● Çalışan ve oluşum arasında danışman görevi görmek.

● Gerekli durumlarda çalışanlara eğitim ve geliştirme olanakları sunmak.

İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?

İnsan kaynakları birimi bir oluşumun sahip olduğu iş gücünün yönetilmesi ve yönlendirilmesi görevlerini üstlenen birime verilen isimdir. Bu birim sayesinde çalışanların oluşumun ihtiyacına göre değerlendirilmesi, işe alınması, çıkarılması, şartlarının değiştirilmesi ve geliştirilmesi sağlanır. Oluşum bünyesinde bulunan insan kaynağını yönetebilmek her ölçekten oluşum için kritik konumdadır.

İnsan Kaynakları Yöneticisinin Görevleri Nelerdir?

İnsan kaynakları yöneticisinin en temel görevi işe alım süreçlerini denetlemek ve oluşumun ihtiyaçlarına göre geliştirmektir. İnsan kaynakları yöneticisi çalışan ihtiyaçlarını oluşumun hedefleri ile birleştirerek gerekli prosedürleri düzenler ve planlar geliştirir. İnsan kaynakları yöneticisinin birçok görevi bulunur. Bu görevlerden bazıları şu şekildedir:

● İnsan kaynakları biriminin izleyeceği stratejileri belirlemek,

● İnsan kaynakları departmanının faaliyetlerini kayıtlar aracılığıyla analiz etmek ve denetlemek,

● Ödeme sistemini analiz etmek, sorunları gerekli departmanlara bildirmek,

● İşe alım ve işten çıkarma süreçlerini yönetmek,

● Maaş bütçesini denetlemek,

● İşe alınan personelin oluşuma adapte olmasını sağlayacak oryantasyon faaliyetlerini mümkün kılmak.

İnsan Kaynakları Yönetiminin Özellikleri Nelerdir?

İnsan kaynakları yönetiminin başlıca özellikleri şunlardır:

● Oluşumun büyüme elde edebilmesi için kritik rol oynayarak insan kaynağının değerlendirilmesine zemin hazırlar,

● Modern ve esnek çözümlerle çalışan ile oluşum arasındaki ilişkiyi sorunsuz ve verimli bir alışveriş hedefiyle iyileştirir,

● Oluşumun ve çalışanın çıkarını göz önüne alarak insan kaynağını değerlendirir, analiz eder ve denetler.

İnsan Kaynakları Yönetiminin Tarihi ve Gelişimi

İnsan kaynakları yönetimi sanayi devrimiyle birlikte iş sahasında yerini alır. Bireyselliğin azaldığı ve kurumsallaşmanın arttığı bu dönemde insan iş gücünün yönetilmesi oluşumlar için kritik önem kazanır. Sanayi devrimiyle birlikte sürece dahil olan makineler sayesinde insan iş gücüne olan ihtiyacın azaldığı düşünülür, fakat insan gücüne olan ihtiyaç tam tersi düzeyde hızla artmıştır. Günümüzde de buna benzer bir senaryo yapay zeka ve robotlar için söylenir. Fakat sanayi devriminin insan kaynakları yönetimine olan ihtiyacı artırdığı gibi yapay zeka ve robotların da bu ihtiyacı azaltmayacağı öngörülebilir. Yıllar ilerledikçe insan kaynakları yönetiminin kapsamı değişir ve genişler. ABD’de ilk ortaya çıktığında kimin işe girip kimin girmeyeceğine karar veren insan kaynakları yönetimi günümüzde çalışanların alacakları maaştan çalışma koşullarına kadar birçok konuda söz sahibidir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

İnsan Kaynakları Yönetimi Neden Önemlidir?

İnsan kaynakları yönetimi oluşum ve çalışan arasındaki diyaloğun en temel yapı taşıdır. İnsan kaynakları birimi sayesinde oluşum elinde bulunan iş gücünü nasıl kullanacağına karar verebilir. İnsan kaynakları oluşuma çalışan olarak kimin dahil olup kimin olmayacağına karar vererek kaynak israfını önler. Çalışanların ihtiyaç duyduğu eğitimi, gelişimi sağlayarak maksimum faydaya zemin hazırlar. İşçilere ödenecek ücretleri belirleyerek kaynakların verimli şekilde kullanılabilmesini mümkün kılar.

İnsan Kaynakları Yönetimi Şirket Başarısını Ne Kadar Etkiler?

İnsan kaynakları yönetimi şirket başarısının büyük bir bölümünü etkiler, çünkü kaynak yönetiminin merkezinde yer alır ve kaynak yönetimi olmadan istikrarlı bir başarı elde edilemez. İnsan kaynakları yönetimi doğru çalışanı işe alarak şirketin faaliyetlerini iyileştirir. Şirket çalışanlarını organize eder, kadrolaştırır, bölümlere ayırır ve şirketin performansını artırır. Çalışanların ihtiyaçlarını gidererek verimli bir iş ortamı sağlar ve bu da şirketin faaliyetlerini iyileştirir. İnsan kaynakları yönetimi doğru kişiyi işe aldığından şirket içerisindeki çalışan sirkülasyonu azalır. Bu da şirketin istikrarlı bir başarı elde etmesini mümkün kılar.

Stratejik İnsan Kaynakları Nedir?

İnsan kaynakları yönetimi çalışanların her birisini değerlendirecek kadar bireysele inerken stratejik insan kaynakları bir grup çalışanı baz alır. Stratejik insan kaynakları oluşumun sahip olduğu kaynağın stratejik bir bakış açısıyla yönetilmesidir. Stratejik insan kaynaklarının operasyonları yıllara yayılacak uzun süreli hedeflere dayalıdır. Oluşumun elde etmek istediği üstünlük aynı sahada faaliyet gösteren diğerlerinin faaliyetlerine göre belirlenir ve insan kaynağı da buna göre kullanılır. İnsan kaynakları yönetiminde performansı artırmak için birçok parametreye baz alınırken stratejik insan kaynakları yönetiminde rekabet ana unsurdur. İnsan kaynakları yönetimi ve stratejik insan kaynakları arasında belirgin bir ilişki bulunur.

İnsan Kaynakları Yönetimi ile Stratejik İnsan Kaynakları Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır?

Stratejik insan kaynakları geleneksel insan kaynakları yönetiminden doğrudan etkilenir. Uzun süreli hedefler belirlenirken insan kaynakları yönetiminden elde edilen girdiler özelden genele değerlendirilir. Her ikisi de entegre şekilde oluşumun amacını gerçekleştirmek üzere faaliyet gösterir. İnsan kaynakları yönetimi uygun çalışanı işe almak üzere uğraşırken stratejik insan kaynakları uygun çalışanların oluşumu ne kadar sürede hedefine ulaştıracağını, bu süreçte nelerin yapılması gerektiğini araştırır.

Kullanan 10 kişiden 9’unun önerdiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile siz de e fatura ve e arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir ve saniyeler içinde gönderebilirsiniz. Oturduğunuz yerden 15 dakika gibi çok kısa bir sürede ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçebilir Yıllık 1800 e fatura kontör hediyesinden yararlanabilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Hangi İşletmeler İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Almak Zorunda?
Geçici Vergi Nedir? Nasıl Hesaplanır?
Vergi Matrahı nedir?
14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez