e-İrsaliye Hangi İrsaliye Türlerini Kapsamaktadır?

2024-03-12T13:41:11

E-İrsaliye, dijitalleşen dünyada geleneksel iş süreçlerini modernize etme çabalarının bir yansıması olarak karşımıza çıkar. Geleneksel kâğıt temelli irsaliye uygulamaları, zamanla yerini bu elektronik formatlara bırakmıştır Peki, e-İrsaliye hangi irsaliye türlerini kapsar? Dijitalleşen ticaretin bu yeni yüzü, kâğıt irsaliyelerin tüm çeşitlerini kapsar mı yoksa sadece belirli türleri mi? İşte e-İrsaliye’nin kapsamı hakkında detaylar…

İrsaliye Türleri Nelerdir?

Türkiye’de faaliyet gösteren işletmeler için bazı temel irsaliye türleri şunlardır:

 • Sevk İrsaliyesi: Ürünün satıcıdan alıcıya gönderilirken eşlik eden belgedir. Genellikle malın satışı sırasında düzenlenir.
 • İade İrsaliyesi: Alıcının, satın aldığı bir malı çeşitli nedenlerle satıcıya geri gönderdiğinde düzenlenir.
 • Transfer İrsaliyesi: Aynı şirketin farklı şubeleri veya depoları arasında mal transferi gerçekleştiğinde kullanılır.
 • Üretim İrsaliyesi: Bir üretim işlemi için gereken ham maddelerin ya da yarı mamullerin bir depodan veya bölümden üretim bölümüne taşınmasını belgelemek amacıyla düzenlenir.
 • Dönüşüm İrsaliyesi: Bir malın başka bir mala dönüştürülmesi sonucunda oluşan yeni ürünün kaydedilmesi amacıyla kullanılır.
 • Zayi İrsaliyesi: Depodaki malların çeşitli nedenlerle (yangın, hırsızlık vb.) kaybolması durumunda düzenlenir.
 • Serbest Meslek İrsaliyesi: Serbest meslek erbabının, kendi mesleği ile ilgili olarak yaptığı hizmetleri belgelemek amacıyla kullandığı belgedir.

Yukarıda adı geçen irsaliye türleri işletmenin faaliyet alanına, sektörüne ve iç süreçlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Dolayısıyla bir işletmenin kullanabileceği irsaliye türlerini tam olarak anlamak için o işletmenin özel durumuna göre bir değerlendirme yapılması faydalı olabilir.

e-Fatura ve ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nın e-İrsaliye özelliği ile saniyeler içinde e-İrsaliyenizi oluşturun ve müşterinize gönderin! Üstelik ücretsiz e-İrsaliyeye geçiş danışmanlığı ve yıllık 2100 kontör hediyesiyle!

e-İrsaliye Hangi İrsaliye Türlerini Kapsamaktadır?

e-İrsaliye, fiziksel kağıt formatında olan geleneksel sevk irsaliyesinin dijital bir formatıdır. Türkiye’de, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) uygulamaları doğrultusunda e-İrsaliye’nin hukuki olarak kâğıt versiyonuyla aynı geçerliliği bulunur. Bunun anlamı, bir malın sevkiyatında e-İrsaliye kullanıldığında kâğıt bir irsaliye kullanılmış gibi kabul edilir. e-İrsaliye’nin avantajları şunlardır:

 • Dijital Arşivleme: e-İrsaliye, dijital ortamda kolayca arşivlenebilir, bu da gerektiğinde hızla erişim ve geri dönüşümü kolaylaştırır.
 • Maliyet Azaltma: e-İrsaliye, kâğıt, baskı ve dağıtım maliyetlerinden tasarruf sağlar.
 • Operasyonel Verimlilik: Manuel işlemler ve hataların azalmasıyla operasyonel süreçlerde verimlilik artışı gözlenir.
 • Çevresel Etki: Dijitalleşme, kâğıt israfını azaltarak çevresel bir avantaj sağlar.

e-İrsaliye’nin Uygulama Süreci

İşletmelerin e-İrsaliye kullanabilmeleri için öncelikle GİB’den onay almaları gerekir.

Daha sonra uygun bir elektronik fatura entegratörü ile iş birliği yaparak e-İrsaliye sistemine entegre olabilirler.

İrsaliye, elektronik olarak hazırlanır ve GİB’ye elektronik ortamda iletilir. GİB, belgeyi onayladıktan sonra karşı tarafa iletilir.

Hukuki Sorumluluklar

e-İrsaliye’nin kağıt ortamındaki sevk irsaliyesi ile aynı hukuki niteliklere sahip olması, işletmelerin bu belgeyi düzenlerken ve saklarken aynı özeni göstermeleri gerektiği anlamına gelir. Ayrıca e-İrsaliye’nin yasal saklama süreleri, kâğıt versiyonu ile aynıdır. Bu nedenle işletmeler, e-İrsaliyelerini yasal saklama süresi boyunca dijital ortamda güvenli bir şekilde muhafaza etmelidir.

e-İrsaliye’nin hukuki olarak kağıt versiyonuyla eşit statüde olması, işletmeler için hem yasal yükümlülükleri hem de getirdiği avantajları beraberinde getirir. Bu nedenle işletmelerin, e-İrsaliye sistemine geçiş yaparken ilgili yükümlülükleri detaylı bir şekilde öğrenmeleri ve buna göre hareket etmeleri önemlidir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun önerdiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile siz de e-fatura ve e-arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir ve saniyeler içinde gönderebilirsiniz. Oturduğunuz yerden 15 dakika gibi çok kısa bir sürede ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçebilir Yıllık 2100 e fatura kontör hediyesinden yararlanabilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

e-İrsaliye Hangi Durumlarda Kesilir?

E-İrsaliye Nasıl Reddedilir?

e-İrsaliye Düzenleme Nasıl Yapılır?

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez