Hazirun Cetveli Nedir?

2024-03-12T11:44:12

Hazirun cetveli, iş hayatında sıkça merak edilen konulardan biridir. “Hazirun” kelimesi, “hazırda bulunun” anlamına gelmektedir. Hazirun cetveli ya da hazirun listesi, toplantı, oturum veya toplanma anlarında, o ortamda bulunan kişilerin durumunu ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Türk Ticaret Kanunu’na göre, ilk olarak “hazirun listesi” olarak adlandırılan bu kavram, zaman içinde Türkçeye uygun bir ifade olarak “hazır bulunanlar listesi” şeklinde değiştirilmiştir. Günümüzde resmi makamlar için ise “hazır bulunanlar listesi” ifadesi tercih edilmelidir.

Hazirun cetveli, Türkiye’de şirketlerin, ortaklarının veya temsilcilerinin toplantılara katılarak hazır bulunma durumunu belirtmek için kullanılan bir belgedir. Hazirun cetveli, şirket genel kurul toplantılarında veya ortaklar arası toplantılarda, şirketin yönetimine katılan veya katılamayan ortakların veya temsilcilerinin durumunu gösteren bir liste şeklinde düzenlenir. Bu liste, katılımın belgelenmesi ve kayda geçirilmesi amacıyla kullanılır.

Hazirun cetveli, toplantıların yeterli katılımın sağlanması, kararların geçerli olması ve toplantı tutanaklarının doğru düzenlenmesi için önemli bir belgedir. Toplantılarda hazır bulunanların imzalarını içeren hazirun cetveli, toplantı tutanağının bir parçası olarak tutulur ve şirketin resmi kayıtlarında yer alır.

Hazirun cetveli, Türk Ticaret Kanunu’na göre zorunlu olarak düzenlenmesi gereken bir belgedir ve şirketler tarafından yasal düzenlemelere uygun olarak hazırlanmalıdır. Hazirun cetveli, şirketin ortaklarının veya temsilcilerinin toplantılarda hazır bulunma durumunu doğru ve eksiksiz bir şekilde yansıtmalıdır.

On binlerce işletme sahibinin tercih ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nda göndereceğiniz e-fatura ve e-arşiv faturalar için aylık 175/ yıllık 2100 kontöre kadar kullanım HEDİYE!

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Hazirun Cetvelinde Neler Olmalı?

Hazirun cetveli, bir şirketin toplantılarına katılan veya katılamayan ortaklarının veya temsilcilerinin durumunu belirtmek için kullanılan bir belgedir. Hazirun cetvelinde aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:

  • Şirketin adı: Hazirun cetveli, hangi şirketin toplantısında kullanıldığını belirtmelidir. Şirketin tam resmi adı ve unvanı cetvelde yer almalıdır.
  • Toplantı tarihi ve yeri: Hazirun cetveli, hangi toplantıya ait olduğunu, toplantının tarihini ve yerini içermelidir. Böylece cetvel, hangi toplantının katılımcılarını gösterdiğini açıkça belirtmelidir.
  • Katılımcıların isimleri: Hazirun cetvelinde, toplantıya katılan veya katılamayan ortakların veya temsilcilerinin isimleri yer almalıdır. Katılımcıların tam isimleri doğru ve eksiksiz bir şekilde yazılmalıdır.
  • Hazır bulunma durumu: Hazirun cetvelinde, katılımcıların hazır bulunma durumu belirtilmelidir. Katılanlar için “hazır” veya “katıldı”, katılamayanlar için “katılmadı” veya “mazeretli” gibi ifadeler kullanılmalıdır.
  • İmza ve tarih: Hazirun cetvelinde, katılımcıların imzaları ve toplantı tarihi yer almalıdır. Bu, katılımın belgelenmesi ve cetvelin geçerli bir belge olarak kabul edilmesi için önemlidir.

Hazirun cetveli, şirketin toplantılarında doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır. Ayrıca, şirketin yasal düzenlemelere uygun olarak hazirun cetveli düzenlemesi yapması gerekir.

Bir işletmenin hayati unsurlarından biri olan stok takibini online ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile yapmak çok kolay! Sizler de her on kişiden dokuzunun memnun kaldığı Logo İşbaşı’nı hemen 14 gün boyunca ücretsiz deneyin!

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Fatura Türleri Nelerdir? Kaç Çeşit Fatura Vardır?

Geriye Dönük e-Fatura Nedir? Geriye Dönük e-Fatura Nasıl Kesilir?

e-Belge Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez