İhracat İşlemlerinde e-İrsaliye Uygulaması Nasıl Yapılır?

2023-12-12T15:25:22

İhracatta e-İrsaliye, mal ihracatı gerçekleştirilirken malın taşınması sırasında gereken elektronik belgedir. e-İrsaliye, ihracat işlemlerinde malın fiili hareketini temsil eder. Mal ihracatında, sevkiyat işlemi başlamadan önce e-İrsaliye’nin düzenlenmesi zorunludur. e-İrsaliye’ye kayıtlı mükellefler için ihracat e-İrsaliye zorunluluğu bulunur. Alıcı e-İrsaliye sistemine kayıtlı değilse, e-İrsaliye’nin yanı sıra e-Fatura ya da e-Arşiv Fatura da düzenlenebilir.

İhracatta e-İrsaliyenin önemi, tüm sevkiyat süreçlerinin dijitalleşmesi ile birlikte artmıştır. Bu sayede hem maliye otoriteleri hem de işletmeler için ihracat süreçleri daha şeffaf, denetlenebilir ve hızlı bir hale gelmiştir. e-İrsaliye uygulaması, ihracatta kâğıt işlemlerini azaltarak maliyetleri düşürmekte ve çevresel sürdürülebilirliği destekler. Alıcının e-İrsaliye sistemine kayıtlı olmaması durumunda, e-Fatura ya da e-Arşiv Fatura kullanımı, işlemlerin yasal zemini sağlamlaştırarak olası hukuki problemleri engellemektedir. Son olarak e-İrsaliyenin ihracat işlemlerindeki kullanımı, Türkiye’nin dijital dönüşüm sürecini destekleyen kritik bir adımı temsil eder.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

İhracatta e-İrsaliye ve e-Fatura’nın Kullanımı

e-İrsaliye veya e-Fatura düzenlendiğinde, malın teslim anında düzenleme tarihi, saati ve dakikası belirtilmeli ve “İrsaliye yerine geçer” ibaresi eklenmelidir. Böylece bu belgeler sevk irsaliyesi olarak kabul edilir. Lojistik merkezlerinde depolanan malların sevkiyatında iki farklı e-İrsaliye durumu bulunur:

Siz de e-İrsaliyeye geçmek istiyor fakat nasıl geçeceğinizi bilmiyorsanız kullanımı oldukça basit olan Ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile işletmeniz için gerekli olan tüm muhasebe işlemlerinizi yaparken aynı zamanda e fatura/ e arşiv faturanızı saniyeler içiresinde keser e-irsaliyenizi da düzenleyip her yerden görüntelebilirsiniz!

1. DURUM:

  • Satıcı, alıcı için e-İrsaliye düzenler ve bu belgenin bir nüshasını lojistik merkezine iletilir.
  • Lojistik merkezi, “taşıma irsaliyesi” ile satıcının düzenlediği e-İrsaliye’yi kullanarak malın sevkiyatını gerçekleştirir.
  • Teslimat bilgisi satıcıya iletilir ve alıcı tarafından fiili teslimat bilgisi e-İrsaliye yanıtıyla satıcıya gönderilir.

2. DURUM:

  • Lojistik merkezi tarafından alıcıya e-İrsaliye düzenlenir. Bu belgede satıcının bilgisi de yer alır.
  • Lojistik merkezi ayrıca “taşıma irsaliyesi” düzenler ve hazırlanan bu belge ile e-İrsaliye ilişkilendirilerek sevkiyat gerçekleştirilir.
  • Alıcının teslimat bilgisi lojistik merkezine iletilir.

Mal ihracatında, e-İrsaliye belgesinin matbu bir çıktısı malın yanında bulunmalıdır. Ancak Ticaret Bakanlığı ve GİB’in bilgi işlem sistemlerine entegrasyonu tamamlandığında, bu belgenin dijital ortamda görüntülenebilir hali de ibraz edilebilir hale gelecektir.

Eğer alıcı tarafından sistem yanıtı verilmezse, sevkiyat işlemleri için sadece e-İrsaliyenin GİB sistemlerine iletilmesi yeterli olacaktır. Alıcının sistem yanıtını vermemesi durumunda, malın fiili sevkiyatı için ihracat e-İrsaliye örneği belgesinin başarılı bir şekilde iletilmiş olması gerekir. Tüm bu süreçler ihracat işlemlerinde elektronik belgelerin kullanımını zorunlu kılan ve bu işlemleri daha şeffaf, hızlı ve kolay hale getiren bir uygulamadır.

e-Fatura ve ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nın e-İrsaliye programı ile saniyeler içinde e-İrsaliyenizi oluşturun ve müşterinize gönderin! Üstelik ücretsiz e-İrsaliyeye geçiş danışmanlığı ve yıllık 2100 kontör hediyesiyle!

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

e-İrsaliye Üzerindeki QR Karekod İçeriğinde Hangi Bilgiler Bulunmaktadır?

e-İrsaliye Hangi İrsaliye Türlerini Kapsamaktadır?

e-İrsaliyede Bulunması Gereken Bilgiler Nelerdir?

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez