Cari Hesap Nedir? Cari Hesap Takibi Nasıl Yapılır?

2022-06-02T11:14:03

Cari Hesap Nedir?

Cari hesap müşteriler ve tedarikçiler arasında geçen her türlü işlemin bir arada düzenlendiği hesaba verilen isimdir. Her ölçekten şirketin alacak verecek işlemlerini bir arada tutması cari hesapla mümkün olur. Oluşumlar ticari ilişkilerin daha seviyeli ve sorunsuz bir şekilde ilerleyebilmesi için cari hesaplara dikkat etmelidir. Düzgün tutulan bir cari hesap sayesinde işletmeler ticari ilişkileri sorunsuzca yürütürken aynı zamanda cari döneme dair analizleri de kolayca yapabilir. Cari hesabın nitelediği, geçtiği döneme ‘cari dönem’ adı verilir. Cari hesap şirket bünyesinde yer alan ve muhasebe işlemleri ile ilgilenen herhangi bir personel tarafından düzenlenebilir.

Cari Hesap Takibi Nedir?

Cari hesap takibi firmanın müşteri ve tedarikçileri arasındaki ticari iletişimin kayıt edildiği hesapları takip etmek, analiz ve rapor vermek anlamına gelir. Cari hesaplar şirketin geçmiş ticari işlemlerini ve güncel ticari durumunu bildirir. Cari hesap takibi yapmak şirketin hem geçmiş hem de güncel durumuna dair bilgiler vererek, geleceğe yönelik karar alımları ve hamlelerin daha kolay bir şekilde yapılabilmesini sağlar. Cari hesap takibi yapılırken hesap defterleri, Excel gibi yazılımlar ve cari hesap programları kullanılabilir.

Cari Hesap Takibi Nasıl Yapılır?

Cari hesap takibi hesap defterleri, Excel gibi tablolama programları ve cari hesap takibi için geliştirilmiş yazılımlar aracılığıyla yapılabilir. Yöntemlerine göre cari hesap takibi şu şekilde yapılabilir:

● Cari hesap defterleri: Günümüzün işlem hacmine göre eski sayılabilecek cari hesap defterleri alacaklılar, satıcılar ve vergi borçları olmak üzere üç ana bölümden oluşur. Cari hesap defteri özen gösterildiğinde işletmenin ihtiyaçlarını karşılayabilir fakat raporlama, analiz gibi özelden genele sonuçlar oluşturmakta başarısız kalır. Büyük ölçekli oluşumlarda cari hesap defteri kullanımı hem zaman alır hem de istenilen verimi gösteremez.

● Excel gibi tablolama programları: Tablolama programları verileri işler ve analiz eder. Raporlama ihtiyaçlarına kolayca cevap verebilecek bu cari hesap takip yöntemi nispeten küçük ölçekli işletmelerde verim gösterir.

● Cari hesap takibi yazılımları: Bu yazılımlar her ölçekten oluşumun ihtiyaçlarına yönelik olarak cari hesap takibi yapabilmek için tasarlanmıştır. Günümüzde kullanılan yazılımlar analiz ve rapor işlemlerini kısa sürede kesinlik oranı yüksek bir şekilde gerçekleştirilebilir. Cari hesap takip yöntemleri arasından en verimli ve kullanışlı olanıdır

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Cari Hesap Sözleşmesi Nedir?

Cari hesap sözleşmesi ticari bir ilişki içerisinde olan iki tarafın, alacak ya da vereceklerini teker teker istemekten vazgeçip, hepsini bir arada ve tek seferde istemeye karar vermeleri sonucu oluşan sözleşmedir. Bu sözleşmede her iki taraf da birbirine ileri bir tarih için taahhüt vererek sözleşir. Cari hesap kapsamında belirlenen alacak ve verecek değerler sözleşmede belirtildiği, her iki tarafın da anlaştığı gibi, vadesi geldiğinde tahsil edilir. Böylece cari hesap sözleşmesi kapanmış olur.

Cari Hesap Nedir? Cari Hesap Takibi Nasıl Yapılır?

Cari hesap alacak ve verecek taraflar arasındaki değerlerin detaylıca kaydedildiği hesap türü anlamına gelir. Her ölçekten işletme müşterileri ve tedarikçileri arasındaki ilişkilerini uygun bir yöntemle cari hesap olarak kaydeder. Cari hesap kayıt etmek için işletmeler cari hesap defterleri, tablolama programları ve cari hesap takip yazılımları olmak üzere 3 farklı yöntemi tercih edebilir. Cari hesap kaydında yer alan alacak ve verecek değerlerinin ait olduğu zaman dilimine ise cari dönem adı verilir. Cari hesap kaydı işletme bünyesinde hesap takibi yapmak için görevlendirilen bir personel tarafından yapılabilir. Cari hesap takibi yapmak oluşumların geçmiş durumlarını analiz etmelerini, güncel durumlarını göz önüne alabilmelerini ve buna bağlı olarak da geleceğe dönük kararlar alabilmelerini sağlar.

Cari Hesap Yönetimi Neden Önemli?

İşletme, şirket ve firma gibi oluşumların olumlu yönde büyüme gösterebilmesi için geçmişe ait verileri güncel duruma göre analiz edip geleceğe yönelik hamleler yapması gerekir. Bunu yapabilmek de düzenli ve güncel bir cari hesap yönetimi yapmaktan geçer. Uygun bir yöntemle düzenlenen cari hesapların yönetimini yapmak, tasnif etmek işlemlerin karışmasını ve içinden çıkılamaz bir hale gelmesini engeller. Cari hesap yönetimi sayesinde işletmeler her zaman borçlarını ve alacaklarını kolayca görebilir. Cari hesap yönetimi sayesinde ödemelerin gecikmesi gibi durumların da önü kesilir.

Cari Dönem Nedir?

Cari dönem, söz konusu cari hesabın kapsadığı zaman aralığına verilen isimdir. İşletmelerin tuttuğu her cari hesap belirli bir döneme hitap eder. Günümüzde işletmeler yıllık, aylık ve haftalık olarak cari hesap kaydı tutar ve cari dönem oluşturur. Bazı işletmelerde cari dönemlerin niteliği ve genişliği değişiklik gösterir. Belirli bir cari döneme ait olan cari hesaplar, özelden genele analizin, raporun, değerlendirmenin bölünmüş ve verimli bir şekilde yapılabilmesini sağlar.

Cari Hesap Borcu Nedir?

Cari hesapta belirtilen alacak ve verecek ilişkisi sonrası doğan alacak değerine cari borç adı verilir. Cari hesaplarda hem alacak hem de verecek niteliğinde değerler yer alır. Bu değerlerden ödenmesi gerekeni cari borç ismindedir. Söz konusu alacak değerin hangi taraf için cari borç niteliğinde olduğu ticari ilişkinin yönüne göre değişiklik gösterebilir. Örneğin bir tedarikçi, bir süpermarkete 2 ton portakal sattığında, bu portakalların karşılığı cari borç olarak kaydedilir. Süpermarketin bulunan cari borcunu tedarikçiye cari sözleşmede belirtilen şekilde ve tarihte ödemesi gerekir.

Cari Bakiye Ne Demek?

Cari bakiye cari hesapta yer alan ve henüz nakdi olarak ödenmemiş değere verilen isimdir. Cari bakiye, cari sözleşmede yer alan hükümler çerçevesinde tahsil edilmek üzere olan, belirlenen bir tarihte alınacak bir değerdir. Süpermarkete 2 ton portakal satan tedarikçinin henüz almadığı ödemesi cari bakiye niteliğindedir. Tedarikçi cari sözleşmede belirtilen şekilde ve tarihte alacağı ödemesini cari bakiye olarak cari hesaba kayıt edebilir. Cari bakiye en basit anlatımıyla alacak ve verecek değerler arasındaki fark olarak da ifade edilebilir.

Cari Kod Nedir?

Cari kod, cari hesaplara ait cari kartların her birinde özgün bir şekilde bulunan koda verilen isimdir. Cari kart, bir cari hesap işlemine dair bilgiler içeren panele verilen isimdir. Her bir cari karta farklı bir cari kod vererek işletmeler, cari hesapları, alacak, verecek süreçlerini daha kolay bir şekilde takip edebilir. Cari kodların nasıl olacağı ve hangi sıra ile ilerleyeceği, cari hesabı tutan işletmeler tarafından belirlenebilir.

Cari Oran Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Cari oran, işletmelerin likit varlıklarını gösteren dönen varlıkların vadesi bir yıldan kısa olan borçların oranına verilen isimdir. Cari oran işletmelerin dönen varlıklarının kısa vadeli borçlarını karşılama oranı olarak da hesaplanabilir. Dönen varlıklar kısa vadeli yatırımlardır. Uzun vadeli yatırımlar ise duran varlıklar olarak nitelendirilir. Likit varlık paraya dönüştürmenin kolay olduğu ve bu dönüşümde herhangi bir zararın görülmediği varlığa verilen isimdir. Cari oranın hesaplanması için dönen varlıklar kısa vadeli yabancı kaynaklara bölünebilir.

Cari Hesap Takibini Kim Yapar?

Cari hesap takibini işletme bünyesinde çalışan ve bu takibi yapmak için görevlendirilmiş olan herhangi bir personel kolaylıkla yapabilir. Günümüzün modern muhasebe araçları sayesinde cari hesap takibi yapmak oldukça elverişlidir. Muhasebecilerin cari hesap takibi yapması pek olası bir durum değildir. Çünkü muhasebeciler, geçmiş döneme ait, vadesi dolan ya da yaklaşan, bitirilmiş olan alışveriş işlemlerinden, gecikmiş ödemelerden vs. kalan belgelerle uğraşırken cari hesap takibi yapmak işletmenin güncel durumu ile ilgilenir.

Cari Hesap Takibi Nasıl Yapılır?

Cari hesap takibi yapmak isteyen işletme, bu konuda kullanabileceği yöntemlerden birisini seçerek işe başlayabilir. Cari hesap takibi yapan personelin asıl amacı ödemeleri, alacak ve verecek değerlerini göz önünde bulundurmaktır. Cari hesap takibi sayesinde işletmeler güncel durumlarını bilebilir ve geleceğe yönelik öngörülerde bulunabilir. İşletmenin alacaklarını, vereceklerini, borçlarını ve ödemelerini bilmesi olumlu yönde büyüme sağlayabilmek üzere atacağı adımların niteliğini belirlemek konusunda önem taşır.

Kullanan 10 kişiden 9’unun önerdiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile e faturave e arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir, gelir-gider takibi ve stok takibinizi gerçekleştirebilirsiniz. Aklınıza takılan soruları sorabileceğiniz uzmanlarımız ve işletmenize özel çözümler sayesinde tek bir yerden tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Cari Hesapta Faiz
Tek Düzen Hesap Planı Nedir?
Geçici Vergi Nedir? Nasıl Hesaplanır?
14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez