Cari Hesapta Faiz

2024-03-08T14:14:17

Ticaret uzun süreli ortaklıkları ve iş birlikteliklerini içerir. Kimi zaman aynı firma ile mal alımı yapılırken kimi zaman satış yapılır. Bu durumda alacak ve vereceklerin hesabı da allak bullak olabilir. Bu işin içinden çıkmanın en basit yolu ise cari hesaptır.

Cari Hesabın Tanımı Ve Niteliği

Sık sık ticari ilişkilerde bulunan kişilerin birbirleri ile alacak ve verecek hesapları uzun dönemde hayli kabaracaktır. Bir gün alacaklı tarafken bir gün ödeme yapması gereken taraf haline gelebilir iki taraf da. Bu gibi uzun dönemli ticari alışverişlerde her kalemin ödemesini tek tek yapmaktansa alacakların karşılıklı takas edilmesi büyük işlem kolaylığı ve zaman tasarrufu sağlayacaktır. İşte bunun için özel olarak tasarlanan sisteme “cari hesap” ismi verilir. Türk Ticaret Kanunu madde 87’de cari hesabın tanımı şu şekilde yapılmaktadır; “İki kimsenin para, mal, hizmet ve diğer hususlardan dolayı birbirlerindeki alacaklarını ayrı ayrı istemekten vazgeçip bunları kalem kalem borç ve alacak şekline çevirerek hesabın kesilmesinden çıkacak bakiyeyi isteyebileceklerine dair bulunan sözleşmeye cari hesap sözleşmesi denir.”

Cari Hesapta Faiz

Cari Hesapta alacak kısmına kaydedilmiş miktarlara alındıkları günden itibaren faiz işleyecektir. Alacağın çeşidine veya borcun faize tabi olup olmadığına bakmadan cari hesap içindeki tüm alacaklara faiz uygulanır. Fakat bu alacakların hesaba eklenebilir özellikte olması gerekir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Cari Hesapta Faizin İşlemeye Başlaması

Türk Ticaret Kanunu madde 93’e göre alacak ve borçların birbirlerinden çıkarılmasıyla elde edilen tutar için de hesaplandığı günden itibaren faiz işler. Alacakların cari hesaba işlenmemiş olması da faiz işlemesine engel teşkil etmez. İlgili geçen maddede kastedilen cari hesap içerisinde alacağın talep edilebilir olduğu tarihtir. Türk Ticaret Kanunu’nun 94. Maddesi ile bileşik faiz ve diğer hükümler düzenlenmiştir. Bu madde ile iki taraf üç ay içerisinde olmak şartıyla istedikleri zaman faizlerin anaparaya katılması konusunda karar verebilirler.

Faizin Hesaplanması

Cari hesap için faiz hesaplamasında iki yöntem uygulanır.

Normal Faiz yönteminde başlangıç sermayesi ve faizin hesaplanması için gerekli temel değerlerin belirlenmiş olması gerekir.

F=AxPxZ şeklinde bir formül ile bu hesaplama yapılabilir. Burada “F” faiz tutarını ifade ederken “A” anaparayı, “P” diğer türlü kararlaştırılmadıkça yıllık faiz oranını, “Z” ise süreyi temsil etmektedir. Diğer faiz hesaplama yöntemi ise Bileşik Faiz Metodudur. Burada Faiz hesabı sürekli değişen bir sermaye üzerinden yapılmaktadır. Bu yüzden faizin hesaplanması sırasında oluşan miktar da hesap kesim zamanında sermayeye eklenir ve daha sonraki faiz hesapları bu değer üzerinden yapılır.

On binlerce işletme sahibinin tercih ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nda göndereceğiniz e fatura ve e arşiv faturalar için aylık 175/ yıllık 2100 kontöre kadar HEDİYE! Üstelik ücretsiz e-faturaya geçiş danışmanlığı ile yerinizden kalkmadan, 15 dakikadan daha az bir zamanda hızlı ve kolayca e-faturaya geçebilirsiniz. Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği Logo İşbaşı’nı 14 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Cari Hesap Nedir? Cari Hesap Takibi Nasıl Yapılır?
Stopaj Nedir?Nasıl Hesaplanır?
Maaş Bordrosu Nedir? Nasıl Hesaplanır?
14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez