Cari Hesapta Faiz

2022-07-06T13:02:42

Ticaret uzun süreli ortaklıkları ve işbirlikteliklerini içerir. Kimi zaman aynı firma ile mal alımı yapılırken kimizaman satış yapılır. Bu durumda alacak ve vereceklerin hesabı da allak bullakolabilir. Bu işin içinden çıkmanın en basit yolu ise cari hesaptır.

Cari Hesabın Tanımı Ve Niteliği

Sık sık ticari ilişkilerde bulunan kişilerinbirbirleri ile alacak ve verecek hesapları uzun dönemde hayli kabaracaktır. Birgün alacaklı tarafken bir gün ödeme yapması gereken taraf haline gelebilir ikitaraf da. Bu gibi uzun dönemli ticari alışverişlerde her kalemin ödemesini tektek yapmaktansa alacakların karşılıklı takas edilmesi büyük işlem kolaylığı vezaman tasarrufu sağlayacaktır. İşte bunun için özel olarak tasarlanan sisteme“cari hesap” ismi verilir. Türk Ticaret Kanunu madde 87’de cari hesabın tanımışu şekilde yapılmaktadır; “İki kimsenin para, mal, hizmet ve diğer hususlardandolayı birbirlerindeki alacaklarını ayrı ayrı istemekten vazgeçip bunları kalemkalem borç ve alacak şekline çevirerek hesabın kesilmesinden çıkacak bakiyeyiisteyebileceklerine dair bulunan sözleşmeye cari hesap sözleşmesi denir.”

Cari Hesapta Faiz

Cari Hesapta alacak kısmına kaydedilmişmiktarlara alındıkları günden itibaren faiz işleyecektir. Alacağın çeşidineveya borcun faize tabi olup olmadığına bakmadan cari hesap içindeki tümalacaklara faiz uygulanır. Fakat bu alacakların hesaba eklenebilir özellikteolması gerekir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Cari Hesapta Faizin İşlemeye Başlaması

Türk Ticaret Kanunu madde 93’e görealacak ve borçların birbirlerinden çıkarılmasıyla elde edilen tutar için dehesaplandığı günden itibaren faiz işler. Alacakların cari hesaba işlenmemişolması da faiz işlemesine engel teşkil etmez. İlgili geçen maddede kastedilencari hesap içerisinde alacağın talep edilebilir olduğu tarihtir. Türk TicaretKanunu’nun 94. Maddesi ile bileşik faiz ve diğer hükümler düzenlenmiştir. Bumadde ile iki taraf üç ay içerisinde olmak şartıyla istedikleri zaman faizlerinanaparaya katılması konusunda karar verebilirler.

Faizin Hesaplanması

Cari hesap için faiz hesaplamasında ikiyöntem uygulanır.

NormalFaiz yönteminde başlangıç sermayesi ve faizinhesaplanması için gerekli temel değerlerin belirlenmiş olması gerekir.

F=AxPxZ şeklinde bir formül ile bu hesaplama yapılabilir. Burada “F” faiz tutarını ifade ederken “A” anaparayı, “P” diğer türlü kararlaştırılmadıkça yıllık faiz oranını, “Z” ise süreyi temsil etmektedir. Diğer faiz hesaplama yöntemi ise Bileşik Faiz Metodudur. Burada Faiz hesabı sürekli değişen bir sermaye üzerinden yapılmaktadır. Bu yüzden faizin hesaplanması sırasında oluşan miktar da hesap kesim zamanında sermayeye eklenir ve daha sonraki faiz hesapları bu değer üzerinden yapılır.

On binlerce işletme sahibinin tercih ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nda göndereceğiniz e fatura ve e arşiv faturalar için aylık 150/ yıllık 1800 kontöre kadar HEDİYE! Üstelik ücretsiz e-faturaya geçiş danışmanlığı ile yerinizden kalkmadan, 30 dakikadan daha az bir zamanda hızlı ve kolayca e-faturaya geçebilirsiniz. Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği Logo İşbaşı’nı 14 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Cari Hesap Nedir? Cari Hesap Takibi Nasıl Yapılır?
Stopaj Nedir?Nasıl Hesaplanır?
Maaş Bordrosu Nedir? Nasıl Hesaplanır?
14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez