Huzur Hakkı Nedir? Nasıl Hesaplanır? Kimlere Verilir?

2024-03-13T13:12:23

Şirketler, vakıflar ve derneklerde, yönetim kurulu üyeleri ilgili kurumun işleriyle ilgili çeşitli kararlar almak için düzenli veya gerekli hallerde toplantı yaparlar. Yapılan bu yönetim kurulu toplantıları için zaman ve mesai harcanır. Harcanan bu zaman ve mesai kapsamında yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı pay dağıtımı değil, hizmet karşılığı alınan bir ücret türüdür. Bu sebeple de vergilendirmeye tabidir.

Huzur hakkı ödemeleri genel kurula gerek kalmaksızın yönetim kurulu kararıyla yapılabilir. Ancak huzur hakkı ödemesinin genel kurul ile tescillenmesi de mümkündür. Huzur hakkı ödemeleri toplantı başına yapılabileceği gibi gün, ay veya yıl cinsinden hesaplanarak da gerçekleştirilebilir. Huzur hakkı ödemeleri aynı zamanda muhasebe gideri olarak gösterilebilir. Huzur hakkı ödemesinde söz konusu yönetim kurulu üyesinin müdürlük icra ediyor olması veya olmaması önemli değildir.

Huzur Hakkı Nasıl Hesaplanır?

Huzur hakkı hesaplaması yapılırken öncelikle stopaj yani gelir vergisi ve ayrıca damga vergisi oranları düşülür. Çünkü huzur hakkı, vergilendirmeye tabi bir ödeme türüdür. Stopaj vergisinin kesintileri ise artan bir oran sistemine sahiptir. Huzur hakkı hesaplanırken öncelikle brüt ücret üzerinden stopaj oranının belirlenmesi gerekir. Örnek vermek gerekirse, ilk huzur hakkı ödemesinde brüt toplamın 15 bin TL olduğunu varsayarsak, stopaj vergisinin 2021 yılı oranları 24 bin TL’ye kadar %15 olduğundan stopaj 2.250 TL olarak belirlenmiş olur. Bir sonraki huzur hakkı ödemesinde yine brüt 15.000 TL olduğu göz önüne alınırsa, önceki ödemeyle beraber kümülatif brüt miktarı 30.000 TL olur. Bu sebeple ödenecek 15.000 TL’nin yasal sınır olan 24.000 TL’den çıkartılmasıyla bulunan 9.000 TL’nin stopaj oranı %15, geri kalan 6 bin TL’lik kısım ise daha üst vergi limiti olan %20 oranı üzerinden hesaplanır. Stopaj vergisi oranları 2021 yılı için aşağıda verilmiştir.

  • 24 bin TL’ye kadar:    %15
  • 53 bin TL’nin 24 bin TL’si için 3.600 TL,  geri kalanı %20
  • 190 bin TL’nin 53 bin TL’si için 9.400 TL, geri kalanı %27
  • 650 bin TL’nin 190 bin TL’si için 46.390 TL, geri kalanı %35
  • 650 bin TL’den fazlasının 650 bin TL’si için 207.390 TL, geri kalanı %40

Stopaj vergisinin hesaplanmasından sonra damga vergisinin de hesaplanması gerekir. Damga vergisi ise 2021 yılı itibariyle binde 9,48 oranındadır. Vergilerin hesaplanması sonucunda ortaya çıkan rakam huzur hakkını verecektir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun önerdiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile siz de e fatura ve e arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir ve saniyeler içinde gönderebilirsiniz. Oturduğunuz yerden 15 dakika gibi çok kısa bir sürede ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçebilir Yıllık 2100 e fatura kontör hediyesinden yararlanabilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Huzur Hakkı Hesaplarken Nelere Dikkat Edilir?

Huzur hakkı hesaplarken dikkat edilmesi gereken hususların başında bordro gelir. Huzur hakkı, ücret sınıfına giren bir ödeme türü olduğundan dolayı asgari geçim indirimi kapsamındadır fakat sigorta primi kapsamında değildir. Bu sebeple huzur hakkı ödemeleri için bordro düzenlenmesi bir zorunluluktur. Öte yandan huzur hakkı kapsamında yapılacak ödemelerin, söz konusu şirketin mali yapısı ile uyumlu ve kabul edilebilir olması önemlidir. Bu durumun aksi bir şekilde, ilgili şirketin mali yapısı ile uyumlu olmayan, uygunsuz ve şüphe uyandıran huzur hakkı ödemeleri yasal olarak örtülü kazanç elde etmekle itham edilebilir ve bu kapsamda maddi cezanın yanı sıra farklı yasal işlemlerle karşılaşılabilir.

Huzur Hakkının Vergilendirmesi

Huzur hakkı, gider olarak gösterilebilen bir ödeme türü olduğu için vergi yönünden bazı avantajlar kazandırabiliyor. Kurumlar vergisi oranı 2021 yılı itibariyle %25’dir. Bunun yanı sıra her kar dağıtımına müteakiben ortaklar tarafından %15 oranında stopaj vergisi ödemesi de yapılır. Fakat huzur hakkı kapsamında ödenen ücretler, ücretin miktarına göre %15’den başlayarak %40’a varan oranlara kadar vergilendirildiği için bu söz konusu tutar gider olarak gösterilebilir. Huzur hakkı ödemesinin gider olarak gösterilmesinden sonra bu duruma bağlı olarak beyan edilen şirket kârının yanı sıra geçici kurumlar vergisi için ödenecek miktarlarda da düşüş yaşanacaktır. Diğer yandan şirketten alınan kâr paylarının gider olarak gösterilmesinin mümkün olmadığını vurgulamakta fayda vardır.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez