Haciz İşlemi Nedir? Nasıl Yapılır?

2024-03-12T08:44:14

Alacaklı tarafın borcunu borçludan alamaması durumunda başlatılan sürece haciz adı verilir. Birçok kişi haciz nedir sorusuna cevap arar. En temel anlatımı ile haciz, alacaklının borcunu alabilmesi için yasal yollara başvurması ve alacaklarını alana kadar bu sürecin devam etmesi olarak açıklanabilir. Taşınır ya da taşınmaz mallar başta olmak üzere söz konusu alacağı tahsil edebilecek her türlü varlık haciz konusu olabilir. Aynı zamanda borçlu tarafın alacak hakları da haciz sürecine dahil olabilir. Haciz sürecinin başlaması için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir. İcra takibi kesinleştikten sonra ve borçlu taraftan herhangi bir uzlaşma, itiraz ya da ödeme planı işlemi başlatılmadıktan sonra haciz süreci başlar. İlk etapta borçlu tarafın banka hesaplarına, dijital varlıklarına el koyulur. Buna e-Haciz adı verilir. Sonrasında alacaklı tarafın borcunu karşılayacak miktarda taşınır ya da taşınmaz mallara el koyulur. Haciz sürecine konu olan her türlü varlığın satışı gerçekleştirilir ve alacaklı tarafın borcu ödenir.

Haciz İşlemleri Nelerdir?

Haciz işlemleri genel olarak alacağın ödenmesi için sırasıyla gerçekleştirilen bir dizi aşamalardan oluşur. İlk etapta alacaklı tarafın talebi üzerine icra işlemleri başlatılır. Bu işlemler sayesinde borçlu ve alacak arasındaki değer ilişkisi yasal olarak incelenir ve borçlu tarafa ihtarlar gönderilir. İcra işlemleri sonrası borçlu taraftan ödeme planı ya da borcu ödemek gibi girişimler görülmezse takip kesinleşir ve haciz işlemleri başlatılır. Borcun ödenmesine yetecek miktarda varlık haczedilir ve bu varlıklara göre haciz tutanağı oluşturulur. Borçlu tarafın yeteri miktarda varlığa sahip olmaması gibi durumlar da haciz tutanağı belgesine eklenir. Sonrasında satış işlemleri başlar. İcra dairesi tarafından haczedilen mallar satışa çıkarılır. Satışlar pazarlık usulü ile ya da açık artırma şeklinde gerçekleştirilir. Satıştan elde edilen gelirler için paraların paylaştırılması işlemine geçilir. Birden fazla alacağın bulunması durumunda sıra cetveli oluşturulabilir. Satılan malın bütün borçları kapatmaya yetmemesi durumunda tamamlama haczi için işlemler devam eder.

Haciz İşlemi Nasıl Yapılır?

Haciz 6 aşamada gerçekleşir. Alacaklı tarafından haciz işlemi başlatıldığında bu 6 işlem sırası ile gerçekleşir ve alacaklı tarafın borcunun ödenmesi sağlanır. Haciz aşamaları şunlardır:

Takip Talebi: Bu işlem haciz sürecinin ilk aşamasıdır. Borçlu tarafın tarihinin geçmesine rağmen borcunu ödememiş olması gerekir. Aynı zamanda herhangi bir ödeme planı da sunmamış olması haczin başlaması için olmazsa olmazdır. Alacaklı ve borçlu arasında herhangi bir uzlaşma gerçekleşmediğinde alacaklı taraf takip talebi oluşturur. Takip talebi sözlü, yazılı ya da elektronik formatta yapılabilir. Takip talebinin başlaması ile beraber alacaklı ve borçlu arasındaki ilişki yasal olarak mercek altına alınır.

Ödeme Emri: Takip talebi formu doldurulduktan ve harçlar ödendikten sonra ödeme emri işlemi başlatılır. Bu aşamada takip talebini teslim alan icra müdürü bir ödeme emri oluşturur. Ödeme emri borçlu tarafa iletilir. Ödeme emrinde alacaklı ve borçlu arasındaki ilişkiye, ödenmesi gereken miktara dair detaylı bilgiler yer alır. Borçlu tarafın ödeme emrini aldıktan sonra 7 günlük süresi bulunur. Bu süre zarfında borçlunun bir ödeme planı sunması, itiraz etmesi ya da borcunu ödemesi gerekir.

Takibin Kesinleşmesi: Ödeme emrine borçlu taraftan herhangi bir karşılık gelmediğinde takip kesinleşir. Aynı zamanda borçlunun hiçbir işlem yapmaması ve borcunu kabul etmesi durumunda da takip kesinleşir. Borçlunun ödeme emrine itiraz etmesi durumunda takip durur.

Haciz: Takip kesinleştikten sonra haciz işlemi başlar. Haciz işleminin başlayabilmesi için takip kesinleşmesinden sonra alacaklı tarafın haciz için tekrar talepte bulunması gerekir. Talepten sonra borçlu tarafın varlıkları haczedilmeye başlar. Sadece borcu ödeyebilecek miktarda varlık haczedilir.

Satış: Gerekli varlıkları teslim alındıktan sonra satış işlemi başlar. Haciz sürecine konu olan ve borçlu taraftan alınan varlıkların satışı gerçekleştirilir. Bu satış pazarlık yoluyla ya da açık artırma usulü ile gerçekleştirilebilir. Satış işlemi olmadan haciz sürecinin devam edebilmesi mümkün değildir. Haczedilen malların satılmadan alacaklı tarafa teslim edilmesi yasalara aykırı ve imkansızdır.

Paraların Paylaştırılması: Haczedilen mallar satıldıktan sonra elde edilen para alacaklılar arasında paylaştırılır. Tek bir alacak varsa sıra cetveli ve paylaştırma işlemlerine gerek kalmadan alacak ödenir. Sıra cetveli birden fazla alacağın bulunması durumunda hangi alacağın daha öncelikli şekilde ödeneceğini belirler ve icra dairesi tarafından oluşturulur. Sıra cetvelindeki niteliklerine itiraz etmeleri durumunda alacaklılar dava açabilir.

Kullanan her on kişiden dokuzunun memnun kaldığı muhasebe programı Logo İşbaşı ile iş yönetimi çok kolay! Cari takibinden nakit yönetimine gelir gider takibinden fatura kesmeye aradığınız tüm çözümler Logo İşbaşı’nda! Hemen ücretsiz deneyin!

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Haciz işlemleri genel olarak bu şekilde ilerler. Paraların paylaştırılması işleminde satış sonrası elde edilen para bütün alacakları ödemeye yetiyorsa borçlar ödenir. Paranın bütün borçlara yetmemesi durumunda icra dairesi tarafından tekrar haciz işlemi gerçekleştirilir ve buna ‘tamamlama haczi’ adı verilir. Bütün borçlar ortadan kalkana kadar haciz süreci devam eder. Satış işleminde elde edilen para ödenmeden önce cezaevi harcı, satış, haciz ve paylaştırma giderleri gibi kalemler kesilir ve sonrasında ödeme gerçekleşir. Bu gider kalemleri alacaklı tarafların alacak hakkından kesilir. Alacaklı tarafların ortak bir karar ile bu giderleri borçlu tarafa yansıtması mümkündür.

Haciz Sorgulama Nasıl Yapılır?

Haciz sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden yapılabilir. Haciz sorgulama işlemi için şu aşamalar takip edilebilir:

www.turkiye.gov.tr adresinden e-Devlet sistemine giriş yapılır. Giriş için e-Devlet şifresi ya da mobil imza gibi yöntemler kullanılabilir.

● Sisteme giriş yaptıktan sonra Kurumlar bölümünden Adalet Bakanlığı seçilir. Aynı zamanda Arama kısmına ‘Adalet Bakanlığı’ yazılarak da gerekli ekrana ulaşmak mümkündür.

● Adalet Bakanlığı tarafından sunulan hizmetler ekranda belirir. Bu hizmetler arasından ‘İcra Dosyası Sorgulama’ seçilir.

● Hizmet seçimi yaptıktan sonra gerekli doğrulamalar yapılır ve işlem tamamlanır. Doğrulamalar yapıldıktan sonra ekranda söz konusu kişinin muhatap tutulduğu icra dosyaları gösterilir. Bu ekrandan icra dosyası bilgileri görülebilir, haciz süreci ve işlemlerine dair detaylar öğrenilebilir.

Hangi Mal Varlıklarına Haciz Gelir?

Hangi mal varlıklarına haciz gelebileceği sıklıkla merak edilir. Haciz süreci başlatıldığında taşınır ya da taşınmaz statüde olan birçok mal varlığı haczedilebilir. Haciz konusu olabilecek varlıklar listesi oldukça geniştir. Bununla beraber bazı varlıkların haciz konusu olması mümkün değildir. Borçlu tarafın mal varlığına el koyulurken yaşamını idame ettirebilmesi için gerekli olanlar haczedilmez. Örneğin beyaz eşyalar normal şartlarda haczedilemez fakat bir beyaz eşyadan iki tane ya da daha fazla olduğunda haciz konusu olur. Emekli maaşları, işsizlik maaşları ve YÖK kredileri gibi varlıklar da haczedilemez. Lüks statüde olan bazı eşyalar haczedilebilir. Evcil hayvanlar, hayvan yemleri, yakacaklar da haczedilemez.

Logo İşbaşı’nın alanında uzman e-Dönüşüm danışmanlarının ücretsiz desteğiyle 15 dakikada e-Faturaya geçin! Oturduğunuz yerden e-Faturanızı kesin anında müşterinize gönderin. Üstelik ayda 175 yılda 2100 kontör hediye!

Haciz Kaldırma İşlemi Nasıl Yapılır?

Birçok kişi haciz nasıl kaldırılır konusunda soru işaretlerine sahiptir. Haciz kaldırma işlemi yapabilmek için tek çözüm borcu ödemektir. Aynı zamanda borçlu taraf borcu ödemek yerine bir vade planı oluşturmak da isteyebilir. Bu durumda alacaklı taraf ile uzlaşmaya gidilir ve alacaklı taraf haciz kaldırma talebi oluşturur. Bunların dışında haciz işlemlerinin kaldırılması mümkün değildir. İcra takibi aşamasında icra dosyasına itiraz edilebilir ve takip durdurulabilir, fakat akabinde bir uzlaşma ya da ödeme planı gerçekleşmedikçe bu durum haczin kaldırılması için yeterli değildir. Haciz işlemi alacaklı tarafın isteği üzerine başlatılır ve alacaklının borçları ödenene kadar devam eder.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

İcra Nedir? İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Tutanak Nasıl Tutulur?

Muhasebenin İşletmeler İçin Önemi Nedir?

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez