Fatura Türleri Nelerdir? Kaç Çeşit Fatura Vardır?

2022-09-19T12:09:57

Fatura Türleri Nelerdir?

Fatura alışveriş işlemine dair kapsamlı bilgiler içeren belgeye verilen isimdir. Günümüzde elektronik uygulamaların sürece dahil olmasıyla birlikte faturalar 4 farklı gruba ayrılır. Fatura türlerinin her birisi genel olarak birçok alışveriş işleminde kullanılır. Günümüzde faturalar aynı zamanda devletler tarafından bir vergilendirme aracı olarak da görev görür. Fatura kesmek hem alıcı hem de satıcı taraflar için avantajlıdır.

Kaç Çeşit Fatura Vardır?

Faturalar günümüzde işlem amacına, vergilendirmeye dayalı olmasına, ödeme zamanına ve gönderim yöntemine göre 4 farklı gruba ayrılır. Toplamda 12 farklı fatura türü bulunur. Satıcıların bu fatura türleri arasından kendi hacimleri için uygun olanı seçmesi gerekir. Zira bazı fatura türlerinde mükellefler yasal çerçeveler ile belirlenmiştir. Satıcıların mükellefiyetlerini yerine getirmeyerek uygun fatura türünü kullanmaması durumunda yasal yaptırımlar ortaya çıkabilir.

İşlem Amacına Göre Fatura Türleri Nelerdir?

İşlem amacına göre fatura türleri diğer fatura çeşitlerinden amaçları ile ayrılır. Bu fatura türleri bir işlemin gerçekleşmesine karşın kesilir. İşlem amacına göre faturalar satış, iade, irsaliye ya da teklif işlemlerinin gerçekleştiğini belirtir. İşlem amacına göre faturalar satış faturası, irsaliyeli fatura, proforma fatura ve iade faturası olmak üzere 4 farklı başlığa ayrılır.

Satış Faturası: En sık kullanılan fatura çeşitlerinden biridir. En basit anlatımı ile yapılan satış işlemini faturalamak için kullanılır. Mal ya da hizmet bu faturaya konu olabilir. Bu fatura türünde malın cinsi, birim fiyatı, tutarı, düzenleyici tarafın bilgileri, alıcı tarafın bilgileri ve tarih gibi bilgiler bulunur.

İrsaliyeli Fatura: Hem fatura hem de irsaliye belgesi statüsünde olan faturalara verilen isimdir. Bu fatura türünde satışı yapılan mala dair bilgilerin yanında aynı zamanda irsaliye bilgileri de bulunur.

Proforma Fatura: En basit anlatımıyla taraflar arasında teklif vermek için kullanılan fatura çeşididir. Bu faturada satışı yapılacak olan mala ve toplam tutara dair bilgiler yer alır. Faturadaki bilgiler sadece teklif verme amaçlıdır. Proforma fatura kesildikten sonra ödeme ya da teslimat yapılmaz. Resmi olarak geçerliliği yoktur.

İade Faturası: Bu fatura türü adından da anlaşılabileceği üzere satışı yapılan malın iadesi durumunda düzenlenir. İade faturasının düzenlenmesi gereken zaman dilimi değişiklik gösterebilir. Aynı zamanda iade faturasına malın tamamı ya da bir kısmı konu edilebilir.

Vergilendirmeye Dayalı Fatura Türleri Nelerdir?

Vergilendirmeye dayalı fatura türleri resmi mercilerin faturalara konu olan satışları vergilendirebilmesi için gereklidir. Satışlarda fatura kesmek satıştan vergi kesilebilmesini sağladığı için fatura kesmemek yasal pürüzlere yol açabilir. Vergilendirmeye dayalı fatura türleri stopajlı fatura, ÖTV’li fatura, ÖİV’li fatura ve tevkifatlı fatura olarak dörde ayrılır.

ÖTV’li Fatura: ÖTV yani Özel Tüketim Vergisi yasalar ile belirlenmiş bazı mal gruplarından alınan vergiye verilen isimdir. Bir kereye mahsus olarak alınan Özel Tüketim Vergisi faturalarda belirtilmelidir. Satışı yapılan mal ya da hizmetin ÖTV kapsamında olması durumunda toplam tutar bölümünde ÖTV dilimi ve tutarı da belirtilmelidir. ÖTV kapsamındaki bir mal ya da hizmetin satışı durumunda ÖTV bilgilerini içeren faturalara ÖTV’li Fatura adı verilir.

Stopajlı Fatura: Stopaj kaynaktan kesilen vergiye verilen isimdir. Satışı yapılan mal ya da hizmetten kesilen matrahları belirtmek için Stopajlı Fatura kullanılır. Toplam tutar bölümünde stopaj vergisine dair bilgiler içeren faturalara Stopajlı Fatura adı verilir.

Tevkifatlı Fatura: Tevkifat satışı yapılan mal ya da hizmete yansıtılan verginin her iki taraf arasında pay edilmesi işlemine verilen isimdir. Tevkifat sayesinde söz konusu vergi alıcı ve satıcı taraflar arasında pay edilerek ödenir. Pay oranları değişiklik gösterebilir. Tevkifat bilgilerini içeren faturalara Tevkifatlı Fatura adı verilir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Ödeme Zamanına Göre Fatura Türleri Nelerdir?

Ödeme zamanına göre fatura türleri kapalı ve açık olmak üzere ikiye ayrılır. Bu fatura türlerinde satışı yapılan mal ya da hizmet bedelinin ne zaman ödeneceği fatura türünü belirler.

Açık Fatura: Fatura tutarının düzenlenme anında ödenmediği, sonrasında vadeli bir planla ödeneceği durumlarda kullanılan fatura türüdür. Açık faturada ödenmesi gereken tutar henüz ödenmemiştir, yani borç hala açıktır. Açık faturalarda kaşe ve imza bilgilerinin üst tarafta bulunmasının sebebi de budur. Normal faturalarda kaşe ve imza bilgisi alt kısımda yer alır. Bu faturanın tamamlandığına ve kapandığına işaret eder.

Kapalı Fatura: Satış sonrası oluşan borcun anında ödendiği durumlarda kullanılan fatura türüdür. Kapalı faturada kaşe ve imza bilgileri faturanın alt kısmında yer alır. Fatura tutarı ödenmiş, borç kapatılmış, kaşe ve imza eklenerek onaylanmıştır.

İşlerinizi kolaylaştıran çözümler muhasebe programı Logo İşbaşı’nda!  Logo İşbaşı programları sayesinde siz de on binlerce işletme gibi tek bir tıkla e Arşiv faturanızı oluşturabilirsiniz. İnternet erişiminizin olduğu her yerden ister bilgisayarınızdan isterseniz de cep telefonunuzdan hem e-fatura hem de e-arşiv faturanızı oluşturabilir, anında müşterilerinize gönderebilirsiniz. Üstelik faturalarınız 10 yıl boyunca dijital olarak arşivleneceğinden ayrıca bir arşiv maliyetinden de kurtulmuş olursunuz.

e-Ticarette Hangi Faturalar Kullanılabilir?

e-Ticaret satışlarında şu fatura türleri kullanılabilir:

● Satış faturası

● İade faturası

● e-Fatura

● e-Arşiv Fatura

● e-İhracat Fatura

Satış faturaları e-Ticaret ile yapılan satışların belgelenmesi için kullanılabilir. İnternet üzerinden yapılan bir satışın tekrar iadesi durumunda iade faturası düzenlenebilir. e-Fatura gibi dijital faturalar e-Ticaret sahasında en çok kullanılan fatura çeşitleridir. Zira e-Arşiv Fatura gibi dijital faturalar standart bir faturadan farksızdır. Buna karşın internet üzerinden dijital fatura düzenlenebilir ve gönderilebilir. Aynı şekilde ihracat faaliyetleri için de e-İhracat Faturası elektronik ortamda oluşturulup iletilebilir.

Faturada Olması Gereken Bilgiler Nelerdir?

Faturada olması gereken bilgiler fatura türüne göre değişiklik gösterebilir. Faturalar aynı zamanda alıcı ve satıcı tarafların amaç ve ihtiyaçlarına göre de farklı bilgilere yer verebilir. Genel olarak fatura türlerinin büyük bir bölümünde bulunan bilgilerden bazıları şunlardır:

● Alıcı adı, soyadı, iletişim bilgileri

● Satıcının adı, soyadı, iletişim bilgileri, vergi numarası, oluşum bilgileri

● Satışı yapılan mal ya da hizmetin tutarı, miktarı, toplam bedeli, birim fiyatı gibi bilgiler

● Satış işleminin tabi tutulduğu vergiler, vergi dilimleri, tutarları

● Bütün kalemlerin eklendiği toplam tutar

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

E-fatura Özel Entegratörümü Nasıl Değiştirebilirim?

E-Arşiv Faturada İmza Zorunluluğu

Açık Fatura Nedir? Nasıl Kesilir?

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez