Damga Vergisi Oranları 2021

2022-07-06T12:04:58

2021 yılı damga vergisi oranları, heryıl olduğu gibi GIB tarafından yeniden değerlendirilerek yeni oranlar şeklindeyayınlanmıştır. Yeniden değerlendirme oranının yüzde 9.11 olması ile birliktebazı oranlarda değişiklikler meydana gelmiştir. Damga vergisi nedir ve değişenoranlar nelerdir gelin birlikte bakalım.

Damga Vergisi Nedir?

Damga vergisi, yapıla tüm sözleşmelersonucunda ortaya çıkan devletin aldığı resmî bir vergi türüdür. Kişi vekurumlar arasında gerçekleşen anlaşma veya işlemlerin tamamlandığı anlamınagelen damga vergisi, resmî kağıtlar üzerinden alınan vergidir. Bu belgeler ikikişi arasında gerçekleşiyorsa, damga vergisi mükellefliği iki kişiye de aittir.

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

Resmi Gazete’ye verilen Genel Tebliğ’e göre damga vergisine tabi kağıtlar teminat, rehin senetleri, fesihnameler, taahhütnameler, ikinci el araş satışlarına ait belgeler, gayrimenkul satış sözleşmeleri, tabi kaynaklara göre ilişkin sözleşmeler, sulhnameler, denetim sözleşmeleri gibi pek çok resmî evraktan oluşur. Damga vergisine tabi kağıtların tam listesine Genel Tebliğ’den ulaşılabilir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Damga Vergisine Tabi OlanKararlar ve Mazbatalar

Resmi gazetede yayımlanan Genel Tebliğ’egöre damga vergisine tabi olan kararlar ve mazbatalara Danıştay’dan verilenilamlar, mazbatalar, hakem kararları ile resmi kurumların ve ihale kanunlarınatabi olan veya olmayan kamu tüzel kişilik veya resmî daire gibi kurumların tümihale kararları örnek verilebilir. Her birinin belirli bir para ihtiva eden veetmeyenler olarak farklı değerleri vardır. Bu bağlamda belli bir para ihtivaedenler binde 9.48 ; belli bir para ihtiva etmeyenler ise 97.20 TL üzerindendeğerlendirilir. 

2021 Yılında Damga VergisiOranları

2021 damga vergisi oranları;

 • Mukavelenameler,taahhütnameler ve temliknameler (Binde9,48)
 • Kiramukavelenameleri (Binde 1,89)
 • Kefalet,teminat ve rehin senetleri (Binde 9,48)
 • Tahkimnamelerve sulhnameler (Binde 9,48)
 • Fesihnameler(Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) (Binde 1,89)
 • KarayollarıTrafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış vedevrine ilişkin sözleşmeler (Binde 1,89)
 • Hazineninözel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlarailişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (Binde 9,48)
 • Resmişekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri (Binde 0)
 • Resmidairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyiyapan idare ile düzenlenen sözleşmeler (Binde9,48)
 • Tüketicininkorunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen sözleşmeler ( Devre tatil veuzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri hariç) (Binde 9,48)
 • TuristRehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkinsözleşmeler (Binde 9,48)
 • ElektrikPiyasası Kanunu kapsamında düzenlenen sözleşmeler (Binde 9,48)
 • DoğalGaz Piyasası kanunu kapsamında düzenlenen sözleşmeler

Toptan ve tüketicilere doğal gazsözleşmeleri (Binde 9,48)

Diğer Doğal Gaz Piyasası kanunukapsamında düzenlenen sözleşmeler (Binde0)

 • Resmişekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri (Binde 0)
 • Resmişekilde düzenlenen kat kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmelerikapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaattaahhüt sözleşmesi (Binde 0)
 • Yapıdenetim hizmet sözleşmeleri (Binde 0)
 • Tahkimnameler(97,20 TL)
 • Sulhnameler(97,20 TL)
 • Turizmişletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjansözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil) (546,40)

Kimler Damga Vergisi Öder?

Damga vergisini ödeyecek olanlar kağıtları imzalayan şahıslardır. Resmi daireler ile kişiler arasındaki kağıtların damga vergisini kişiler öder. Türkiye’deki elçilikler, konsolosluk ve diğer ülkelerdeki elçiliklerde ise kağıtları ibraz edenler damga vergisini öder. 2021 damga vergisi hesaplama oranları ile matbu tutarlar devlet tarafından belirlenir. Nispi vergiye tabî olan kağıtlar, ihtiva edilen para tutarı ile ilgili oranla çarpılarak damga vergisi hesaplanabilir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun önerdiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile siz de e fatura ve e arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir ve saniyeler içinde gönderebilirsiniz. Oturduğunuz yerden 15 dakika gibi çok kısa bir sürede ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçebilir Yıllık 1800 e fatura kontör hediyesinden yararlanabilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan onbinlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez