İcra Nedir? İcra Takibi Nasıl Yapılır?

2024-03-08T15:52:19

Bir takım zor dönemler tüm firmaların yaşadığı durumlardan biridir. Daha önce sizin ve ya yakınınızdaki kişilerin başına gelmiş olabilir. İcra takibi alacaklı kişinin borçludan alacağını almak için icra müdürlüğünde başlattığı işlemin hukuki adıdır. İcra takibinin başvuru ve uygulama adımlarından yazımızda bahsettik.

İcra Takibi Nedir ?

Borçlu kişinin borcunu bir nedenden dolayı ifa etmez ise alacaklı kişi bu borcu devletin gücü ile alabilir. İcranın da ilamlı ve ilamsız olmak üzere 2 çeşidi vardır. İlamlı icra bir mahkeme kararına dayanarak başlatılan icra türüne denir. İlamsız icra ise herhangi bir mahkeme kararının olmasına gerek duymayan para ve teminat alacak olan kişilerin tahsili için başlatılabilecek icra türüdür. Örneğin; İcra Müdürlüğünden ilamsız icra yolu ile kiralanmış taşınmaz mülkün tahliyesini isteyebilirsiniz.

İcra Takibi Aşamaları

İlamsız İcra Yoluyla Takip

Alacaklı olan kişide çek, senet, poliçe ve ya mahkeme kararı olmayan alacaklı alacağı ipotek ve ya rehinle temin edilmemişse İcra Müdürlüğüne başvurarak genel haciz yani ilamsız icra yolu ile icra takibi başlatabilir. Burada icra takibi başlatabilmek için takip talebine alacağın varlığını ispat eden bir belge göstermek zorunlu değildir.

Bu icra takibi kural olarak yetkili icra dairelerinde açılır. Borçlunun yerleşim yerindeki icra dairesi yetkili merci olur. Borçlu kişi yetkisiz bir icra dairesinde başlatılan bir takibe eğer itiraz etmezse takibin başlatıldığı icra dairesi de yetkili olur.

İlamsız icra takibinde eğer kişi borçlu olmadığını düşünüyorsa borçlu, icra dairesinin kendisine göndermiş olduğu ödeme emrime 7 gün içerisinde itirazını bildirirse takip durdurulur. Eğer bu 7 gün içerisinde herhangi bir itirazda bulunulmazsa o zaman takip kesinleşir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

İcra Takibi İtiraz

Ödeme emrini tebliğ alan kişi eğer borçlu olmadığını düşünüyorsa ödeme emrine itiraz edebilir. İlamsız icra takibinde itiraz ödeme emrini gönderen icra dairesine yapılmalıdır. Kişiler itiraz dilekçelerinde hem icra dairesinin yetkisiz olduğuna hem de borca itiraz edebilirler. Yetki itirazı borca itiraz ile beraber yapılır.

İtirazların yazılı olarak yapılması her zaman için daha sağlıklıdır. Şirket adına yapılan itirazlarda ise şirketin bir avukatı yoksa yetki kurallarına bağlı kalınarak itiraz dilekçesi imzalanabilir.

Haciz Nedir ?

Alacaklı kişinin talebi ile borçlu kişinin bir takım mallarına el konulması demektir. İcra müdürlüğü aracılığı ile yapılmaktadır.

İcra Ödeme Emri

Bir borcunuzun bulunduğunu ve İcra Müdürlüğü tarafından bu borcunuza bir takip başlatıldığı anlamına gelir.

İcra Takibi Harç Hesaplama

İcra takibinin türüne göre gereken belgeler oluşturulur ve bunlarla birlikte alacaklı kişinin kendisi ve ya avukatı borçlunun yerleşim yeri mahkemesine giderler. Daha sonra icra tevzi bürosuna başvurularak alacağın miktarına göre belirlenen harç tutarı ödenir.

İcra takiplerine isteğe bağlı olarak avukatta tutulabilir. Genellikle şirket icralarında avukat tutarlar.

On binlerce işletme sahibinin tercih ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nda göndereceğiniz e fatura ve e arşiv faturalar için aylık 175/ yıllık 2100 kontöre kadar HEDİYE! Üstelik ücretsiz e-faturaya geçiş danışmanlığı ile yerinizden kalkmadan, 15 dakikadan daha az bir zamanda hızlı ve kolayca e-faturaya geçebilirsiniz. Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği Logo İşbaşı’nı 14 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Cari Hesap Nedir? Cari Hesap Takibi Nasıl Yapılır?
Cari Hesapta Faiz
Tek Düzen Hesap Planı Nedir?
14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez